Доказові дослідження - це систематичний і об'єктивний підхід до пошуку, оцінки та використання наукових даних для прийняття рішень і практичних дій у різних сферах. Цей підхід має вирішальне значення для просування найкращих практик, покращення результатів та максимізації впливу інтервенцій і політик у різних сферах.

У цій статті ми обговоримо, як науково обґрунтовані дослідження можуть бути використані для покращення процесу прийняття рішень, сприяння підзвітності, поглиблення наукових знань, підвищення ефективності та рентабельності, а також забезпечення безпеки. Ми також розглянемо різні стратегії, які дослідники можуть використовувати для проведення науково обґрунтованих досліджень. 

Що таке доказові дослідження?

Доказове дослідження - це тип наукового дослідження, який передбачає збір та аналіз даних для підтримки або спростування гіпотези чи дослідницького питання, метою якого є використання найкращих наявних доказів для прийняття обґрунтованих рішень.

Метою науково обґрунтованих досліджень є отримання надійних і достовірних даних, які можуть бути використані для формування політики, практик і втручань, що ґрунтуються на наукових доказах, а не на епізодичних свідченнях, особистому досвіді чи думках. Такий підхід, як правило, передбачає ретельний огляд існуючої літератури, включаючи рандомізовані контрольовані дослідження та інші види досліджень, для виявлення найбільш надійних і достовірних доказів з наявних.

У науково обґрунтованих дослідженнях дані та методи, що використовуються, ретельно відбираються на основі їхньої надійності, валідності та можливості узагальнення на популяції, яка нас цікавить. Це передбачає використання ретельних дослідницьких планів, таких як рандомізовані контрольовані дослідження або мета-аналізи, щоб мінімізувати упередженість і забезпечити надійність і достовірність отриманих результатів. Це також передбачає використання статистичних методів та інших аналітичних прийомів для оцінки достовірності та якості доказів, а також для виявлення будь-яких потенційних обмежень або упереджень, які можуть вплинути на достовірність та узагальнюваність результатів.

Чому доказові дослідження є важливими?

Доказові дослідження важливі з кількох причин:

Підвищення якості прийняття рішень

Забезпечує практиків та дослідників надійною та достовірною інформацією, яка може бути використана для прийняття обґрунтованих рішень щодо політики, втручань та практик.

Сприяння підзвітності

Сприяє підзвітності, вимагаючи від дослідників обґрунтовувати свої рішення та дії на основі наукових доказів, а не особистих думок чи переконань.

Розвиток наукових знань

Сприяє розвитку наукових знань, генеруючи нові ідеї та ідеї, а також виявляючи прогалини в існуючих знаннях.

Підвищення ефективності та рентабельності

Це може допомогти визначити втручання та практики, які є найбільш ефективними, результативними та економічно доцільними, тим самим максимізуючи вигоди від обмежених ресурсів.

Забезпечення безпеки

Може визначити потенційні ризики та проблеми безпеки, пов'язані з певними практиками та втручаннями, тим самим сприяючи безпеці та мінімізуючи шкоду.

Загалом, науково обґрунтовані дослідження мають вирішальне значення для просування найкращих практик, покращення результатів та максимізації впливу інтервенцій та політик у різних сферах.

Що таке стратегії науково обґрунтованих досліджень?

Для проведення систематичних і достовірних досліджень дослідники використовують кілька стратегій, що ґрунтуються на доказах. Деякі поширені стратегії включають

Рандомізовані контрольовані дослідження (РКД)

РКВ вважаються золотим стандартом для оцінки ефективності втручань. У РКВ учасники випадковим чином розподіляються в групу лікування або контрольну групу, а результати порівнюються між двома групами. Такий підхід допомагає мінімізувати упередженість і підвищити внутрішню валідність дослідження.

Систематичні огляди та мета-аналізи

Використовуються для синтезу результатів декількох досліджень на певну тему. Такий підхід допомагає підвищити статистичну потужність аналізу і дає більш повну і точну картину доказів.

Спостережні дослідження

Використовуються для вивчення взаємозв'язку між змінними в природних умовах. На відміну від РКД, обсерваційні дослідження не передбачають маніпуляцій зі змінними, а спостерігають за природними явищами. Спостережні дослідження можуть бути корисними, коли проведення РКД неможливе або етично недоцільне, але вони можуть бути більш схильні до упередженості та плутанини.

Якісні дослідження

Використовується для дослідження та розуміння складних соціальних явищ. Цей підхід передбачає збір даних за допомогою інтерв'ю, фокус-груп або спостережень, а також аналіз даних на предмет виявлення тем і закономірностей. Якісне дослідження може забезпечити багате і глибоке розуміння складних явищ, але може бути менш узагальнюючим, ніж кількісне дослідження.

Аналіз витрат і вигод

Використовуються для оцінки економічного впливу втручань. Цей підхід передбачає порівняння витрат на втручання з його вигодами і визначення того, чи переважають вигоди над витратами.

Ці стратегії можна використовувати в різних комбінаціях залежно від дослідницького питання та наявних даних. Метою доказового дослідження є використання найбільш підходящої стратегії або комбінації стратегій для отримання надійних і достовірних доказів, які можуть бути використані для прийняття рішень і практичної діяльності.

Приєднуйтесь до нашої швидкозростаючої спільноти, щоб зробити революцію в науковій комунікації

Mind the Graph це інноваційна платформа, яка дає можливість науковцям та дослідникам створювати високоякісні наукові ілюстрації, інфографіку та графічні реферати для посилення візуального впливу їхніх наукових публікацій, презентацій та постерів. Приєднавшись до Mind the Graph Завдяки цьому науковці можуть докорінно змінити спосіб комунікації результатів своїх досліджень, роблячи свою роботу більш доступною, цікавою та впливовою для ширшої аудиторії.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони