2009'da Japonya'da keşfedilen bir mantar enfeksiyonu olan Candida auris, son zamanlarda dünya çapında potansiyel bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu son derece bulaşıcı ve ilaca dirençli organizma, çeşitli ülkelerdeki hastanelere, bakım evlerine ve diğer sağlık kurumlarına hızla yayılarak önemli ölüm oranlarına sahip ciddi enfeksiyon salgınlarına yol açmıştır. Sağlık uzmanlarının Candida auris'in yayılmasını kısıtlama çabalarına rağmen, mantar genişlemiş ve dünya çapında halk sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmuştur. 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göreABD'de önceki 12 ayda (Ocak 2022 - Aralık 2022) 2.377 klinik vaka ve 5.754 tarama vakası görülmüştür.

Bu makalede Candida auris'in belirtileri, yayılmasına katkıda bulunan yollar ve değişkenler ve bu gelişen mantar hastalığının nasıl önleneceği tartışılacaktır.

Candida Auris nedir?

Candida auris insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir mantardır. Japonya'da 2009 yılında keşfedilmiş ve o zamandan beri hızlı yayılımı, ilaç direnci ve yüksek ölüm oranları nedeniyle dünya çapında büyük bir sağlık tehlikesi haline gelmiştir. 

Bu mantar, pamukçuk ve diğer mantar hastalıklarının önemli bir nedeni olan Candida albicans ile aynı aileden bir mayadır. Öte yandan Candida auris, yüzeylerde uzun süre kalabilme kapasitesi, birçok antifungal ilaca karşı direnci ve sağlık tesislerinde salgın üretme eğilimi de dahil olmak üzere çeşitli yönlerden diğer Candida türlerinden farklıdır.

Enfeksiyonlar, vücudun diğer bölümlerinin yanı sıra kan dolaşımına, solunum yollarına ve idrar yollarına zarar verebilir. Enfeksiyon belirtileri lokasyona ve yoğunluğa göre değişir, ancak sık görülen göstergeler arasında ateş, titreme ve halsizlik yer alır. İnvaziv Candida auris enfeksiyonları, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış veya altta yatan diğer sağlık sorunları olan kişilerde ölümcül olabilir.

CDC verilerine göre, hastanede yatan ve kan dolaşımı enfeksiyonu geçiren hastaların yüzde 30 ila 60'ı hayatını kaybetmektedir. Ancak CDC, bu hastaların birçoğunun ölüm riskini artıran başka önemli koşullara da sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Candida Auris enfeksiyonu için kimler risk altındadır?

Özellikle yoğun bakım üniteleri, uzun süreli bakım kurumları ve rehabilitasyon merkezleri gibi yüksek riskli ortamlarda hastaneye yatırılan veya yakın zamanda tıbbi tedavi gören kişiler Candida auris enfeksiyonu açısından daha yüksek risk altındadır. 

Ayrıca, HIV, kanser, diyabet gibi hastalıkların bir sonucu olarak bağışıklık sistemi zayıf olan veya organ nakli ya da diğer cerrahi prosedürler geçiren kişilerin Candida auris enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı daha yüksektir. 

Daha önce antibiyotik veya antifungal ilaç kullanmış olan kişiler, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hasta kişilerle temas eden kişilerde Candida auris görülme olasılığı daha düşüktür, ancak bu kişiler de Candida auris'e yakalanabilir. 

Candida Auris nasıl yayılır?

Candida auris hastane ortamlarında enfekte yüzeyler, tıbbi ekipman veya sağlık çalışanlarının elleriyle temas yoluyla hastadan hastaya yayılabilir. Ayrıca enfekte bir bireyin cildi, vücut sıvıları veya yırtıkları ile yakın temas yoluyla da yayılabilir. Candida auris yüzeylerde uzun süre kalabilir, bu da hastane ortamlarında yayılmasını kolaylaştırır. 

Dahası, Candida auris hava yoluyla yayılabilir; bu da solunum salgılarına veya aerosolleşmiş partiküllere maruz kalabilecek herkes için bir tehlikedir. Hava yoluyla bulaşma olasılığı minimum gibi görünmektedir ve bu bulaşma şeklinin kapsamını doğru bir şekilde kavramak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Candida Auris'in belirtileri ve teşhisi nelerdir?

Candida auris enfeksiyonu belirtileri enfeksiyonun yeri ve yoğunluğuna göre değişir. Bazı durumlarda bireyler herhangi bir belirti göstermeyebilirken, diğerlerinde enfeksiyon şiddetli ve potansiyel olarak ölümcül olabilir. Candida auris enfeksiyonları genellikle aşağıdaki belirtilere neden olur: 

 • Titreme ve ateş;
 • Zayıflık ve yorgunluk; 
 • Eklemlerde ağrı ve sızılar; 
 • Solunum güçlüğü;
 • Deride kızarıklıklar veya yaralar; 
 • Yönelim bozukluğu;
 • Sepsis, organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilen kan dolaşımı enfeksiyonlarından kaynaklanabilir.

Candida auris enfeksiyonlarının teşhisi zor olabilir çünkü semptomlar diğer enfeksiyonlarınkine benzer ve diğer maya türleriyle, özellikle de Candida haemulonii ile karıştırılabilir. Candida auris'i teşhis etmek için sağlık hizmeti sağlayıcıları kan kültürleri, idrar kültürleri veya diğer enfekte vücut sıvılarının veya dokularının kültürleri gibi bir dizi prosedürü kullanabilir.

Candida Auris'in tedavisi ve önlenmesi

Candida auris enfeksiyonlarının tedavisi, patojenin çok sayıda antifungal ilaca karşı dirençli olması nedeniyle zor olabilir. Bununla birlikte, ekinokandinler, polienler ve triazoller dahil olmak üzere çeşitli ilaçların Candida auris enfeksiyonlarının tedavisinde etkinliği kanıtlanmıştır. Uygulanacak tedavi, enfeksiyonun yeri ve ciddiyetinin yanı sıra hastanın genel sağlık durumu ve altta yatan tıbbi sorunlara göre belirlenecektir. Enfeksiyonu uygun şekilde tedavi etmek için bazı durumlarda farklı antifungallerle kombine tedavi gerekebilir.

Candida auris enfeksiyonunun önlenmesi, özellikle hastane ortamlarında kritik önem taşımaktadır. Enfeksiyon önleme yöntemleri mantar yayılımını azaltmaya ve salgınları önlemeye yardımcı olabilir. Bu önlemler arasında şunlar yer almaktadır: 

 • Candida auris enfeksiyonu olan hastalarla ilgilenmeden önce ve sonra, sağlık hizmeti sağlayıcıları ellerini sabun ve suyla yıkamalı veya alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanmalıdır. 
 • Candida auris enfeksiyonu olan hastalarla ilgilenirken, sağlık hizmeti sağlayıcıları eldiven, önlük ve diğer uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır. 
 • Hasta bakım alanlarındaki yüzeyler ve ekipmanlar, Candida auris'e karşı etkili olan EPA tescilli dezenfektanlarla düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
 • Sağlık tesisleri, özellikle yüksek riskli hasta popülasyonlarında Candida auris enfeksiyonlarını izlemelidir.
 • Candida auris enfeksiyonu olan hastalar, özel ekipman ve sınırlı ziyaretçi erişimi olan tek kişilik bir odada izole edilmelidir. 

Candida auris enfeksiyonlarının erken teşhisi ve tedavisinin, titiz enfeksiyon kontrol önlemleriyle birlikte, bu yeni ortaya çıkan mantar enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesine yardımcı olabileceğini belirtmek gerekir.

Bilimsel iletişimde devrim yaratıyor ve bilim insanlarını güçlendiriyor

Geleneksel bilimsel iletişim sıklıkla yoğun metinlere ve karmaşık veri tablolarına dayanır ve bu da birçok kişi için anlaşılması zor olabilir. Mind the Graph platformu, bilim insanlarının infografikler, posterler, şekiller ve diyagramlar gibi net ve estetik açıdan çekici görselleri kolayca üretmelerine olanak tanıyarak bu süreci kolaylaştırıyor. 

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar