Akademik makaleler, bilgiyi paylaşmak, eleştirel söylemlerde bulunmak ve sürekli gelişen bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak için bir platform görevi görür. Makale yazma becerilerinizi geliştirerek, yalnızca akademik performansınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel ve profesyonel yaşamınızın çeşitli yönlerine aktarılabilecek temel yetenekler de geliştirirsiniz.

Bu kapsamlı kılavuzda, tanımını anlamaktan dilbilgisi, noktalama işaretleri ve doğru kaynak göstermeye kadar akademik makale yazmanın çeşitli yönlerini inceleyeceğiz.

Akademik Deneme Nedir?

Akademik makale, belirli bir akademik disiplin içinde belirli bir konu hakkında iyi yapılandırılmış bir argüman veya analiz sunan resmi bir yazı parçasıdır. Yazarın iddia ve savlarını desteklemek için eleştirel düşünme, araştırma ve kanıta dayalı akıl yürütme gerektiren bilimsel bir çabadır.

Diğer yazı türlerinden farklı olarak akademik makaleler, entelektüel sorgulamaya, mantıksal düzenlemeye ve akademik kurallara bağlılığa odaklanmalarıyla karakterize edilir. Genellikle akranlar, eğitmenler veya alandaki akademisyenlerden oluşan bir kitle için, mevcut bilgi birikimine katkıda bulunmak, anlayışı ilerletmek veya eleştirel söylemde bulunmak amacıyla yazılırlar.

Akademik makaleler, akademik dünyada önemli bir rol oynar ve öğrencilerin bir konuyu anladıklarını göstermeleri, eleştirel analiz yapmaları ve fikirlerini etkili bir şekilde iletmeleri için bir araç olarak hizmet eder. Daha geniş akademik tartışmalara katkıda bulunurlar, entelektüel gelişimi teşvik ederler ve belirli bir çalışma alanındaki bilgiyi ilerletirler.

Akademik Deneme Türleri

Her birinin kendine özgü amacı, yapısı ve bilgi ve argümanları sunma yaklaşımı olan çeşitli akademik makale türleri vardır. Deneme türlerinin genel kategoriler olarak hizmet ettiğini ve bazı denemelerin farklı türlerin unsurlarını birleştirebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, her türün içinde, ödevin özel gerekliliklerine veya akademik disipline bağlı olarak varyasyonlar ve alt türler olabilir. Her bir kompozisyon türünün amacını ve kurallarını anlamak, yazınız için uygun yaklaşımı ve yapıyı seçmenize yardımcı olacaktır.

Şimdi dört yaygın akademik makale türünü inceleyelim:

Anlatı Denemesi

Bir öyküleyici deneme bir hikaye anlatır veya kişisel bir deneyimi aktarır. Genellikle duyusal detaylar ve hikaye anlatma teknikleri kullanarak olayların, karakterlerin ve ortamların canlı bir tasvirini sunarak okuyucunun ilgisini çeker. Öyküleyici denemeler eğlendirmeyi, duyguları uyandırmayı veya bir ders ya da ahlak dersi vermeyi amaçlar. Edebiyat, yaratıcı yazma veya kişisel gelişim gibi konularda kullanılabilirler.

Tanımlayıcı Deneme

Betimleyici denemeler bir kişi, yer, nesne veya olayın ayrıntılı bir tanımını sunmaya odaklanır. Betimleyici yazılar, duyusal bir dil ve canlı imgeler kullanarak okuyucunun zihninde canlı bir resim oluşturur. Amaç, okuyucunun anlatılan konuyu deneyimlemesine ve görselleştirmesine yardımcı olmaktır. Betimleyici denemeler genellikle edebiyat, coğrafya veya görsel sanatlar gibi konularda kullanılır.

Açıklayıcı Deneme

Açıklayıcı bir makale, belirli bir konuyu veya kavramı açıklamayı, bilgilendirmeyi veya tanımlamayı amaçlar. Olgusal bilgiler, tanımlar, açıklamalar veya adım adım süreçler sağlayarak bir konunun dengeli bir analizini sunar. Açıklayıcı makaleler, açıklamaları desteklemek için genellikle kanıt ve örnekler kullanarak kapsamlı bir araştırma ve fikirlerin net bir şekilde sunulmasını gerektirir. Genellikle tarih, fen bilimleri veya sosyal bilimler gibi konularda kullanılırlar.

İkna Edici Deneme

İkna edici bir makale, okuyucuyu belirli bir bakış açısını benimsemeye, belirli bir eylemde bulunmaya veya inançlarını ya da davranışlarını değiştirmeye ikna etmeyi amaçlar. Mantıksal akıl yürütme, duygusal hitaplar veya otoriteye başvurma gibi ikna edici teknikler kullanarak belirli bir pozisyonu desteklemek için argümanlar ve kanıtlar sunar. İkna edici makaleler derinlemesine araştırma, güçlü retorik ve okuyucunun fikrini etkilemek için kanıtların etkili kullanımını gerektirir. Genellikle sosyoloji, siyaset bilimi veya iletişim gibi konularda kullanılırlar.

İyi Akademik Deneme Konuları

İyi bir akademik makale konusu seçmek söz konusu olduğunda, ilgi çekici, çalışma alanınızla ilgili ve derinlemesine analiz ve tartışmaya olanak tanıyan bir konu seçmek önemlidir. İşte çeşitli disiplinlerden iyi akademik makale konularına bazı örnekler:

 • Psikoloji: Çocukluk travmasının yetişkinlik üzerindeki etkisi.
 • Sosyoloji: Sosyal medyanın kişilerarası ilişkiler üzerindeki etkileri.
 • Ekonomi: Gelir eşitsizliği ve bunun ekonomik büyüme üzerindeki etkileri.
 • Çevre Bilimi: İklim değişikliğiyle mücadele için yenilenebilir enerji nasıl kullanılır?
 • Tarih: Dünya Savaşı'nın etkisi.
 • Edebiyat: Jane Austen'da toplumsal cinsiyet rollerinin ve beklentilerinin tasvirinin incelenmesi.
 • Siyaset Bilimi: Günümüz siyasetinde popülizmin yükselişini analiz etmek.
 • Sağlık Bilimleri: Gen düzenleme teknolojilerine ilişkin etik hususlar.
 • İşletme Yönetimi: Kurum kültürünün çalışan performansı üzerindeki etkisi.
 • Eğitim: Çevrimiçi eğitimin etkinliğinin incelenmesi.

Akademik Yazılarınız İçin Uygun Format

Akademik yazım söz konusu olduğunda, çalışmanızda netlik, düzen ve profesyonellik sağlamak için uygun formatı takip etmek çok önemlidir. Belirli biçimlendirme gereklilikleri kurumunuza ve yazdığınız belgenin türüne göre değişebilir. İşte akademik yazıların doğru formatına ilişkin bazı genel kurallar:

Başlık Sayfası

 • Makalenizin başlığını, adınızı, dersin/eğitmenin adını, kurumu ve teslim tarihini ekleyin.
 • Kurumunuz tarafından sağlanan özel başlık sayfası yönergelerine uyun.

Yazı Tipi ve Kenar Boşlukları

 • Times New Roman veya Arial gibi okunaklı bir yazı tipi kullanın.
 • Yazı tipi boyutunu 12 punto olarak ayarlayın.
 • Sayfanın her tarafında standart 1 inç kenar boşlukları kullanın.

Satır Aralığı

 • Metnin gövdesi, alıntılar, dipnotlar ve referanslar dahil olmak üzere tüm belge boyunca çift aralık kullanın.
 • Kurumunuzun veya profesörünüzün satır aralığı için herhangi bir özel gereksinimi olup olmadığını kontrol edin.

Sayfa Numaraları

 • Sayfa numaralarını her sayfanın üstbilgisine veya altbilgisine, tipik olarak sağ üst köşeye ekleyin.
 • Numaralandırmaya giriş bölümünün ilk sayfasından veya belgenizin ana gövdesinin ilk sayfasından başlayın.

Başlık ve Alt Başlıklar

 • Çalışmanızı düzenlemek için açık ve tutarlı başlıklar kullanın.
 • Ana başlıklar (örn. Giriş, Metodoloji, Sonuçlar) ve gerektiğinde alt başlıklar (örn. Literatür Taraması, Veri Analizi) içeren hiyerarşik bir yapı izleyin.
 • Kurumunuz veya stil kılavuzunuz gerektiriyorsa, mantıksal bir numaralandırma sistemi uygulayın (örneğin, 1. Giriş, 2. Literatür Taraması).

Metin İçi Alıntılar

 • Atıf stiline bağlı olarak (örn, APA, MLA, Chicago), kaynaklara atıfta bulunurken uygun metin içi atıf formatlarını kullanın.
 • Yazarın adını, yayın yılını ve sayfa numarasını (varsa) parantez içinde veya öngörülen stil yönergelerine uygun olarak ekleyin.

Referanslar/Bibliyografya

 • Atıfta bulunduğunuz tüm kaynakları listelemek için belgenizin sonuna ayrı bir bölüm ekleyin.
 • Referans listesini biçimlendirmek için atıf stili kılavuzunu (ör. APA, MLA) takip edin.
 • Her kaynak için yazar(lar), başlık, yayın yılı ve yayın bilgileri gibi gerekli tüm ayrıntıları ekleyin.

Paragraflar ve Girintiler

 • Her yeni paragrafa bir girinti ile başlayın (genellikle yarım inç veya 1,27 cm).
 • Her paragrafın tek bir fikir veya konuya odaklandığından ve paragraflar arasında net geçişler sağladığından emin olun.

Başlıklar ve Biçimlendirme

 • Başlıkları, isimleri veya belirli terimleri vurgulamak için kalın, italik veya altını çizerek kullanın.
 • Belge boyunca biçimlendirme seçimlerinizde tutarlılığı koruyun.

Düzeltme ve Düzenleme

 • Makalenizi dilbilgisi, yazım ve noktalama hatalarına karşı dikkatlice düzeltin.
 • Fikirlerin netliğini, tutarlılığını ve mantıksal akışını kontrol edin.
 • Makalenizin kurumunuz veya eğitmeniniz tarafından sağlanan ek biçimlendirme yönergelerine uygun olduğundan emin olun.

Akademik Bir Makalenin Nasıl Yazılacağına Dair Adımlar

Akademik bir makale yazmak göz korkutucu bir görev gibi görünebilir, ancak bunu daha küçük adımlara ayırmak süreci daha yönetilebilir ve daha az bunaltıcı hale getirebilir. İşte akademik bir makalenin nasıl yazılacağına ilişkin adımlar:

1. Kompozisyon İsteğini Anlayın

Kompozisyon istemini veya sorusunu dikkatlice okuyun ve anlayın. Konu, kapsam, biçimlendirme yönergeleri ve her türlü özel talimat gibi temel gereklilikleri belirleyin.

2. Konu Hakkında Kapsamlı Araştırma Yapın

Seçtiğiniz konuyla ilgili bilgi toplayarak ve araştırma yaparak işe başlayın. Kanıt, örnek ve destekleyici materyaller toplamak için akademik kitaplara, bilimsel makalelere, saygın web sitelerine ve diğer güvenilir kaynaklara başvurun.

3. Net Bir Tez İfadesi Geliştirin

Ana argümanınızı veya ana fikrinizi ortaya koyan açık ve özlü bir tez ifadesi formüle edin. Tez ifadesi, makalenizin yönünü belirlemeli ve analiz ve tartışmanız için bir odak noktası sağlamalıdır.

4. Fikirlerinizi Düzenlemek İçin Bir Taslak Oluşturun

Makaleniz için bir taslak oluşturarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi düzenleyin. Giriş, gövde paragrafları ve sonucu oluşturacak ana bölümleri veya paragrafları ana hatlarıyla belirleyin. Destekleyici noktalarınızı ve kanıtlarınızı mantıklı bir sıraya göre düzenleyin.

5. Net Bir Tez İfadesiyle İlgi Çekici Bir Giriş Yazın

Makalenize, okuyucunun dikkatini çeken ve konuyla ilgili gerekli arka plan bilgilerini sağlayan ilgi çekici bir girişle başlayın. Girişte tez ifadenizi açıkça belirtin ve tartışacağınız ana noktalara genel bir bakış sağlayın.

6. Her Ana Noktayı Ayrı Gövde Paragraflarında Geliştirin

Her bir ana noktayı veya argümanı ayrı paragraflarda geliştirin. Her paragrafa, o paragrafın temel kavramını ortaya koyan bir konu cümlesiyle başlayın. Argümanlarınızı desteklemek için kanıtlar, örnekler ve analizler sunun. Her paragrafın net bir odağı olduğundan ve tez ifadenize geri bağlandığından emin olun.

7. Argümanlarınızı Desteklemek İçin Kanıtları Analiz Edin ve Yorumlayın

Kanıtların ana argümanınızı nasıl desteklediğine dair eleştirel analiz ve açıklamalar sunun. İddialarınızı güçlendirmek için mantıksal akıl yürütme ve bilimsel içgörüler kullanın.

8. Tartışılan Temel Noktaları Özetleyin ve Ana Tezi Yineleyin

Argümanlarınızın önemi üzerinde düşünün ve makalenize bir kapanış hissi verin. Sonuç bölümünde yeni bilgi veya argümanlar sunmaktan kaçının.

9. Açıklık, Tutarlılık ve Dilbilgisi İçin Gözden Geçirme ve Düzenleme

Netlik, tutarlılık ve fikirlerin mantıklı bir şekilde ilerlediğinden emin olmak için makalenizi iyice inceleyin. Dil bilgisi, yazım ve noktalama hatalarını kontrol edin. Makalenizin belirtilen biçimlendirme kurallarına uygun olduğundan emin olun. Kompozisyonunuzu içerik, yapı ve dil kullanımı açısından gözden geçirin ve düzenleyin.

10. Denemenizi Hatalar İçin Düzeltin ve Son İyileştirmeleri Yapın

Kalan hataları veya tutarsızlıkları yakalamak için makalenizi dikkatlice düzeltin. İyileştirme gerektirebilecek alanları belirlemek için makalenizi yüksek sesle okuyun veya başka birine inceletin. Cümle yapısına, kelime seçimine ve genel okunabilirliğe dikkat edin.

Dilbilgisi ve Noktalama İpuçları

Akademik yazınızda netlik ve tutarlılık sağlamak için dilbilgisi ve noktalama işaretlerine dikkat edin:

 • Özne-fiil uyumunu sağlayın, yani bir cümledeki özne ve fiilin sayı ve kişi açısından eşleşmesi gerekir. 
 • Karışıklığı önlemek için kompozisyonunuz boyunca tutarlı fiil zamanları kullanın. 
 • Virgül, noktalı virgül ve kesme işareti gibi noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, amaçladığınız anlamı aktarmak için çok önemlidir. 
 • Devrik cümlelere karşı dikkatli olun ve fikirlerinizi kısa ve net bir şekilde ifade etmeye çalışın. 
 • Hem otomatik araçları hem de manuel incelemeyi kullanarak makalenizi yazım ve baskı hatalarına karşı dikkatlice düzeltin.

Düzeltme ve Düzenleme İpuçları

Düzeltme ve düzenleme süreci, akademik makalenizin kalitesini artırmak için çok önemlidir. İşte bazı ipuçları:

 • Çalışmanıza taze gözlerle yaklaşmak için düzeltme okumasından önce bir mola vererek başlayın. 
 • Makalenizi yüksek sesle okumak, garip cümle yapılarını, dilbilgisi hatalarını ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olabilir. 
 • Açıklığa ve tutarlılığa çok dikkat edin - fikirlerinizin mantıklı bir şekilde aktığından ve argümanlarınızın iyi desteklendiğinden emin olun. 
 • Akranlardan, profesörlerden veya yazma merkezlerinden geri bildirim almak değerli içgörüler ve perspektifler sunabilir.
 • Kompozisyonunuzu kısa ve net olması için düzenleyin, gereksiz tekrarları veya kelime kalabalığını ortadan kaldırın. Kapsamlı bir inceleme, makalenizin genel yapısını ve dil kullanımını iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Kaynak Gösterme

Kaynaklara atıfta bulunmak, orijinal yazarlara itibar kazandırmak ve intihalden kaçınmak için akademik makalelerde çok önemlidir. Bu kilit noktaları takip edin:

 • APA, MLA veya Chicago gibi kurumunuzun gerektirdiği bir atıf stili seçin.
 • Harici kaynakları kullanırken yazarın soyadını ve yayın yılını belirterek metin içi alıntılar ekleyin.
 • Doğrudan alıntılar için tırnak işareti kullanın ve metin içi alıntıda sayfa numarası verin.
 • Kaynaklardaki bilgileri kendi kelimelerinizle başka kelimelerle ifade edin veya özetleyin, ancak yine de metin içi alıntılar sağlayın.
 • Makalenizin sonunda, alıntı stilinizin belirli biçimlendirme kurallarına uyarak, kullanılan tüm kaynakları listeleyen bir referans listesi veya kaynakça oluşturun.
 • Çevrimiçi kaynaklar için, varsa URL'yi veya DOI'yi ekleyin.
 • Doğru ve tutarlı alıntı uygulamalarının başkalarının çalışmalarını onayladığını ve kendi makalenize güvenilirlik kattığını unutmayın.

Çalışmalarınız İçin Yüksek Etki ve Daha Fazla Görünürlük

Mind the Graph görsel olarak çekici görsel varlıklar oluşturmaya yönelik araçlarıyla bilim insanlarının araştırmalarının sunumunu ve görünürlüğünü artırmalarını sağlar. Araştırmacılar bu araçları kullanarak bulgularını etkili bir şekilde iletebilir, çalışmalarının görünürlüğünü artırabilir ve etkisini en üst düzeye çıkarabilirler.

bi̇li̇msel i̇llüstrasyonlar
logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar