Examenul viva voce (expresie latină care înseamnă literal "cu voce vie", dar cel mai adesea tradusă prin "prin cuvânt"), cunoscut sub numele de examen viva, este un pas important pentru cercetătorii care urmăresc obținerea unor diplome avansate în mediul academic. Această apărare orală le permite candidaților să își prezinte și să își susțină rezultatele cercetării în fața unui grup de experți în domeniul lor. Deși examenul viva poate fi o sursă de anxietate pentru mulți, o pregătire adecvată și o abordare strategică pot spori semnificativ șansele de succes. În acest articol, vom oferi un ghid cuprinzător al procesului examenului viva, oferind sfaturi valoroase și tehnici de pregătire și ajutând cercetătorii să parcurgă această evaluare critică cu încredere și să obțină un rezultat de succes.

Ce este un examen Viva (Viva Voce)?

Examenul viva, cunoscut și sub numele de examen viva voce sau apărare orală, este o parte integrantă a procesului de evaluare pentru cercetătorii care urmăresc obținerea unor diplome superioare, cum ar fi un doctorat sau o diplomă de doctorat. Este o examinare formală și riguroasă realizată de un grup de experți în domeniul de studiu al candidatului. Scopul examenului viva este de a evalua înțelegerea de către candidat a cercetării sale, de a evalua calitatea și originalitatea lucrărilor sale și de a determina capacitatea acestuia de a-și susține oral rezultatele cercetării. În timpul examenului viva, candidații trebuie să își prezinte cercetarea, să răspundă la întrebările și criticile examinatorilor și să își demonstreze expertiza în domeniu. Examenul viva joacă un rol esențial în validarea cercetării candidatului și în determinarea faptului că acesta a îndeplinit standardele necesare pentru obținerea diplomei.

Obiectivele apărării orale (examen Viva)

Obiectivele apărării orale, sau examenul viva, sunt multiple și servesc mai multor scopuri în evaluarea cercetării și a tezei unui doctorand. Obiectivele principale includ:

Evaluarea competenței de cercetare: Analiza de grup are ca scop evaluarea competenței de cercetare a candidatului prin examinarea înțelegerii subiectului, a metodologiei de cercetare, a colectării și analizei datelor, precum și a calității generale a cercetării sale.

Validarea rezultatelor cercetării: Examinatorii analizează rezultatele cercetării, concluziile și interpretările candidatului pentru a determina validitatea, fiabilitatea și contribuția acestora la domeniu. Obiectivul este de a se asigura că cercetarea candidatului este riguroasă, susținută de dovezi și că aduce un plus de valoare cunoștințelor existente.

Evaluarea abilităților de gândire critică: În cadrul acestei probe se evaluează capacitatea candidaților de a gândi critic și analitic cu privire la subiectul de cercetare. Aceștia trebuie să își demonstreze cunoștințele despre literatura de specialitate relevantă, să identifice punctele forte și limitările cercetării lor și să abordeze orice lacune sau provocări din munca lor.

Demonstrarea abilităților de comunicare: Simularea oferă candidaților posibilitatea de a-și pune în valoare abilitățile de comunicare, atât în prezentarea cercetărilor, cât și în răspunsul la întrebări. Obiectivul este de a evalua capacitatea lor de a articula în mod eficient idei complexe, de a se implica în discuții academice și de a-și apăra deciziile de cercetare.

Asigurarea independenței și originalității: Examinatorii urmăresc să se asigure că cercetarea candidatului este independentă și originală, demonstrând capacitatea acestuia de a contribui la progresul cunoașterii în domeniul său. Aceștia evaluează dacă cercetarea demonstrează creativitate intelectuală, inovație și o înțelegere cuprinzătoare a domeniului de cercetare.

Furnizarea de feedback constructiv: Simularea oferă examinatorilor o platformă pentru a oferi feedback constructiv candidatului. Acest feedback poate include sugestii pentru continuarea cercetărilor, domenii de îmbunătățire sau recomandări de clarificări sau revizuiri ale tezei.

Determinarea rezultatului: În ultimă instanță, obiectivul examinării este de a decide asupra performanței candidatului. Rezultatul poate varia de la o aprobare fără corecturi la o aprobare cu corecturi minore sau majore, retrimitere sau chiar eșec. Decizia se bazează pe calitatea generală a cercetării, pe capacitatea candidatului de a-și susține lucrarea și pe răspunsul acestuia la întrebările și feedback-ul examinatorilor.

Cum să vă pregătiți pentru interviu

Pregătirea pentru un examen viva sau pentru o susținere orală necesită o planificare atentă și o pregătire temeinică pentru a se asigura că candidatul este încrezător și bine echipat pentru a-și prezenta și susține cercetarea. Iată câțiva pași cheie pentru a vă pregăti eficient pentru interviu:

Cunoașteți cercetarea din interior

Revedeți teza și materialele de cercetare pentru a înțelege în profunzime lucrarea. Treceți în revistă principalele teorii, metodologii, date și constatări. Identificați eventualele puncte slabe sau limitări și fiți pregătiți să le abordați.

Anticipați întrebările

Luați în considerare posibilele întrebări pe care examinatorii le pot pune pe baza cercetării. Reflectați asupra semnificației constatărilor, a alegerilor metodologice, a cadrelor teoretice și a oricăror aspecte controversate. Pregătiți răspunsuri concise și încrezătoare la eventualele întrebări.

Citește și: "Încearcă să te uiți în continuare: Cum să abordați întrebările de apărare a tezei

Cereți feedback de la supraveghetori și colegi

Împărtășiți teza cu îndrumătorii și colegii pentru a obține feedback-ul lor. Discutați posibilele întrebări și argumente pe care aceștia le-ar putea ridica pentru a ajuta la rafinarea răspunsurilor. Luați în considerare organizarea unor sesiuni simulate de susținere pentru a simula experiența reală.

De la practică la prezentare

Pregătiți o prezentare clară și concisă care să evidențieze aspectele cheie ale cercetării. Exersați-o de mai multe ori pentru a vă îmbunătăți abilitățile de prezentare, sincronizarea și claritatea. Cereți feedback de la colegi sau mentori pentru a perfecționa prezentarea. Înscrieți-vă gratuit la Mind the Graph pentru a începe proiectarea prezentării.

Rămâneți la curent cu literatura relevantă

Să fie familiarizat cu evoluțiile recente din domeniul de cercetare. Fiți la curent cu literatura de specialitate, dezbaterile și tendințele emergente relevante. Acest lucru va demonstra angajamentul față de învățarea continuă și implicarea în domeniul specific.

Participă la alte Vivas

Participați la alte examene de tip "viva", dacă este posibil, pentru a observa procesul și a obține informații. Acest lucru vă poate ajuta să vă familiarizați cu formatul, stilul și așteptările examenului viva.

Revizuirea liniilor directoare și a regulamentelor universitare

Familiarizați-vă cu orientările și reglementările universității privind examenul de tip "viva". Înțelegeți criteriile de evaluare, durata examenului viva și orice alte cerințe specifice.

Prezentare eficientă

Aptitudinile de prezentare eficientă au un rol important în cadrul examenului Viva. Modul în care vă comunicați și vă prezentați ideile poate influența foarte mult modul în care cercetarea dumneavoastră este percepută de examinatori. Este esențial să vă concentrați asupra perfecționării abilităților de prezentare pentru a avea un impact pozitiv. Iată câteva considerații cheie de care trebuie să țineți cont:

Comunicare clară și concisă: Capacitatea de a transmite rezultatele și ideile cercetării în mod clar și concis este vitală. Evitați jargonul tehnic excesiv și limbajul complex care ar putea împiedica înțelegerea. Încercați să căutați simplitatea, menținând în același timp nivelul necesar de profunzime și acuratețe.

Structurarea prezentării: Organizați prezentarea în mod sistematic și coerent. Începeți cu o introducere care stabilește contextul și oferă o imagine de ansamblu a cercetării. Urmați această introducere cu o prezentare clară a principalelor puncte pe care le veți discuta. Folosiți titluri și subtitluri pentru a crea un flux bine structurat care să ghideze examinatorii prin prezentare.

Citește și: "Încearcă să te uiți în continuare: Puterea povestirii în prezentări

Livrare atractivă: Implicarea examinatorilor printr-o prezentare încrezătoare și entuziastă. Mențineți contactul vizual, folosiți gesturi adecvate și variați tonul vocii pentru a sublinia punctele cheie. Încorporați suporturi vizuale, cum ar fi diapozitive, diagrame sau grafice, pentru a îmbunătăți înțelegerea și a consolida conceptele importante. Fiți atenți la limbajul corpului, proiectând un comportament pozitiv și accesibil.

Răspunsul la întrebări: În timpul prezentării, așteptați-vă la întrebări din partea examinatorilor. Ascultați cu atenție și oferiți răspunsuri clare și concise. Dacă nu știți răspunsul la o anumită întrebare, fiți sincer și oferiți un răspuns bine gândit sau sugerați posibile căi de explorare ulterioară.

Managementul timpului: Respectați timpul alocat pentru prezentare și asigurați-vă că abordați toate aspectele esențiale ale cercetării. Exersați în prealabil sincronizarea prezentării pentru a vă asigura că aceasta se desfășoară fără probleme și într-un ritm susținut. Fiți atenți să nu vă grăbiți cu punctele importante și să nu depășiți limita de timp alocată.

Rezultatul Viva

Rezultatul unui examen oral poate varia în funcție de criteriile de evaluare și de reglementările specifice ale instituției academice. În general, există trei rezultate posibile:

Premiul 

Fără nicio corecție:

În cadrul procesului de examinare "viva", rezultatul "Premiul fără corecturi" înseamnă o apărare reușită a tezei. Acest rezultat implică faptul că candidatul și-a prezentat cercetarea în mod eficient și a abordat în mod satisfăcător orice întrebări sau preocupări ridicate de examinatori în timpul examinării orale. Se consideră că teza îndeplinește standardele cerute și contribuie în mod semnificativ la domeniul de studiu, ceea ce justifică acordarea titlului de doctor fără a fi nevoie de revizuiri sau modificări. Este un rezultat extrem de pozitiv, care reflectă expertiza și stăpânirea candidatului în materie, precum și capacitatea acestuia de a-și comunica cercetarea în mod eficient. Acest rezultat recunoaște munca asiduă, diligența și contribuțiile candidatului la domeniul său de studiu. 

Cu mici corecturi:

În cadrul procesului de examinare viva, rezultatul "Premiul cu corecții minore" indică faptul că candidatul și-a susținut cu succes teza, dar că sunt necesare unele revizuiri sau modificări înainte de a se acorda aprobarea finală. Examinatorul intern, care evaluează teza și prestația viva, a identificat domenii specifice care trebuie abordate sau clarificate în teză. Aceste corecturi sunt considerate minore și pot fi rezolvate, de obicei, într-un termen rezonabil, adesea cu ajutorul conducătorului de lucrări al candidatului. Se așteaptă ca candidatul să analizeze cu atenție feedback-ul examinatorului, să facă revizuirile necesare la teză și să se asigure că aceste corecții sunt satisfăcătoare pentru examinatorul intern. Odată ce revizuirile sunt finalizate și aprobate, teza va fi luată în considerare pentru acordarea finală a titlului de doctor. Rezultatul "Premiul cu corecții minore" recunoaște realizările generale ale candidatului în cercetarea sa și indică faptul că acesta se află pe calea îndeplinirii cu succes a cerințelor pentru obținerea diplomei.

Consultați 

Această categorie oferă trei posibilități pentru candidații ale căror teze necesită revizuiri înainte de aprobarea finală.

Prima opțiune permite candidatului să prezinte o teză revizuită fără a fi nevoie de cercetări suplimentare sau de o altă examinare orală. Aceasta înseamnă că revizuirile necesare se concentrează în principal pe îmbunătățirea conținutului existent și pe remedierea oricăror deficiențe sau lacune identificate în timpul examenului oral. Se așteaptă ca candidatul să abordeze cu atenție feedback-ul examinatorului și să facă revizuirile necesare pentru a îmbunătăți calitatea și claritatea tezei.

Cea de-a doua opțiune permite candidatului să prezinte o teză revizuită fără a întreprinde cercetări suplimentare. Cu toate acestea, în acest caz, se va organiza o nouă examinare orală pentru a evalua revizuirile efectuate. Examinarea orală suplimentară servește drept oportunitate pentru candidat de a prezenta și de a discuta modificările implementate ca răspuns la feedback-ul examinatorului. Examinatorii vor evalua teza revizuită și vor evalua înțelegerea de către candidat a modificărilor efectuate.

Cea de-a treia opțiune presupune prezentarea unei teze revizuite care necesită cercetări suplimentare pentru a completa lucrarea existentă. În acest caz, candidatului i se cere să efectueze cercetări suplimentare și să includă rezultatele în teza revizuită. O examinare orală ulterioară va fi efectuată pentru a evalua atât revizuirile efectuate, cât și noile cercetări efectuate. Candidatul va trebui să demonstreze o înțelegere cuprinzătoare a cercetării suplimentare întreprinse și să comunice în mod eficient modul în care aceasta contribuie la teza în ansamblu.

Respingeți

Această categorie din cadrul procesului de examinare viva cuprinde trei rezultate distincte care indică faptul că teza nu îndeplinește cerințele pentru obținerea titlului de doctor.

Primul rezultat din această categorie este atunci când teza este considerată insuficientă pentru obținerea titlului de doctor, dar demonstrează totuși un nivel satisfăcător de realizare care să justifice acordarea unui masterat. În acest fel se recunosc eforturile candidatului și se recunoaște faptul că activitatea desfășurată atinge standardul așteptat pentru o calificare la nivel de masterat.

Cel de-al doilea rezultat recomandă candidatului să revizuiască și să prezinte din nou teza în mod special pentru examenul de masterat. Acest lucru sugerează că, deși teza ar putea avea deficiențe semnificative sau domenii care necesită îmbunătățiri, există potențial pentru candidat să abordeze aceste probleme și să îndeplinească cerințele pentru obținerea diplomei de master. Se așteaptă ca candidatul să analizeze cu atenție feedback-ul examinatorului, să facă revizuirile necesare și să retrimită teza pentru reevaluare.

Al treilea rezultat este atunci când nu este permisă retrimiterea tezei. Acest lucru indică faptul că teza, în forma sa actuală, nu corespunde standardelor așteptate atât pentru un doctorat, cât și pentru o diplomă de masterat. Deficiențele sau neajunsurile identificate sunt considerate fundamentale, ceea ce face imposibilă revizuirea și retrimiterea tezei de către candidat în vederea unei evaluări ulterioare.

Adăugați impact vizual la posterele dvs. cu ilustrații și grafice științifice

Atenție la grafic oferă un ajutor valoros oamenilor de știință, permițându-le să îmbunătățească impactul vizual al posterelor lor prin utilizarea de ilustrații și grafice științifice. Datorită gamei sale largi de șabloane predefinite și a elementelor personalizabile, oamenii de știință pot crea postere atrăgătoare și atractive din punct de vedere vizual, care să comunice în mod eficient rezultatele cercetărilor lor. Mind the Graph oferă o colecție diversă de ilustrații, grafice, diagrame și pictograme precise din punct de vedere științific, care pot fi ușor încorporate în designul posterului.

ilustrații științifice
logo-abonare

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Conținut exclusiv de înaltă calitate despre vizuale eficiente
comunicarea în domeniul științei.

- Ghid exclusiv
- Sfaturi de design
- Știri și tendințe științifice
- Tutoriale și șabloane