A viva voce (a latin kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy "élő hangon", de leggyakrabban "szóbeli") vizsga, közismert nevén a viva vizsga, fontos lépés a felsőfokú tudományos fokozatot szerzett kutatók számára. Ez a szóbeli védés lehetővé teszi a jelöltek számára, hogy kutatási eredményeiket a területük szakértőiből álló testület előtt bemutassák és megvédjék. Bár a viva-vizsga sokak számára szorongás forrása lehet, a megfelelő felkészülés és a stratégiai megközelítés jelentősen növelheti a siker esélyeit. Ebben a cikkben átfogó útmutatót nyújtunk a viva-vizsga folyamatához, értékes tippeket és felkészülési technikákat kínálunk, és segítünk a kutatóknak abban, hogy magabiztosan és sikeresen vegyék át ezt a kritikus értékelést.

Mi az a Viva vizsga (Viva Voce)?

A vizsga, más néven vizsga vagy szóbeli védés, a felsőfokú diplomát, például doktori címet vagy doktori fokozatot szerző kutatók értékelési folyamatának szerves részét képezi. Ez egy formális és szigorú vizsga, amelyet a jelölt tanulmányi területének szakértőiből álló bizottság végez. A vizsga célja, hogy felmérje, hogy a jelölt érti-e a kutatását, értékelje munkájának minőségét és eredetiségét, és meghatározza, hogy képes-e szóban megvédeni kutatási eredményeit. A vizsga során a jelöltnek be kell mutatnia kutatását, válaszolnia kell a vizsgáztatók kérdéseire és kritikáira, és bizonyítania kell, hogy a témában jártas. A vizsga fontos szerepet játszik a jelölt kutatásának érvényesítésében és annak megállapításában, hogy a jelölt teljesítette-e a diploma megszerzéséhez szükséges követelményeket.

A szóbeli védekezés (Viva vizsga) célkitűzései

A szóbeli védekezés, azaz a vizsga céljai sokrétűek, és több célt szolgálnak a doktorjelölt kutatásának és disszertációjának értékelésében. Az elsődleges célok a következők:

A kutatási kompetencia értékelése: A vizsga célja a jelölt kutatási kompetenciájának értékelése a téma megértésének, a kutatási módszertan, az adatgyűjtés és -elemzés, valamint a kutatás általános minőségének vizsgálatával.

A kutatási eredmények validálása: A vizsgáztatók alaposan megvizsgálják a jelölt kutatási eredményeit, következtetéseit és értelmezéseit, hogy megállapítsák azok érvényességét, megbízhatóságát és a szakterülethez való hozzájárulását. A cél annak biztosítása, hogy a jelölt kutatásai szigorúak, bizonyítékokkal alátámasztottak és hozzáadott értéket képviselnek a meglévő ismeretekhez.

A kritikai gondolkodási készségek értékelése: A vizsga a jelöltek kritikus és elemző gondolkodását értékeli a kutatási témájukról. A vizsgázónak be kell mutatnia, hogy ismeri a vonatkozó szakirodalmat, azonosítania kell kutatásának erősségeit és korlátait, és foglalkoznia kell a munkája során felmerülő hiányosságokkal vagy kihívásokkal.

Kommunikációs készségek bemutatása: A vizsga lehetőséget nyújt a jelöltnek arra, hogy bemutassa kommunikációs készségeit, mind a kutatás bemutatása, mind a kérdésekre adott válaszok terén. A cél az, hogy felmérjük, mennyire képesek hatékonyan megfogalmazni komplex gondolataikat, részt venni tudományos vitákban és megvédeni kutatási döntéseiket.

Függetlenség és eredetiség biztosítása: A vizsgáztatók célja, hogy meggyőződjenek arról, hogy a jelölt kutatásai függetlenek és eredetiek, és bizonyítják, hogy képes hozzájárulni a saját területének ismereteinek bővítéséhez. Értékelik, hogy a kutatás bizonyítja-e a szellemi kreativitást, az innovációt és a kutatási terület átfogó megértését.

Konstruktív visszajelzés: A vizsga lehetőséget nyújt a vizsgáztatóknak arra, hogy konstruktív visszajelzést adjanak a jelöltnek. Ez a visszajelzés tartalmazhat további kutatási javaslatokat, javítandó területeket, illetve a szakdolgozat pontosítására vagy átdolgozására vonatkozó ajánlásokat.

Az eredmény meghatározása: A vizsga célja végső soron a jelölt teljesítményének eldöntése. Az eredmény a javítás nélküli megfelelt eredménytől a kisebb vagy nagyobb javításokkal járó megfelelt eredményen át az újbóli benyújtásig vagy akár a sikertelenségig terjedhet. A döntés alapja a kutatás általános minősége, a jelölt képessége a munkája megvédésére, valamint a vizsgáztatók kérdéseire és visszajelzéseire adott válasza.

Hogyan készüljön fel az interjúra

A viva-vizsgára vagy szóbeli védekezésre való felkészülés gondos tervezést és alapos felkészülést igényel, hogy a jelölt magabiztosan és jól felkészülten tudja bemutatni és megvédeni a kutatását. Íme néhány kulcsfontosságú lépés az interjúra való hatékony felkészüléshez:

Ismerje a kutatást belülről kifelé

Nézze át újra a szakdolgozatot és a kutatási anyagokat, hogy mélyen megértse a munkát. Tekintse át a legfontosabb elméleteket, módszereket, adatokat és eredményeket. Határozza meg a lehetséges gyengeségeket vagy korlátokat, és készüljön fel azok kezelésére.

Előre jelezze a kérdéseket

Vegye figyelembe, hogy a vizsgáztatók milyen kérdéseket tehetnek fel a kutatás alapján. Gondolkodjon el az eredmények jelentőségén, a módszertani választásokon, az elméleti kereteken és az esetleges vitás szempontokon. Készítsen tömör és magabiztos válaszokat a lehetséges kérdésekre.

Olvassa el: Hogyan közelítsük meg a szakdolgozatvédelmi kérdéseket

Kérjen visszajelzést a felettesektől és a kollégáktól

Ossza meg a szakdolgozatot a témavezetőkkel és kollégákkal, hogy visszajelzést kapjon tőlük. Beszélje meg az általuk felvetett lehetséges kérdéseket és érveket, hogy segítsen finomítani a válaszokat. Fontolja meg próbavizsga-ülések szervezését, hogy szimulálja a tényleges tapasztalatokat.

Gyakorlat a prezentációhoz

Készítsen világos és tömör prezentációt, amely kiemeli a kutatás legfontosabb szempontjait. Többször gyakorolja a prezentációt, hogy javítsa a prezentációs készségeket, az időzítést és az érthetőséget. Kérjen visszajelzést társaitól vagy mentorától az előadásmód finomítása érdekében. Regisztráljon ingyenesen az Mind the Graph-re a prezentáció tervezésének megkezdéséhez.

Maradjon naprakész a releváns irodalommal

Ismerje a kutatási terület legújabb fejleményeit. Legyen naprakész a vonatkozó szakirodalom, a viták és a kialakulóban lévő trendek tekintetében. Ez bizonyítja a folyamatos tanulás és az adott terület iránti elkötelezettséget.

Más Vivák látogatása

Ha lehetséges, vegyen részt más vizsgaelőadásokon, hogy megfigyelhesse a folyamatot és betekintést nyerhessen. Ez segíthet megismerni a vizsga formátumát, stílusát és elvárásait.

Egyetemi irányelvek és szabályzatok felülvizsgálata

Ismerje meg az egyetemnek a vizsgaidőszakra vonatkozó irányelveit és szabályait. Ismerje meg az értékelés kritériumait, a vizsga időtartamát és az esetleges speciális követelményeket.

Hatékony prezentáció

A hatékony prezentációs készségnek nagy szerepe van a vizsga során. Az, ahogyan Ön kommunikál és előadja elképzeléseit, nagyban befolyásolhatja, hogy a vizsgáztatók hogyan ítélik meg kutatását. A pozitív hatás elérése érdekében fontos, hogy a prezentációs készségek csiszolására összpontosítson. Íme néhány kulcsfontosságú szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Világos és tömör kommunikáció: A kutatási eredmények és ötletek világos és tömör közlésének képessége létfontosságú. Kerülje a túlzott szakzsargont és a bonyolult nyelvezetet, amelyek akadályozhatják a megértést. Törekedjen az egyszerűségre a szükséges mélység és pontosság fenntartása mellett.

Előadás strukturálása: Szervezze a prezentációt szisztematikusan és összefüggően. Kezdje bevezetéssel, amely meghatározza a kontextust és áttekintést nyújt a kutatásról. Ezt követi a tárgyalandó főbb pontok világos vázlata. Használjon címszavakat és alcímeket, hogy jól strukturált folyamot hozzon létre, amely végigvezeti a vizsgázókat a prezentáción.

Olvassa el: A történetmesélés ereje a prezentációkban

Magával ragadó szállítás: Magabiztos és lelkes előadásmóddal vonja be a vizsgáztatókat. Tartsa a szemkontaktust, használjon megfelelő gesztusokat, és a kulcspontok hangsúlyozása érdekében változtassa a hangszínt. Használjon vizuális segédeszközöket, például diákat, diagramokat vagy táblázatokat a megértés és a fontos fogalmak megerősítése érdekében. Figyeljen a testbeszédre, pozitív és megközelíthető viselkedést sugározva.

Kérdésekre adott válaszok: Az előadás során számítson a vizsgáztatók kérdéseire. Figyelmesen figyeljen, és adjon világos és tömör válaszokat. Ha nem tudja a választ egy adott kérdésre, legyen őszinte, és adjon átgondolt választ, vagy javasoljon lehetséges utakat a további vizsgálódásra.

Időgazdálkodás: Tartsa tiszteletben a bemutatásra szánt időt, és biztosítsa, hogy a kutatás minden lényeges szempontját tárgyalja. Előzetesen gyakorolja a prezentáció időzítését, hogy biztosítsa a zökkenőmentes és jó ütemű előadást. Ügyeljen arra, hogy ne siessen a fontos pontokon, és ne lépje túl a megadott időkorlátot.

A Viva eredménye

A vizsga kimenetele az értékelési kritériumoktól és az adott felsőoktatási intézmény sajátos szabályaitól függően változhat. Általában három lehetséges eredmény létezik:

Díj 

Helyesbítés nélkül:

A vizsga során a "Díjazás javítás nélkül" eredmény a szakdolgozat sikeres megvédését jelenti. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a jelölt hatékonyan mutatta be kutatását, és kielégítően válaszolt a vizsgáztatók által a szóbeli vizsga során feltett kérdésekre vagy aggályokra. Úgy ítélik meg, hogy az értekezés megfelel az elvárt követelményeknek, és jelentősen hozzájárul a tudományterülethez, ami indokolja a doktori fokozat odaítélését mindenféle javítás vagy módosítás nélkül. Ez egy rendkívül pozitív eredmény, amely tükrözi a jelölt szakértelmét és a téma elsajátítását, valamint azt, hogy képes hatékonyan kommunikálni a kutatását. Ez az eredmény elismeri a jelölt kemény munkáját, szorgalmát és a tanulmányi területhez való hozzájárulását. 

Kisebb javításokkal:

A vizsga során az "Elismerés kisebb javításokkal" eredmény azt jelzi, hogy a jelölt sikeresen megvédte a szakdolgozatát, de a végleges jóváhagyás előtt még néhány átdolgozásra vagy módosításra van szükség. A belső vizsgáztató, aki a szakdolgozatot és a viva teljesítményt értékeli, meghatározott területeket jelölt meg, amelyekkel foglalkozni kell, vagy amelyeket tisztázni kell a szakdolgozatban. Ezek a javítások kisebb jelentőségűnek minősülnek, és általában ésszerű időn belül megoldhatók, gyakran a jelölt témavezetőjének segítségével. A jelöltnek gondosan át kell néznie a vizsgáztató visszajelzését, el kell végeznie a szükséges módosításokat a szakdolgozaton, és biztosítania kell, hogy a javítások megfeleljenek a belső vizsgáztató megelégedésére. A javítások elvégzése és jóváhagyása után a doktori értekezés a doktori fokozat végleges odaítélésére kerülhet sor. A "Díj odaítélése kisebb javításokkal" eredmény elismeri a jelölt általános teljesítményét a kutatásában, és jelzi, hogy a jelölt jó úton halad a fokozat megszerzéséhez szükséges követelmények sikeres teljesítése felé.

Hivatkozás 

Ez a kategória három lehetőséget biztosít azon jelöltek számára, akiknek a szakdolgozatát a végleges jóváhagyás előtt át kell dolgozni.

Az első lehetőség lehetővé teszi a jelölt számára, hogy további kutatás vagy újabb szóbeli vizsga nélkül nyújtson be egy átdolgozott szakdolgozatot. Ez azt jelenti, hogy a szükséges átdolgozások elsősorban a meglévő tartalom javítására és a vizsga során feltárt hiányosságok vagy hiányosságok kiküszöbölésére irányulnak. A jelöltnek gondosan figyelembe kell vennie a vizsgáztató visszajelzéseit, és el kell végeznie a szükséges módosításokat a szakdolgozat minőségének és érthetőségének javítása érdekében.

A második lehetőség lehetővé teszi a jelölt számára, hogy további kutatás nélkül nyújtson be egy átdolgozott szakdolgozatot. Ebben az esetben azonban további szóbeli vizsgát kell tartani az átdolgozás értékelése céljából. A további szóbeli vizsga lehetőséget ad a jelöltnek arra, hogy bemutassa és megvitassa a vizsgáztató visszajelzései alapján végrehajtott változtatásokat. A vizsgáztatók értékelik az átdolgozott szakdolgozatot, és értékelik, hogy a jelölt megértette-e a végrehajtott módosításokat.

A harmadik lehetőség egy átdolgozott szakdolgozat benyújtását jelenti, amely további kutatásokat tesz szükségessé a meglévő munka kiegészítésére. Ebben az esetben a jelöltnek további kutatásokat kell végeznie, és az eredményeket be kell építenie a felülvizsgált szakdolgozatba. Ezt követően szóbeli vizsga keretében értékelik mind az átdolgozást, mind az elvégzett új kutatást. A jelöltnek be kell mutatnia, hogy átfogóan érti a további kutatásokat, és hatékonyan kommunikálja, hogy azok hogyan járulnak hozzá a szakdolgozat egészéhez.

Visszautasítani

A vizsga során ez a kategória három különböző eredményt foglal magában, amelyek azt jelzik, hogy a dolgozat nem felel meg a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges követelményeknek.

Az első eredmény ebben a kategóriában az, amikor a doktori fokozat megszerzéséhez a dolgozatot nem tartják elegendőnek, de a mesterfokozat megszerzéséhez még mindig kielégítő szintű teljesítményt nyújt. Ez elismeri a jelölt erőfeszítéseit, és elismeri, hogy az elvégzett munka eléri a mesterfokozat megszerzéséhez elvárt színvonalat.

A második eredmény azt tanácsolja a jelöltnek, hogy dolgozza át és nyújtsa be újra a szakdolgozatot kifejezetten a mestervizsgára. Ez arra utal, hogy bár a szakdolgozatnak jelentős hiányosságai vagy javításra szoruló területei lehetnek, a jelöltnek van lehetősége arra, hogy ezeket a problémákat megoldja, és megfeleljen a mesterfokozat megszerzéséhez szükséges követelményeknek. A jelöltnek alaposan meg kell fontolnia a vizsgáztató visszajelzését, el kell végeznie a szükséges módosításokat, és újra be kell nyújtania a szakdolgozatot újbóli elbírálásra.

A harmadik eredmény az, ha a szakdolgozat ismételt benyújtása nem engedélyezett. Ez azt jelzi, hogy a szakdolgozat jelenlegi formájában nem felel meg sem a doktori, sem a mesterképzésben elvárt követelményeknek. A feltárt hiányosságok vagy hiányosságok alapvetőnek minősülnek, ami miatt a jelölt számára lehetetlenné válik a dolgozat átdolgozása és újbóli benyújtása további értékelésre.

Vizuális hatást a plakátjaihoz tudományos illusztrációkkal és grafikákkal

Mind The Graph platform értékes segítséget nyújt a tudósok számára, lehetővé téve számukra, hogy tudományos illusztrációk és grafikák használatával fokozzák posztereik vizuális hatását. Az előre megtervezett sablonok és testreszabható elemek széles választékával a tudósok vizuálisan vonzó és vonzó posztereket készíthetnek, amelyek hatékonyan kommunikálják kutatási eredményeiket. Az Mind the Graph tudományos szempontból pontos illusztrációk, táblázatok, diagramok és ikonok változatos gyűjteményét kínálja, amelyek könnyen beépíthetők a poszterek tervezésébe.

tudományos illusztrációk
logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok