Atunci când trimiteți o lucrare de cercetare unui jurnal, unei reviste sau unei alte platforme, vi se poate cere să dezvăluiți orice potențial conflict de interese. Conflictele de interese sunt larg răspândite în publicațiile academice și științifice. Conflictele de interese au potențialul de a distorsiona mai multe aspecte ale cercetării, inclusiv modul în care este conceput un studiu, modul în care sunt colectate, procesate și publicate datele și cine este implicat în lucrare.

Simpla lor prezență nu este lipsită de etică, dar faptul că nu le recunoaște sau nu le declară este lipsit de etică, iar acest lucru poate afecta reputația unui cercetător. Este obligația tuturor celor implicați în cercetare și publicare, în special a cercetătorilor, să identifice și să declare orice conflict pentru ca publicarea să decurgă fără probleme.

Înțelegerea conflictul de interese în cercetare

Un conflict de interese în cercetare apare atunci când factorii financiari sau alți factori personali afectează sau par să afecteze judecata profesională a cercetătorului în realizarea sau raportarea cercetării. Circumstanțele, și nu acțiunile sau caracterul unui cercetător individual, definesc un conflict de interese.

Principala dilemă etică este ce trebuie făcut în astfel de circumstanțe, care, dacă nu sunt tratate în mod corespunzător, pot pune la îndoială imparțialitatea cercetării dumneavoastră sau participarea dumneavoastră imparțială la un anumit proces decizional. 

Un conflict de interese apare atunci când un cercetător efectuează cercetări de evaluare pentru o firmă în care are un interes financiar sau când acceptă finanțare din partea unei companii care are un interes în cercetarea dumneavoastră. Cel mai grav tip de conflict de interese apare atunci când cercetătorii încep să negocieze cu o companie în care ei sau rudele lor au un interes monetar.

Cum poate afecta conflictul de interese cercetarea?

Conflictele de interese pot influența percepția pe care oamenii o au despre cercetători și industria științifică. Atunci când sunt în joc sume mari de bani, poate fi dificil să convingi publicul, legiuitorii, sistemul juridic și chiar colegii că concluziile nu au fost influențate în interes personal.

Actele ilicite neintenționate pot avea aceleași consecințe dăunătoare ca și cele intenționate. În contextul unei examinări sporite din partea mass-mediei, a guvernului și a publicului, reputația, finanțarea cercetării și cariera unui cercetător ar putea fi la fel de dependente de percepția onestității ca și de integritatea reală. 

Tipuri de conflictul de interese în cercetare

Următoarele sunt principalele forme de conflicte de interese care trebuie avute în vedere:

Financiar

Legăturile financiare reprezintă cea mai răspândită sursă de conflict de interese în cercetare, deoarece acestea pot influența gândirea unei persoane și, prin urmare, pot modifica rezultatele cercetării. Este normal să se ceară cercetătorului să raporteze nu doar orice relații financiare conflictuale pe care le-ar putea avea în mod individual, ci și pe cele ale celor mai apropiați membri ai familiei sale, deoarece acestea pot reprezenta conflicte de interese indirecte.

Personal

Legăturile sau afilierile personale sunt cele mai răspândite conflicte de interese nefinanciare în cercetare. Un conflict de interese personal există, de exemplu, în cazul în care un cercetător are legături de rudenie cu editorul revistei la care trimite o lucrare. Un alt conflict de interese personal apare atunci când opiniile și ideologiile influențează cercetarea. De exemplu, să presupunem că un cercetător scrie o lucrare religioasă și are o credință religioasă puternică care influențează modul în care este realizat și prezentat studiul. 

Profesional

Conflictele de interese profesionale sunt cele care pot oferi un avantaj profesional. De exemplu, în calitate de recenzor de reviste și cercetător, s-ar putea să vă aflați în situația de a recenza o lucrare pe același subiect ca și a dumneavoastră, ceea ce poate reprezenta un conflict de interese, deoarece puteți respinge lucrarea pentru că aceasta diminuează valoarea lucrării dumneavoastră.

Cum se poate preveni conflictul de interese? 

  • Enumerați orice sprijin financiar pe care dumneavoastră și coautorii dumneavoastră îl primiți și care ar putea fi interpretat ca un conflict cu obiectivele cercetării dumneavoastră. 
  • Enumerați orice activități sociale sau personale care ar putea influența modul în care vă desfășurați activitatea de cercetare. 
  • Examinați orice relații instituționale actuale sau recente pe care le aveți și care ar putea fi considerate a vă afecta obiectivitatea în cercetare.
  • Examinați și respectați toate criteriile furnizate de revista dumneavoastră preferată cu privire la ceea ce constituie un conflict de interese și la modul în care autorii trebuie să le declare.

Imagini de impact fără efort

Includeți infografice și cifre pentru a spori lizibilitatea cercetării dvs. și pentru a oferi valoare. Puteți utiliza Mind The Graph pentru a genera infografice fantastice pentru a îmbunătăți atractivitatea vizuală a conținutului dvs.

logo-abonare

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Conținut exclusiv de înaltă calitate despre vizuale eficiente
comunicarea în domeniul științei.

- Ghid exclusiv
- Sfaturi de design
- Știri și tendințe științifice
- Tutoriale și șabloane