We use anatomical positions to describe the body because they provide a reference point. They can be used similarly to standardization tools to describe an organism’s position. Medical practitioners cannot discuss patients’ bodies without having a general awareness of anatomical position, which is particularly important in medicine.

Det finnes en standard anatomisk stilling for hver organismeart. I denne artikkelen skal vi lære mer om anatomiske stillinger og hvorfor de er så viktige.

Hva er en dyrecelle?

Eukaryotic cells with a membrane-bound nucleus are what animal cells are made of. A group of cells must unite to form tissues, organs, and organ systems. Animal cells come in a variety of forms and sizes, ranging from a few microns to a few centimeters. The largest known animal cell, for instance, is an ostrich egg that measures 170 mm by 130 mm. We therefore can conclude that a cell’s size is affected by the activity it performs. 

Dyreceller regnes som flercellede organismer. De har også bevegelsesegenskaper og velorganiserte celleorganeller som utfører en rekke oppgaver, blant annet plasmamembran, sentriol, peroksisom, lysosom, ribosomer, mitokondrier, endoplasmatisk retikulum, cytoplasma, kjerne, nukleol, kjernehylster og Golgi-apparat. 

Siden plante- og dyreceller er eukaryoter, har begge cellene noen felles organeller. Alle disse organellene har svært like funksjoner. Dyre- og planteceller ser imidlertid ikke helt like ut eller inneholder alle de samme organellene, siden de har ulike funksjoner. Dyreceller trenger for eksempel ikke kloroplaster, mens planter trenger kloroplaster til fotosyntesen.

Dyreceller er ofte mindre enn planteceller og har uregelmessig form, noe som er et annet skille mellom plante- og dyreceller. Den uregelmessige formen skyldes at de ikke har noen cellevegg. 

Laget med Mind the Graph

Hvorfor bruke et diagram for dyreceller?

Generelt kan diagrammer hjelpe leseren med å forstå resultatene og sammenligne dem med andre fakta. I virkeligheten er det mer vanlig å bruke diagrammer enn tekst når man skal formidle visse former for informasjon, særlig de som er svært omfattende. 

Bilder er lettere for hjernen vår å forstå enn ord, siden hjernen vår er utviklet til å fordøye informasjon visuelt. 

Derfor er et dyrecellediagram nyttig for å få en bedre forståelse av et dyrs struktur og funksjoner, siden det inneholder en betydelig mengde kompleks og uunnværlig informasjon.

Cellestrukturer hos dyr

En dyrecelle består av flere deler, og i dette emnet vil du forstå alle elementene i oppbyggingen av en dyrecelle som må identifiseres når du tegner et diagram.

Cellemembran

Det er en tynn, lipid- og proteinrik membran som dekker den semipermeable cellen. Hovedfunksjonen er å beskytte cellen mot omgivelsene. Den regulerer også hvordan næringsstoffer og andre småting kommer inn i og ut av cellen. På grunn av dette kalles cellemembraner semipermeable eller selektivt permeable membraner.

Kjerne

Det er en organell som inneholder flere ulike suborganeller, blant annet kromatiner, nukleolus og nukleosomer. Det genetiske materialet DNA befinner seg i kjerneområdet. En kjernemembran skiller kjernen fra resten av cellen. Den styrer også hvordan cellene deler seg og utvikler seg.

Kjernemembran

Kjernemembranen omslutter som nevnt kjernen. Det er en dobbeltmembranstruktur som også kalles kjernemembranen.

Centrosom

Det er en bitteliten organell som befinner seg i nærheten av kjernen. Det tette sentrum er omgitt av strålende tubuli. Mikrotubuli dannes ved sentrosomene.

Lysosomer

De er membranomsluttede, kuleformede organeller som inneholder fordøyelsesenzymer som ikke bare støtter fordøyelsen, men også celleregenerering og utskillelse.

Ribosomer

They are little organelles that are the locations of protein production and are composed of cytoplasmic granules rich in RNA. They can be seen floating around in the cell’s cytoplasm or bound to endoplasmic reticulum membranes.

Cytoplasma

Er en substans som består av alle cellens organeller og er beskyttet av en geléaktig cellemembran. Stoffet som finnes inne i cellens kjernemembran, kalles nukleoplasma.

Golgi-apparatet

En flat, lagdelt, sekkelignende organell som produserer, lagrer, transporterer og pakker partikler i hele cellen, og som ligger nær kjernen. Samler proteiner i vesikler etter å ha mottatt dem fra endoplasmatisk retikulum.

Mitokondriene

Det er en dobbeltmembranet organell som er sfærisk eller stavformet. Den er cellens kraftverk, siden den er avgjørende i energifrigjøringsprosessen. Her frigjøres energi i form av ATP under celleåndingsprosessen.

Vakuole

Det er cellens indre organell med en membran som hjelper cellen med å holde formen og lagre ting som mat, vann, avfall og andre ting.

Nucleopore

Disse mikroskopiske perforeringene i membranen gjør det lettere for nukleinsyrer og proteiner å passere gjennom kjernemembranen.

Typer av dyreceller

Dyreceller finnes i mange forskjellige varianter, hver med en formålsspesifikk funksjon. De mest utbredte typene dyreceller er som følger:

Hudceller

Hudcellene fra vevet som beskytter kroppen mot omverdenen. Den inneholder Merkel-celler, Langerhans-celler, melanocytter og keratinocytter.

Muskelceller

Disse utstrakte rørformede cellene muliggjør bevegelse. De omfatter skjelett-, hjerte- og glatte muskelceller.

Blodceller

Disse cellene har ansvaret for å transportere oksygen fra lungene til andre deler av kroppen. Det inkluderer røde blodlegemer, som mangler en kjerne, og hvite blodlegemer, som bidrar til å bekjempe infeksjoner. 

Nerveceller

Disse nevronene, også kjent som nerveceller, er en del av nervesystemet. Forlengelsene som sender eller mottar signaler kalles dendritter og aksoner. Gliaceller og Schwann-celler er også en del av nervesystemet.

Fettceller

Disse cellene, som ofte kalles adipocytter, brukes til å lagre lipider og andre typer fett.

Et verktøy for å lage vitenskapelig korrekt infografikk på få minutter

For å øke den visuelle appellen og autoriteten til arbeidet ditt, kan du bruke et godt verktøy for å produsere infografikk og vitenskapelige tall that have a significant impact. You may select from a variety of layouts and unique scientific information tailored to the community’s demands.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler