Εάν πρόσφατα αρχίσατε να συγκεντρώνετε συστάσεις για το έρευνα χαρτί, πιθανότατα έχετε αναρωτηθεί: "Πώς θα παραθέσω όλες αυτές τις αναφορές;". Η απάντηση είναι απλή: χρησιμοποιώντας τις σχολιασμένες Βιβλιογραφία. Αλλά τι είναι η σχολιασμένη βιβλιογραφία;

Οι σχολιασμένες βιβλιογραφίες χρησιμοποιούνται συνήθως σε ακαδημαϊκό έρευνα και συγγραφή, καθώς παρέχουν στους ερευνητές έναν τρόπο να οργανώνουν τις πηγές τους και να αποδεικνύουν την κατανόηση της βιβλιογραφίας για ένα συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τι είναι η σχολιασμένη βιβλιογραφία, γιατί είναι σημαντική, πώς να τη δημιουργήσετε και θα δώσουμε μερικά παραδείγματα.

Τι είναι η σχολιασμένη βιβλιογραφία;

Η σχολιασμένη βιβλιογραφία είναι ένας κατάλογος πηγών που περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη και αξιολόγηση κάθε πηγής. Ο σκοπός μιας σχολιασμένης βιβλιογραφίας είναι να παρέχει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας για ένα συγκεκριμένο θέμα, να καταδείξει την ποιότητα και τη συνάφεια των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν και να δείξει στον αναγνώστη ότι ο ερευνητής έχει κάνει τη δουλειά του. Συνήθως, οι σχολιασμένες βιβλιογραφίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε πηγή:

Παραπομπή

Η παραπομπή πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο στυλ παραπομπής, όπως APA, MLA ή Σικάγο. Αυτό παρέχει στον αναγνώστη τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της πηγής.

Περίληψη

Σύντομη περίληψη των κύριων σημείων της πηγής, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του συγγραφέα. διατριβή ή το επιχείρημα, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της θέσης και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε.

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση της πηγής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συγγραφέα, της αξιοπιστίας των δεδομένων, της συνάφειας της πηγής με το ερευνητικό ερώτημα και τυχόν περιορισμοί ή προκαταλήψεις.

Γιατί είναι σημαντική η σχολιασμένη βιβλιογραφία;

Το εργαλείο αυτό είναι απαραίτητο για τους ερευνητές, διότι τους βοηθά να παρακολουθούν τις πηγές που έχουν συμβουλευτεί και παρέχει ένα μέσο για την αξιολόγηση της ποιότητας και της συνάφειας των πηγών αυτών. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ερευνητές να εντοπίσουν κενά στη βιβλιογραφία, να εντοπίσουν τάσεις ή πρότυπα στην έρευνα και να παράσχει μια βάση για μελλοντική έρευνα.

Η σχολιασμένη βιβλιογραφία μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για τους αναγνώστες, καθώς παρέχει μια περίληψη και αξιολόγηση κάθε πηγής, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει να καθορίσουν αν μια συγκεκριμένη πηγή είναι σχετική με τη δική τους έρευνα. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και προσπάθεια στους αναγνώστες, καθώς δεν χρειάζεται να διαβάσουν κάθε πηγή στο σύνολό της για να προσδιορίσουν την αξία της.

Πώς να δημιουργήσετε μια σχολιασμένη βιβλιογραφία;

Η δημιουργία μιας σχολιασμένης βιβλιογραφίας μπορεί να είναι μια απλή διαδικασία αν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα:

Επιλέξτε τις πηγές σας

Ξεκινήστε επιλέγοντας πηγές που είναι σχετικές με το ερευνητικό σας ερώτημα. Οι πηγές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν βιβλία, άρθρα, εκθέσεις και άλλες τύποι των δημοσιεύσεων.

Αναφέρετε τις πηγές σας

Δημιουργήστε παραπομπές για κάθε πηγή χρησιμοποιώντας το στυλ παραπομπής που καθορίζεται από τον καθηγητή ή τον εκδότη σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει δύο φορές τις παραπομπές σας για ακρίβεια.

Συνοψίστε κάθε πηγή

Γράψτε μια σύντομη περίληψη κάθε πηγής που να περιλαμβάνει το κύριο επιχείρημα ή τη θέση του συγγραφέα, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη του επιχειρήματος και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε. Η περίληψή σας θα πρέπει να είναι συνοπτική και περιεκτική.

Αξιολογήστε κάθε πηγή

Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, είναι σημαντικό να παρέχετε μια αξιολόγηση κάθε πηγής. Έχετε κατά νου ότι η αξιολόγησή σας θα πρέπει να είναι αντικειμενική και να βασίζεται σε στοιχεία.

Οργανώστε τη βιβλιογραφία σας

Ταξινομήστε τις πηγές σας σε αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο του συγγραφέα. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του στυλ αναφοράς για τη μορφοποίηση και τη στίξη.

Παραδείγματα σχολιασμένων βιβλιογραφιών

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα σχολιασμένων βιβλιογραφιών που σχετίζονται με την επιστήμη:

Παράδειγμα 1

[1] Vermeij, G. J. (2018). Επιδράσεις των κλίμα αλλαγή στο βιοποικιλότητα. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 49(1), 25-43.

[2] Αυτό το άρθρο εξετάζει τα στοιχεία για το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη βιοποικιλότητα σε διάφορα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και γλυκών υδάτων. [3] Ο συγγραφέας προτείνει ότι οι προσπάθειες διατήρησης θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διατήρηση της οικολογικής ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας ενόψει των μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών.

Κλειδί: [1] Παραπομπή / [2] Περίληψη / [3] Αξιολόγηση

Παράδειγμα 2

[1] McGaugh, J. L. (2017). Δημιουργώντας μόνιμες αναμνήσεις: Θυμόμαστε το σημαντικό. Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, 114(5), 96-104.

[2] Σε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας συνοψίζει την έρευνα σχετικά με τη νευροβιολογία της μνήμης, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του ιππόκαμπου, της αμυγδαλής και του προμετωπιαίου φλοιού στην κωδικοποίηση και την ανάκτηση. [3] Ο συγγραφέας υποστηρίζει επίσης ότι η κατανόηση του τρόπου σχηματισμού και ανάκτησης των αναμνήσεων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση και τη θεραπεία των διαταραχών της μνήμης.

Κλειδί: [1] Παραπομπή / [2] Περίληψη / [3] Αξιολόγηση

Παράδειγμα 3

[1] Green, M. A., Emery, K., Hishikawa, Y., Warta, W., & Dunlop, E. D. (2019). Physics of ηλιακή κύτταρα. Φύση Photonics, 8(7), 506-514.

[2] Αυτό το άρθρο συνοψίζει την έρευνα σχετικά με τη φυσική των ηλιακών κυψελών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της απορρόφησης του φωτός, του διαχωρισμού φορτίου και της μεταφοράς. [3] Η ομάδα συγγραφέων υποστηρίζει ότι η βελτίωση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής των τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας απαιτεί βαθύτερη κατανόηση των υποκείμενων φυσικών διεργασιών.

Κλειδί: [1] Παραπομπή / [2] Περίληψη / [3] Αξιολόγηση

Τι είναι η σχολιασμένη βιβλιογραφία; Ένας ολοκληρωμένος οδηγός

Συμβουλές για τη συγγραφή μιας αποτελεσματικής σχολιασμένης βιβλιογραφίας

Η σχολιασμένη βιβλιογραφία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς σας επιτρέπει να οργανώσετε και να αναλύσετε έναν μεγάλο αριθμό πηγών και να αποδείξετε την κατανόηση της επιστημονικής συζήτησης για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Ωστόσο, η συγγραφή μιας αποτελεσματικής σχολιασμένης βιβλιογραφίας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, ειδικά αν είστε νέοι στο έργο. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να γράψετε μια σχολιασμένη βιβλιογραφία που να είναι σαφής, συνοπτική και κατατοπιστική:

  1. Ξεκινήστε προσδιορίζοντας το ερευνητικό σας ερώτημα ή θέμα. Πριν αρχίσετε να συντάσσετε τη σχολιασμένη βιβλιογραφία σας, είναι σημαντικό να έχετε σαφή αντίληψη του ερευνητικού ερωτήματος ή του θέματος με το οποίο ασχολείστε. Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις σχετικές πηγές και να διασφαλίσετε ότι οι σχολιασμοί σας θα είναι εστιασμένοι και συνοπτικοί.
  1. Αξιολογήστε την ποιότητα και τη συνάφεια κάθε πηγής. Καθώς διαβάζετε κάθε πηγή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επιχειρήματα, τα αποδεικτικά στοιχεία και τις μεθοδολογία. Εξετάστε πώς η πηγή εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική συζήτηση για το θέμα σας και αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της. Φροντίστε να συμπεριλάβετε αυτές τις πληροφορίες στις παρατηρήσεις σας, καθώς θα βοηθήσουν τον αναγνώστη σας να κατανοήσει την σημασία κάθε πηγής.
  1. Κρατήστε τις παρατηρήσεις σας συνοπτικές και κατατοπιστικές. Οι σχολιασμοί σας πρέπει να είναι σύντομοι, συνήθως μεταξύ 100-200 λέξεων, και να παρέχουν μια περίληψη του περιεχομένου της πηγής καθώς και μια αξιολόγηση της ποιότητας και της συνάφειας της με το ερευνητικό σας ερώτημα. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε σαφή και περιεκτική γλώσσα και να αποφεύγετε την επανάληψη πληροφοριών που περιλαμβάνονται ήδη στην παραπομπή.
  1. Ακολουθήστε τις οδηγίες μορφοποίησης και παραπομπών που καθορίζονται από τον καθηγητή ή το ίδρυμά σας. Διαφορετικά στυλ παραπομπής έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για τον τρόπο μορφοποίησης της σχολιασμένης βιβλιογραφίας σας, οπότε φροντίστε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες του καθηγητή σας ή του ιδρύματός σας πριν ξεκινήσετε. Δώστε μεγάλη προσοχή σε λεπτομέρειες όπως το μέγεθος της γραμματοσειράς, τα διαστήματα μεταξύ των γραμμάτων και η μορφοποίηση των παραπομπών για να διασφαλίσετε ότι η σχολιασμένη βιβλιογραφία σας θα φαίνεται επαγγελματική και θα διαβάζεται εύκολα.

Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, μπορείτε να γράψετε μια σχολιασμένη βιβλιογραφία που υποστηρίζει αποτελεσματικά τους ερευνητικούς σας στόχους και αποδεικνύει την κατανόηση της επιστημονικής συζήτησης για το θέμα σας. Θυμηθείτε να αφιερώσετε χρόνο για να αξιολογήσετε προσεκτικά κάθε πηγή και να γράψετε σαφείς και συνοπτικές σημειώσεις που παρέχουν τόσο μια περίληψη όσο και μια αξιολόγηση του περιεχομένου της πηγής. Με την εξάσκηση, θα γίνετε πιο ικανοί στη συγγραφή αποτελεσματικών σχολιασμένων βιβλιογραφιών και στη διεξαγωγή έρευνας γενικότερα.

Βελτιώστε τη συνάφεια της εργασίας σας με γραφικές περιλήψεις

Έχετε ακούσει το ρητό "Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις"; Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό ισχύει και για την επιστήμη έγγραφα. Σύμφωνα με Κάκτος Εσωτερική μελέτη των επικοινωνιών, έγγραφα με Γραφικά Οι περιλήψεις έχουν 15 φορές περισσότερες αναφορές και 3 φορές περισσότερες λήψεις. Χρήση του Mind the Graph, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας με μια απλή διεπαφή drag-and-drop μέσα σε λίγα λεπτά. Εγγραφείτε δωρεάν και ξεκινήστε τα σχέδιά σας αμέσως τώρα.

Τι είναι η σχολιασμένη βιβλιογραφία; Ένας ολοκληρωμένος οδηγός
logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα