Dr. Flemings mikrobiologiske videnskabelige illustrationer

Historien om hans opdagelse er, at Fleming havde undersøgt stafylokokkernes egenskaber. [...]