Dr. Flemings mikrobiologiske vitenskapelige illustrasjoner

Bakgrunnen for oppdagelsen er at Fleming hadde undersøkt egenskapene til stafylokokker. [...]