PyScratch: Nový nástroj pro zpracování prostorových a časových informací ze scratchových analýz

PyScratch je nový open-source software implementovaný v jazyce Python pro analýzu migračních dat, který [...]