PyScratch: Nový nástroj na spracovanie priestorových a časových informácií zo scratchových analýz

PyScratch je nový softvér s otvoreným zdrojovým kódom implementovaný v jazyku Python na analýzu migračných dátových testov s [...]