Staphylococcus aureus, hrozivý druh bakterie, je již dlouho předmětem vědeckého zájmu a obav kvůli svému širokému rozšíření a potenciálu způsobovat různé infekce. Pochopení povahy zlatého stafylokoka a jeho dopadu na různé jedince je zásadní jak pro zdravotníky, tak pro širokou veřejnost. 

Tento článek si klade za cíl odpovědět na otázku "Co je to zlatý stafylokok?" a poskytnout podrobné vysvětlení důležitých složek zlatého stafylokoka, zahrnující jeho příznaky, způsoby přenosu a různorodé skupiny obyvatel, které jím mohou být postiženy.

Co je Staphylococcus Aureus? 

Staphylococcus aureus je druh bakterie, který se běžně vyskytuje na kůži a v nosních průchodech lidí. Jedná se o grampozitivní bakterii, což znamená, že při barvení podle Grama zachovává fialové zbarvení. Staphylococcus aureus je známý svou schopností způsobovat širokou škálu infekcí v různých částech těla.

Tato bakterie může způsobit jak mírné, tak závažné infekce, od infekcí kůže a měkkých tkání, jako jsou vředy a abscesy, až po závažnější stavy, jako je zápal plic, infekce krevního řečiště a dokonce endokarditida (infekce srdečních chlopní). Staphylococcus aureus je také hlavní příčinou infekcí spojených se zdravotní péčí, zejména pokud si vyvine rezistenci vůči běžně používaným antibiotikům, jako jsou např. zlatý stafylokok rezistentní vůči meticilinu (MRSA).

Koho postihuje Staphylococcus Aureus?

Zlatý stafylokok může postihnout širokou škálu osob bez ohledu na věk nebo původ. Někteří jedinci jsou však k infekcím vyvolaným zlatým stafylokokem náchylnější. Mezi ně patří např:

 • Jedinci s oslabeným imunitním systémem: U osob s oslabeným imunitním systémem, jako jsou osoby s HIV/AIDS, osoby podstupující chemoterapii nebo příjemci transplantovaných orgánů, je vyšší riziko vzniku závažných infekcí vyvolaných zlatým stafylokokem.
 • Starší osoby: Stárnutí může oslabit imunitní systém, takže starší lidé jsou náchylnější k infekcím způsobeným zlatým stafylokokem.
 • Malé děti: Děti, zejména kojenci, mají vyvíjející se imunitní systém, který může být méně účinný v boji proti infekcím vyvolaným zlatým stafylokokem.
 • Osoby s chronickým onemocněním: Osoby s chronickými onemocněními, jako je cukrovka, srdeční choroby, plicní choroby nebo onemocnění ledvin, mohou mít oslabený imunitní systém, což je činí zranitelnějšími vůči infekcím vyvolaným zlatým stafylokokem.
 • Sportovci: Sportovci, zejména ti, kteří se věnují kontaktním sportům nebo aktivitám s těsným fyzickým kontaktem, jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy zlatým stafylokokem při kontaktu kůže na kůži nebo při sdílení vybavení.
 • Zdravotničtí pracovníci: Vzhledem k častému kontaktu s pacienty a zdravotnickými zařízeními je u zdravotnických pracovníků zvýšené riziko kontaktu se zlatým stafylokokem, a pokud nejsou dodržována vhodná opatření pro kontrolu infekcí, může u nich dojít k infekci.
 • Jednotlivci v přeplněném prostředí: Život v přeplněném prostředí, jako jsou věznice, vojenská kasárna nebo ubytovny, může zvýšit riziko přenosu zlatého stafylokoka a propuknutí epidemie.

Které části těla jsou postiženy stafylokokovou infekcí?

Stafylokokové infekce mohou postihnout různé části těla, včetně kůže a měkkých tkání, dýchacích cest, krevního řečiště, kostí a kloubů, srdce a chirurgických pracovišť. Mezi běžné projevy patří kožní infekce, jako jsou vředy, celulitida a abscesy, dále infekce dýchacích cest, infekce krevního řečiště a infekce kostí, kloubů a srdce. 

Kožní vyrážka na hrudi
Ilustrace je k dispozici na Mind the Graph

Rychlá lékařská pomoc je důležitá pro prevenci komplikací, protože některé stafylokokové infekce mohou být závažné a obtížně léčitelné, zejména ty, které jsou způsobeny zlatým stafylokokem rezistentním vůči meticilinu (MRSA).

Jaké jsou příznaky zlatého stafylokoka?

Infekce vyvolané zlatým stafylokokem se mohou projevovat různými příznaky v závislosti na typu a místě infekce. Zde jsou uvedeny příznaky a symptomy, které jsou běžně spojeny se stafylokokovými infekcemi:

Jaké jsou příznaky stafylokokové infekce na kůži?

 1. Zarudnutí a teplo: Postižené místo může být zarudlé, zanícené a na dotek teplé.
 2. Otok: Může se objevit otok nebo vyvýšená boule či bulka.
 3. Bolest nebo citlivost: Při dotyku nebo stlačení může být infikovaná oblast bolestivá nebo citlivá.
 4. Hnis nebo drenáž: Může dojít ke vzniku puchýřů, puchýřků nebo abscesů naplněných hnisem, které mohou vytékat nebo uvolňovat hnis.
 5. Kůra: Na postižené kůži se mohou vytvořit krusty nebo strupy.

Jaké jsou příznaky stafylokokové infekce na těle?

 1. Horečka: U systémových infekcí, jako jsou infekce krevního řečiště nebo zápal plic, je častým příznakem horečka.
 2. Mrazení: Horečku může doprovázet zimnice nebo třesavka.
 3. Únava: Při systémových infekcích se může objevit pocit nadměrné únavy nebo letargie.
 4. Rychlý srdeční tep: U závažných infekcí může být přítomna zrychlená srdeční frekvence.
 5. dušnost: V případě infekce dýchacích cest nebo zápalu plic se mohou vyskytnout potíže s dýcháním nebo dušnost.
 6. Bolesti svalů: Mohou se objevit celkové bolesti těla a svalů.

Přenos zlatého stafylokoka

Zlatý stafylokok se může přenášet různými způsoby. Zde jsou uvedeny běžné způsoby přenosu:

 • Přímý kontakt: Staphylococcus aureus se může šířit přímým fyzickým kontaktem s infikovanou osobou nebo nosičem. Bakterie se mohou přenášet z ran nebo kontaminovaných povrchů.
 • Kontakt kůže na kůži: Blízký kontakt s infikovanou osobou, jako je objímání, líbání nebo sdílení osobních předmětů, jako jsou ručníky nebo holicí strojky, může usnadnit přenos zlatého stafylokoka.
 • Kontaminované předměty: Bakterie Staph mohou přežívat na površích, předmětech nebo vybavení a mohou se přenášet, když se člověk dotkne kontaminovaných předmětů. Mezi běžné příklady patří kliky u dveří, společné nádobí, tělocvičné náčiní a zdravotnické pomůcky.
 • Zdravotnická zařízení: Stafylokokové infekce, včetně kmenů rezistentních vůči lékům, jako je MRSA, lze získat ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice nebo kliniky. Zvláště zranitelní jsou pacienti s oslabeným imunitním systémem, chirurgickými ranami nebo invazivními lékařskými zákroky.
 • Přeplněné prostředí: Život nebo pobyt na přeplněných místech, jako jsou ubytovny, věznice nebo vojenská kasárna, zvyšuje riziko přenosu stafylokoků kvůli těsné blízkosti a sdílení obytných prostor.
 • Špatné hygienické návyky: K šíření zlatého stafylokoka může přispívat nedostatečná hygiena rukou, například jejich nesprávné nebo nepravidelné mytí. To platí zejména po použití toalety, před manipulací s potravinami nebo ve zdravotnických zařízeních.

Jaké jsou způsoby léčby stafylokokové infekce?

Léčba stafylokokové infekce závisí na závažnosti a typu infekce. Zde jsou uvedeny některé běžné postupy:

 • Antibiotika: Většinu stafylokokových infekcí lze léčit antibiotiky. Výběr antibiotika závisí na faktorech, jako je konkrétní kmen zlatého stafylokoka a jeho citlivost na různé léky. Je nezbytné dokončit celou léčbu antibiotiky podle předpisu zdravotnického pracovníka.
 • Incize a drenáž: V případě abscesů nebo lokalizovaných hnisavých ložisek může být nutné, aby lékař provedl řez a vypustil nahromaděnou tekutinu. Tento postup pomáhá zmírnit bolest, podpořit hojení a zabránit šíření infekce.
 • Péče o rány: Správná péče o rány je u stafylokokových infekcí na kůži zásadní. Zahrnuje čištění postiženého místa jemnou vodou a mýdlem, aplikaci antibiotických mastí a krytí rány sterilními obvazy, které ji chrání před další kontaminací.
 • Podpůrná péče: V případech zvýšené závažnosti může být nutná hospitalizace za účelem poskytnutí vhodné podpůrné péče. 
 • V nemocničním prostředí je možné podat intravenózní antibiotika a další podpůrná opatření, jako je náhrada tekutin a léčba bolesti.
 • Infekce MRSA: Infekce vyvolané zlatým stafylokokem rezistentním vůči meticilinu (MRSA), které jsou rezistentní vůči některým antibiotikům, mohou vyžadovat alternativní způsoby léčby. Na základě citlivosti kmene mohou být předepsána různá antibiotika nebo kombinace léků.

Jak předcházet stafylokokovým infekcím?

Nyní, když jsme prozkoumali otázku "co je Staphylococcus Aureus?", je nezbytné zaměřit se na preventivní opatření. Osvojením správných hygienických postupů a přijetím nezbytných preventivních opatření můžeme stafylokokovým infekcím účinně předcházet. Zde je několik klíčových preventivních opatření, která je třeba zvážit:

 • Dodržujte správnou hygienu rukou důsledným mytím rukou vodou a mýdlem.
 • Vyvarujte se sdílení osobních věcí, jako jsou ručníky a holicí strojky.
 • Rány udržujte čisté a zakryté.
 • Čistěte a dezinfikujte povrchy, kterých se často dotýkáte.
 • Dodržujte správnou hygienu dýchacích cest a při kašli nebo kýchání si zakrývejte ústa a nos.
 • Udržujte pokožku zdravou tím, že ji budete udržovat čistou a suchou.
 • Dodržovat opatření pro kontrolu infekcí ve zdravotnických zařízeních.
 • Na přeplněných místech dbejte zvýšené opatrnosti.
 • Informujte se o stafylokokových infekcích a dodržujte pokyny renomovaných zdravotnických organizací.

Dodržováním těchto preventivních opatření můžete snížit riziko stafylokokových infekcí a podpořit zdravější prostředí.

Mind the Graph je platforma, která mění pravidla hry a nabízí vědcům přístup k největší galerii vědecky přesných ilustrací na světě. Díky vizuálně úžasné grafice a uživatelsky přívětivému rozhraní mohou vědci bez námahy vytvářet poutavé vizuální materiály, které jim pomohou sdělit výsledky výzkumu a koncepty. Využitím rozsáhlé knihovny platformy a funkcí pro spolupráci mohou vědci zvýšit dopad své práce, zjednodušit složité myšlenky a zaujmout vědecké i nevědecké publikum.

ilustrace-banner
logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony