Posledice zakisljevanja oceanov na morske živali

Ogljikov dioksid je običajen plin v ozračju. Običajno se ogljikov cikel na Zemlji [...]