Konsekvenser av havforsuring på marine dyr

Karbondioksid er en vanlig gass i atmosfæren. Normalt er jordens karbonkretsløp [...].