Carbon dioxide is a common gas present in the atmosphere. Normally, the Earth’s carbon cycle maintains a natural balance of carbon in the atmosphere, land, and ocean through the “breathing of the planet”. However, human activities as emission of fossil fuels are breaking the balance of carbon cycle causing climate change, as increasing the greenhouse effect and ocean acidification.

Så for å forstå konsekvensene av havforsuring må du først rekapitulere karbonsyklusen. Jeg skrev om det her1.

Drivhuseffekten muliggjør liv på jorden ved å holde på varmen i atmosfæren og dermed varme opp planeten. Jeg viste hvordan det fungerer her1. Men til tross for hvor viktig det er, har økningen av karbondioksid gjort dette til et problem.

Men ikke alt overskuddet av karbondioksid blir værende i atmosfæren. Forskere anslår at havene absorberer en tredjedel av all karbondioksid som produseres av menneskelige aktiviteter. Havets opptak av karbondioksid fra atmosfæren bidrar til å forsinke klimaendringene. Denne fordelen har imidlertid en pris.

Karbondioksid og kjemien i havet

Når CO2 er oppløst i sjøvann, reagerer den med vann (H2O) og danner karbonsyre: H2CO3: CO2 + H2O ↔ H2CO3. Kullsyre løses raskt opp og danner H+-ioner (en syre) og bikarbonat, HCO3- (en base). Sjøvann er naturlig mettet med en annen base, karbonation (CO3-2), som fungerer som et syrenøytraliserende middel som nøytraliserer H+ og danner mer bikarbonat. Nettoreaksjonen ser slik ut: CO2 + H2O + CO3-2→ 2HCO3-

havforsuring 2

Opptaket av karbondioksid endrer havets kjemi fundamentalt ved å utløse reaksjoner som gjør havvannet surere, et fenomen som kalles havforsuring. Faktisk har havet blitt nesten 30 prosent surere enn det var i begynnelsen av den industrielle epoken. Det er en større og raskere endring enn man har sett i fossile spor fra minst 800 000 år tilbake i tid, før virveldyr og planter dukket opp i de fossile sporene.

havforsuring

Hvordan vil havforsuringen påvirke livet i havet, for eksempel fisk, koraller og skalldyr?

Når konsentrasjonen av hydrogenioner øker, blir vannet surere. Dessuten blir det mindre karbonationer.

Noen av de ekstra hydrogenionene reagerer med karbonationer og danner mer bikarbonat. Når det blir mindre karbonat, får disse organismene, for eksempel koraller og muslinger, vanskeligere for å bygge og vedlikeholde skall og skjelett. Økt surhet kan til og med føre til at noen karbonatskjell og -skjeletter går i oppløsning. Hydrogenioner reagerer med det faste kalsiumkarbonatet og omdanner det til løselig bikarbonat og kalsiumioner.

Blant blandingen av bittesmå planter og dyr som utgjør planktonet, lever en liten havsnegl som kalles pteropod. Selv om de er små, er de en viktig matkilde for mange arter, blant annet fisk, sel og hval. Men pteropoder har skjøre kalsiumkarbonatskall som er sårbare for havforsuring. I en serie eksperimenter ble pteropod-skjell plassert i sjøvann med den pH-verdien (surhetsgraden) som forventes i Sørishavet innen 2100. I løpet av 48 timer begynte skjellene å gå i oppløsning.

Visualisering av forskningen din

Visuelle ressurser som infografikk og videoer er en effektiv måte å formidle vitenskap på. Jeg har laget alle disse infografikkene ved hjelp av Mind the graph, en nettbasert plattform som gjør det mulig for forskere å lage iøynefallende materiale.

  1. Karbonsyklus og drivhuseffekt - en vitenskapelig infografikk.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler