Koronavirus (Covid-19): je hidroksiklorokin novo upanje? Očitno da.