Koronaviirus (Covid-19): kas hüdroksüklorokiin on uus lootus? Ilmselt jah.