Analiza literaturii de specialitate oferă informații valoroase despre subiectul cercetării, ceea ce contribuie la îmbunătățirea calității și fiabilității rezultatelor cercetării. Ea devine esențială pentru a fundamenta cercetarea în cadrul corpusului de studii existent, pentru a înțelege lacunele de cercetare și lacunele de cunoaștere și pentru a sugera domenii de cercetare ulterioară.

Descoperiți scopul principal al unei recenzii de literatură, diferența dintre aceasta și literatura adnotată și învățați cum să o realizați, de la concept până la procesul de scriere în sine.

Ce este o analiză a literaturii?

O trecere în revistă a literaturii de specialitate este o analiză cuprinzătoare a literaturii disponibile, a cercetărilor și a publicațiilor academice relevante pentru un anumit subiect sau întrebare de cercetare. Aceasta îi ajută pe cercetători să identifice teoriile, metodologiile și abordările relevante utilizate în studiile anterioare și ajută la modelarea cercetărilor viitoare.

Această trecere în revistă ajută la stabilirea unui context pentru cercetare și permite cercetătorilor să își localizeze activitatea în cadrul unui domeniu mai larg de cercetare. De asemenea, ajută la definirea obiectivelor cercetării, la dezvoltarea întrebărilor de cercetare și la elaborarea metodologiei de cercetare.

Acestea sunt principalele surse pentru o analiză a literaturii:

 1. Cărți
 2. Articole de jurnal
 3. Actele conferinței
 4. Baze de date online

Iată un link către articolul nostru Cum să găsiți lucrări de cercetare similare. Consultați-o pentru mai multe sfaturi despre cum să vă îmbunătățiți analiza literaturii.

Care este scopul unei analize a literaturii?

Scopul unei analize a literaturii de specialitate este de a oferi un rezumat, o evaluare și o analiză critică a cercetărilor existente într-un anumit domeniu sau a unora dintre întrebările acestuia. Aceasta urmărește să identifice lacunele, neconcordanțele și domeniile care necesită investigații suplimentare, oferind în același timp o imagine de ansamblu a cunoștințelor existente în domeniu. În cele din urmă, o analiză a literaturii de specialitate este un instrument esențial pentru cercetători și savanți, deoarece aceștia încearcă să avanseze cunoștințele în terenul lor.

Revizuirea literaturii ajută: 

Identificarea lacunelor în cercetare

Analiza literaturii de specialitate ajută la identificarea lacunelor din cercetările existente, care pot contribui la orientarea studiului.

Furnizarea contextului

Examinarea literaturii existente ajută la furnizarea de context și de informații de bază cu privire la subiectul cercetării și la semnificația acestuia.

Demonstrarea cunoștințelor

Analiza amănunțită a literaturii de specialitate demonstrează cunoștințele cercetătorului în domeniu și capacitatea acestuia de a analiza critic și de a sintetiza cercetările.

Ghidarea designului de cercetare

Analiza literaturii de specialitate ajută la orientarea proiectului de cercetare, inclusiv a întrebării de cercetare, a metodologiei și a analizei datelor.

Generarea de idei de cercetare

Analiza literaturii de specialitate poate genera noi idei de cercetare și ipoteze care pot fi testate în studii viitoare.

Evitarea duplicării cercetării

Revizuirea literaturii existente este importantă pentru a evita duplicarea cercetărilor anterioare și pentru a contribui la avansarea cunoștințelor în domeniu.

Revizuirea literaturii vs bibliografia adnotată

O analiză a literaturii de specialitate este o analiză aprofundată a cercetărilor și teoriilor dintr-un anumit subiect studiat în prealabil. Aceasta explică constatările actuale și semnificative cu privire la un anumit subiect, identifică tendințele, lacunele și prejudecățile și oferă contextul pentru cercetare.

Pe de altă parte, un bibliografie adnotată este o listă de surse cu un scurt rezumat și o evaluare a fiecăreia. Este un mod sistematic de organizare a surselor și ajută la identificarea relevanței și credibilității acestora. 

Adnotările descriu, analizează și evaluează sursele, oferind cititorului o scurtă indicație cu privire la utilitatea și calitatea sursei.

Prin urmare, principala diferență între o analiză a literaturii și o bibliografie adnotată este că o analiză a literaturii este o analiză cuprinzătoare a cercetărilor existente pentru un anumit subiect, în timp ce o bibliografie adnotată este o colecție de surse care oferă un scurt rezumat al conținutului fiecărei surse și al utilității acesteia pentru subiect.

Cum se face o analiză a literaturii?

Efectuarea unei revizuiri a literaturii în persoană

 1. Începeți prin a identifica sursele cheie pe care trebuie să le analizați. Puteți face acest lucru prin căutări online sau consultându-vă cu experți în domeniu.
 2. Vizitați bibliotecile academice, arhivele și centrele de cercetare pentru a avea acces la reviste sau cărți tipărite relevante.
 3. Luați notițe detaliate asupra punctelor cheie, argumente și dovezi prezentate în surse.
 4. Organizați-vă notițele într-o schemă structurată, tematică sau cronologică, pentru a facilita sinteza și analiza.
 5. Evaluați punctele forte și punctele slabe ale surselor, identificați lacunele din literatura de specialitate și documentați-vă concluziile.

Efectuarea unei revizuiri a literaturii prin e-mail

 1. Identificați contactele cheie, cum ar fi autori, editori sau experți în domeniu, care vă pot furniza informații relevante sau vă pot îndruma către surse suplimentare.
 2. Redactați un mesaj de e-mail concis și clar, în care să vă prezentați, să explicați scopul solicitării dumneavoastră și să cereți orice informații specifice de care aveți nevoie.
 3. Dacă nu primiți un răspuns într-un interval de timp rezonabil, continuați cu o atenționare politicoasă.
 4. Țineți evidența tuturor comunicărilor, inclusiv marcajele de timp, răspunsurile și orice materiale suplimentare primite.
 5. Evaluați relevanța, credibilitatea și fiabilitatea informațiilor obținute și asigurați-vă că citați și atribuiți în mod corespunzător toate sursele utilizate.

Redactarea unei analize a literaturii

Pentru a concepe o analiză a literaturii, primul pas este să selectați un subiect de cercetare care vă interesează. După selectarea subiectului, este important să definiți termenii și conceptele cheie legate de acesta. Acest lucru va asigura că analiza dvs. este concentrată și completă. Apoi, trebuie să găsiți surse de informații relevante.

Următorul pas este elaborarea unei strategii de căutare pentru a identifica literatura relevantă, care include selectarea bazelor de date, a revistelor și a cuvintelor-cheie adecvate. De asemenea, trebuie să stabiliți criteriile de includere sau excludere a surselor pe baza relevanței acestora pentru întrebarea de cercetare.

Odată ce aveți o listă de surse potențiale, trebuie să le evaluați în mod critic, să analizați informațiile și datele colectate și să sintetizați rezultatele pentru a oferi un rezumat cuprinzător și imparțial al literaturii de specialitate existente pe această temă. 

În cele din urmă, trebuie să vă prezentați constatările într-un mod clar și organizat, subliniind lacunele și limitările din literatura de specialitate existentă și sugerând căi de cercetare ulterioară.

Acesta este un exemplu de scriere:

I. Introducere

     A. Informații de bază privind subiectul

     B. Declarația de teză

II. Analiza literaturii

    A. Prezentare generală a cercetărilor existente

     B. Analiza lacunelor din cercetare

     C. Semnificația cercetării

III. Metodologia de cercetare

     A. Concepția cercetării

     B. Participanții la cercetare

     C. Instrumente de colectare a datelor

     D. Metode de analiză a datelor

IV. Rezultate

     A. Prezentarea rezultatelor cercetării

     B. Analiza și interpretarea datelor

     C. Relația dintre constatări și întrebările de cercetare

V. Discuții

     A. Rezumatul constatărilor cercetării

     B. Comparație cu cercetările anterioare

     C. Limitări și implicații ale studiului

     D. Sugestii pentru cercetări viitoare

VI. Concluzie

     A. Rezumatul punctelor principale

     B. Relevanța cercetării

C. Observații finale

VII. Referințe

     A. Lista tuturor surselor citate

     B. Formatați în conformitate cu stilul preferat, de exemplu, APA, MLA, etc.

Infografice corecte din punct de vedere științific în doar câteva clicuri

Comunicarea științifică convențională se bazează frecvent pe un text dens și pe tabele de date complicate, care pot fi dificil de înțeles pentru multe persoane. Mind the Graph facilitează acest proces, permițând oamenilor de știință să producă imagini clare și atractive din punct de vedere estetic, cum ar fi infografice, postere, figuri și diagrame. Prin utilizarea Mind the Graph, oamenii de știință își comunică descoperirile unui public mai larg într-un mod foarte inteligent.

logo-abonare

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Conținut exclusiv de înaltă calitate despre vizuale eficiente
comunicarea în domeniul științei.

- Ghid exclusiv
- Sfaturi de design
- Știri și tendințe științifice
- Tutoriale și șabloane