Genderkloof in de academische wereld: De uitdagingen die dit met zich meebrengt

Er is een aanzienlijk verlies van potentieel talent en bijdragen aan de academische gemeenschap vanwege de genderkloof. Leer er meer over!