En professors sjekkliste for å skrive en fremragende avhandling

En avhandling er et dokument som legges frem for å underbygge en påstand basert på [...].