Professori kontrollnimekiri suurepärase lõputöö kirjutamise kohta

Lõputöö on dokument, mis esitatakse teie väitel põhineva väite toetuseks [...]