Professorin tarkistuslista mahtavan opinnäytetyön kirjoittamiseen

Opinnäytetyö on asiakirja, joka toimitetaan tukemaan väittämää, joka perustuu [...].