Dr. Flemings Mikrobiologijos mokslinės iliustracijos

Jo atradimo istorija yra tokia, kad Flemingas tyrinėjo stafilokokų savybes. [...]