Uuring teadus ja akadeemilistel õpingutel ei ole võimalik lõpetada ilma uuringud. Uurimistöö kirjutamisel või uuringu läbiviimisel peate hoolikalt valima uurimisteema, olenemata sellest, kas olete üliõpilane või professionaalne teadlane. Just teie teemavalik määrab, kuidas teie uurimus läbi viiakse ja kui edukas see lõpuks on.

Kui te ei tea, kust alustada või milliseid tegureid uurimistöö teema valimisel arvesse võtta, võib see olla hirmutav. Uurimisteemat on võimalik valida mitmeti ja see, mis on ühe inimese jaoks tõhus, ei pruugi olla teise jaoks tõhus, kuid küsimus jääb samaks: "Kuidas valida uurimisteemat?".

Noh, õige teema valimine nõuab mõningaid katsetusi ja eksimusi ning see ei ole üks-ühele-protsess. Arutame selles blogis mõningaid võtmetegureid, mida tuleks arvesse võtta, kui valite uurimisteema, mis vastab teie kire, eriteadmiste ja teadustöö eesmärkidele.

Hästi valitud uurimisteema võib teha või rikkuda teie projekti

Kui soovite teha edukat teadusprojekti, on hädavajalik valida hea uurimisteema, sõltumata teie valdkonnast või erialast. Valitud teema mõjutab teie uurimuse suunda ja ulatust, samuti selle meetodeid ja lähenemisviise. Oluline on valida teema, mis võimaldab teil uurida oma huvipakkuvat valdkonda põhjalikult ja anda ka oma panus valdkonna olemasolevatesse teadmistesse.

Esimene samm sisuka ja tulemusliku uurimisprojekti läbiviimiseks on hea uurimisteema valimine. Teie entusiasm ja pühendumine teemale viib paremate tulemusteni, kui olete selle suhtes kirglik. Isegi siis, kui projekti käigus tekib probleeme või tagasilööke, hoiab hästi valitud uurimisteema teid keskendunud ja motiveeritud.

Lisaks sellele, et uurimisteema on kasulik teie enda uurimisprojektile, võib see avaldada ka laiemat mõju kogu valdkonnale. Te võite aidata valdkonna arengule kaasa, valides teema, mis käsitleb teadmislünka, aitab kaasa käimasolevasse arutelusse või annab uusi teadmisi poliitika või praktika kohta. Lisaks võib huvitav uurimisteema pakkuda võimalusi koostööks teiste teadlastega, mis viib edasiste edusammude ja laiemate võrgustike tekkimiseni kõnealuses valdkonnas.

Edukas ja rahuldust pakkuv uurimisprojekt sõltub teie jaoks õige uurimisteema valikust. Parim viis rahuldust pakkuva ja mõjusa uurimiskogemuse saavutamiseks on valida teemad, mis on kooskõlas teie huvide ja eriteadmistega, aitavad kaasa valdkonna arengule ja võimaldavad mõtestatud osalemist.

Ideede avamine: Kuidas teha ajurünnakuid oma uurimisteema kohta

Ajurünnak on oluline esimene samm uurimisteema valimisel. Võimalike valikuvõimaluste väljaselgitamine ja selliste tegurite nagu teostatavus, asjakohasus ja tähendus on olulised sammud. Sõltuvalt teie uurimistöö eesmärkidest ja isiklikest eelistustest võib teile olla kasulik kasutada erinevaid ajurünnaku meetodeid. 

Visuaalne Diagrammid, mis organiseerivad ideid keskse teema ümber, näiteks mõttekaardid, on tõhus viis ideede lahendamiseks. Keskne teema tuleks kirjutada lehe keskele, seejärel tuleks selle ümber kirjutada seotud ideed või alateemad. Potentsiaalsete uurimissuundade kindlakstegemiseks saab näha, kuidas erinevad ideed on omavahel seotud. 

Loetelu on teine meetod, mille puhul kirjutate võimalikult palju teemasid, muretsemata esialgu nende teostatavuse või asjakohasuse üle. Lähtudes oma erialastest teadmistest, olulisusest uurimisküsimus, andmete ja ressursside kättesaadavus ning uuringu läbiviimiseks vajalik aeg, saate kitsendada võimalike teemade nimekirja. 

Tehke ajurünnak koos rühmaga või küsige tagasisidet eakaaslastelt, mentoritelt või kolleegidelt, kes võivad pakkuda unikaalseid teadmisi ja vaatenurki. Hea uurimisteema saab välja selgitada ajurünnaku abil ning kasutades erinevaid tehnikaid ja võttes arvesse erinevaid tegureid, saate valida teema, mis sobib teie huvide, eesmärkide ja ressurssidega.

Kuidas valida uurimisteema: 6 sammu, mis muudavad selle lihtsaks

Nende sammude järgimine aitab teil valida uurimisteema, mis vastab teie huvidele, kogemustele ja eesmärkidele, kuid mida on võimalik läbi viia teie ressursside ja ajakava piires.

1. Ajurünnak võimalikele teemadele

Alustage ajurünnakuga, koostades nimekirja võimalikest teid huvitavatest uurimisteemadest, et kitsendada oma valikuid. Kui teil on konkreetne küsimus või teema, mis teid huvitab, see võib olla mis tahes, alates laiast teemast, mis on teile südamelähedane, kuni spetsiifilisema küsimuseni, siis on ideaalne aeg selle üles kirjutada. Kindlasti võtke arvesse oma eriala, päevakajalisi sündmusi ja mis tahes uurimislünki, mida olete oma erialal avastanud. Tehke nimekiri kõikidest ideedest, mis teile pähe tulevad, ükskõik kui asjassepuutumatud või ebapraktilised need ka ei tunduks. Selle tulemusena saate luua palju potentsiaalseid teemasid, mida uurida.

2. Mõelge oma kogemustele ja huvidele

Leidke välja teema, mis vastab teie huvidele ja eriteadmistele. Kui olete oma teema suhtes kirglik, on teie uurimistöö köitvam ja motiveerivam. Koostage nimekiri teemadest, millega olete kursis, ja teemadest, mille tundmaõppimisest olete huvitatud. Eesmärk on valida teema, mille uurimine teile meeldib ja mis hoiab teid kogu uurimisprotsessi jooksul motiveerituna.

3. Tehke kirjandusülevaade

Kui olete koostanud nimekirja võimalikest teemadest, vaadake läbi kirjandus, et näha, milliseid varasemaid uuringuid on selles valdkonnas tehtud. Selle tulemusena saate kindlaks teha lüngad olemasolevates uuringutes, mida te võiksite täita. Koguge asjakohaseid teadusartikleid ja -artikleid, otsides akadeemiline andmebaasid, ajakirjad ja muud usaldusväärsed allikad. Uurige kirjandust hoolikalt, tehke märkmeid peamiste leidude ja käsitlemata valdkondade kohta. Keskendudes teemadele, mille kohta puuduvad ulatuslikud uuringud või mille kohta on olemasolevas kirjanduses lüngad, saate kitsendada oma võimalike uurimisteemade nimekirja.

4. Hinnake teostatavust

Kui teil on olemas võimalike teemade nimekiri, kaaluge selliseid tegureid nagu andmete kättesaadavus, ajalised piirangud ja juurdepääs uuringus osalejatele või ressurssidele. Seda teavet saate kasutada, et määrata kindlaks, millised teemad võiksid teie uuringuks sobida. Kaaluge, kas teil on piisavalt osalejaid, kui kavatsete teha laiaulatuslikku uuringut, mis nõuab suurt valimit. Kui töötate piiratud eelarve piires, on oluline kaaluda, milliseid ressursse ja seadmeid te oma uuringuks vajate.

5. Täpsustage oma uurimisküsimust 

Kui olete teema valinud, täpsustage oma uurimisküsimust, et see oleks konkreetne, asjakohane ja teostatav. See suunab teie uurimistööd ja sellega püsite õigel teel. Head uurimisküsimused on selged ja lühikesed ning neis määratakse kindlaks konkreetne probleem, mida püüate lahendada. Peaksite tagama, et teie uurimisküsimus põhineb olemasolevatel teadusuuringutel ja et seda on võimalik läbi viia teie aja- ja ressursipiirangute piires.

6. Olge avatud tagasisidele 

Te võite saada kasu kolleegide, nõustajate või teiste oma valdkonna ekspertide tagasisidest valitud teema ja uurimisküsimuse kohta. Te võite saada neilt väärtuslikke teadmisi või leida alternatiivseid lähenemisviise, millele te ei olnud mõelnud. Nii saate oma uurimisküsimust veelgi täpsustada ja veenduda, et olete oma uurimistööga õigel teel.

Edukas uurimisprojekt sõltub õige teema valikust. Uurimisteema valimisega alustate alles pikka ja rahuldust pakkuvat teekonda. Püsivus ja pühendumus võivad viia uurimistöödeni, mis edendavad inimeste arusaamist meie maailmast ja aitavad kaasa teie valdkonna arengule.

Ei leidnud illustratsiooni meie galeriist? Me kujundame selle teie jaoks!

Mõnikord võib olla keeruline leida midagi, mis oleks kooskõlas teie uurimistööga või mis oleks kohandatud nii, et see esindaks ideaalselt teavet, mida soovite selgitada. Laske Mind The Graph aitab teil oma teadust selgemalt edasi anda. Kirjeldage oma vajadusi ja me kujundame teie töö jaoks konkreetsed illustratsioonid. Laske meil selle eest hoolitseda! 

Suure eesmärgi leidmine: Kuidas valida uurimisteemat
logo-subscribe

Tellige meie uudiskiri

Eksklusiivne kvaliteetne sisu tõhusa visuaalse
teabevahetus teaduses.

- Eksklusiivne juhend
- Disaini näpunäited
- Teaduslikud uudised ja suundumused
- Juhendid ja mallid