Δημιουργία μιας γραφικής περίληψης για το Περιοδικό Κλινικών Ερευνών (JCI) είναι μια κρίσιμη δεξιότητα για τους ερευνητές και τους επιστήμονες που στοχεύουν στην αποτελεσματική οπτική σύνοψη της εργασίας τους. Οι γραφικές περιλήψεις χρησιμεύουν ως οπτική σύνοψη των κύριων ευρημάτων μιας ερευνητικής εργασίας, παρέχοντας στους αναγνώστες μια γρήγορη και ελκυστική επισκόπηση των βασικών εννοιών και αποτελεσμάτων της μελέτης. Αυτές οι περιλήψεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην ψηφιακή εποχή, όπου η προσοχή είναι μικρή και το οπτικό περιεχόμενο συχνά συγκεντρώνει μεγαλύτερη δέσμευση από τις περιλήψεις με βαρύ κείμενο.

Αυτός ο οδηγός θα σας εξηγήσει πώς να δημιουργήσετε μια γραφική περίληψη για το JCI, διασφαλίζοντας ότι η γραφική σας περίληψη ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του JCI. Ακολουθώντας αυτόν τον οδηγό βήμα προς βήμα, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε μια πειστική και επαγγελματική γραφική περίληψη που όχι μόνο θα ενισχύσει τη δημοσίευσή σας αλλά και θα συμβάλει στην κατανόηση της εργασίας σας από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

Κατανόηση μιας γραφικής περίληψης

Οι γραφικές περιλήψεις εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό παρέχοντας μια οπτική περίληψη των βασικών ευρημάτων μιας μελέτης, διευκολύνοντας τους αναγνώστες να κατανοήσουν γρήγορα τα κύρια σημεία της έρευνας. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για περιοδικά όπως το Journal of Clinical Investigation (JCI), όπου η συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση των πληροφοριών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον αντίκτυπο και την εμβέλεια της εργασίας σας.

Σκοπός μιας γραφικής περίληψης

Η γραφική περίληψη είναι μια οπτική αναπαράσταση των βασικών ευρημάτων μιας ερευνητικής εργασίας. Εξυπηρετεί διάφορους κρίσιμους σκοπούς, ιδίως στο πλαίσιο επιστημονικών δημοσιεύσεων όπως το Journal of Clinical Investigation (JCI):

 • Συνοψίστε την έρευνα συνοπτικά: Μια γραφική περίληψη συμπυκνώνει οπτικά τα βασικά σημεία της έρευνας, αναδεικνύοντας τα κρίσιμα δεδομένα, τις μεθόδους και τα συμπεράσματα χωρίς εκτεταμένη ανάγνωση.
 • Προσελκύστε την προσοχή των αναγνωστών: Στη σημερινή ψηφιακή εποχή με τους τεράστιους όγκους ερευνών και τη μικρή διάρκεια προσοχής, μια καλά σχεδιασμένη γραφική περίληψη μαγνητίζει τους αναγνώστες, ενθαρρύνοντας τη βαθύτερη διερεύνηση του πλήρους άρθρου.
 • Βελτίωση της Ανακαλύψιμότητας: Οι γραφικές περιλήψεις βελτιώνουν την ευρεσιμότητα της διαδικτυακής έρευνας, καθώς απευθύνονται στις μηχανές αναζήτησης και στις βάσεις δεδομένων, διευρύνοντας το αναγνωστικό κοινό και τη δέσμευση.
 • Διευκόλυνση της κοινής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Οι εντυπωσιακές γραφικές περιλήψεις, που μπορούν εύκολα να κοινοποιηθούν σε πλατφόρμες όπως το Twitter και το LinkedIn, ενισχύουν την προβολή της έρευνας και προωθούν τον επιστημονικό διάλογο.
 • Υποστήριξη παρουσιάσεων και αφισών: Χρησιμεύουν ως συνοπτικές περιλήψεις για συνέδρια και ακαδημαϊκές αφίσες, επικοινωνώντας αποτελεσματικά τα ερευνητικά ευρήματα σε διάφορες μορφές και περιβάλλοντα.
 • Βοήθεια στην αξιολόγηση από ομοτίμους: Βοηθήστε τους αξιολογητές να κατανοήσουν γρήγορα τις ιδέες της έρευνας, επιταχύνοντας ενδεχομένως τη διαδικασία αξιολόγησης και τα χρονοδιαγράμματα δημοσίευσης.
 • Προώθηση της διεπιστημονικής κατανόησης: Γεφυρώστε τα επιστημονικά χάσματα παρέχοντας μια σαφή οπτική περίληψη που ενισχύει την κατανόηση σε διαφορετικά ερευνητικά πεδία.
προσέξτε το γράφημα

Οφέλη για συγγραφείς και αναγνώστες

Οι γραφικές περιλήψεις προσφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στους συγγραφείς όσο και στους αναγνώστες. Ακολουθούν ορισμένα από τα κύρια οφέλη:

Βοήθεια για γρήγορη κατανόηση

 • Για τους αναγνώστες: Οι γραφικές περιλήψεις μεταφέρουν γρήγορα την ουσία μιας μελέτης, ωφελώντας πολυάσχολους επιστήμονες, κλινικούς ιατρούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που χρειάζονται έγκαιρη ενημέρωση για την έρευνα.
 • Για συγγραφείς: Οι σαφείς οπτικές περιλήψεις διασφαλίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία των κύριων ευρημάτων σε ένα ευρύτερο κοινό.

Αυξήστε την ορατότητα και τις αναφορές

 • Για τους αναγνώστες: Οι καλά σχεδιασμένες γραφικές περιλήψεις ενισχύουν την ευρεσιμότητα μιας εργασίας στις ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων και στις μηχανές αναζήτησης, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την προβολή.
 • Για συγγραφείς: Η μεγαλύτερη προβολή οδηγεί σε αυξημένες αναφορές, ενισχύοντας τον ακαδημαϊκό αντίκτυπο. Η δυνατότητα κοινής χρήσης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επεκτείνει την εμβέλεια και τη δέσμευση.

Ενισχυμένη δέσμευση

 • Για τους αναγνώστες: Οι οπτικές περιλήψεις απλοποιούν πολύπλοκες έννοιες και απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια με διαφορετικό τεχνικό υπόβαθρο.
 • Για συγγραφείς: Τα ελκυστικά οπτικά μέσα προσελκύουν τα μέσα ενημέρωσης και τους επιστήμονες της επικοινωνίας, ενισχύοντας τον αντίκτυπο της έρευνας πέρα από τους ακαδημαϊκούς κύκλους.

Διευκόλυνση της αξιολόγησης από ομοτίμους

 • Για κριτές: Οι γραφικές περιλήψεις βοηθούν στη γρήγορη κατανόηση των βασικών στοιχείων της εργασίας, στον εξορθολογισμό της διαδικασίας αναθεώρησης και ενδεχομένως στην επιτάχυνση της δημοσίευσης.
 • Για συγγραφείς: Οι σαφείς γραφικές περιλήψεις βοηθούν τους κριτές να αξιολογήσουν τη σημασία της έρευνας, προωθώντας θετικές κριτικές και εποικοδομητικά σχόλια.

Υποστήριξη εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προσπαθειών

 • Για τους αναγνώστες: Οι γραφικές περιλήψεις μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, βοηθώντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να συζητήσουν γρήγορα τα νέα ερευνητικά ευρήματα.
 • Για συγγραφείς: Οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γραφικές περιλήψεις σε παρουσιάσεις, διαλέξεις και δραστηριότητες προβολής για να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την έρευνά τους σε μη εξειδικευμένα ακροατήρια, όπως φοιτητές, φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό.

Συνιστώσες μιας γραφικής περίληψης

Μια αποτελεσματική γραφική περίληψη περιλαμβάνει διάφορα βασικά στοιχεία που συλλογικά μεταφέρουν τις βασικές πτυχές της έρευνάς σας με σαφή και οπτικά ελκυστικό τρόπο. Η κατανόηση αυτών των συστατικών είναι ένα κρίσιμο βήμα για την εκμάθηση του τρόπου δημιουργίας μιας γραφικής περίληψης για το JCI και θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε μια γραφική περίληψη που πληροί τα πρότυπα και επικοινωνεί αποτελεσματικά τα ευρήματά σας. Ακολουθούν τα κύρια συστατικά στοιχεία μιας γραφικής περίληψης:

Βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν

Κατά τη δημιουργία μιας γραφικής περίληψης για το Journal of Clinical Investigation (JCI), είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε συγκεκριμένα βασικά στοιχεία που να επικοινωνούν αποτελεσματικά την ουσία της έρευνάς σας. Τα στοιχεία αυτά διασφαλίζουν τη σαφήνεια, τη δέσμευση και την τήρηση των προτύπων του JCI. Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβετε στη γραφική περίληψή σας:

Κεντρικά ευρήματα

 • Επισημάνετε τα Κύρια αποτελέσματα: Προσδιορίστε με σαφήνεια τις νέες ανακαλύψεις, τα σημαντικά αποτελέσματα ή τα βασικά συμπεράσματα που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του αντίκτυπου της έρευνάς σας.
 • Συνοπτικό κείμενο: Χρησιμοποιήστε σαφή και σύντομη γλώσσα για να συνοψίσετε τα ευρήματα, αποφεύγοντας την τεχνική ορολογία για μεγαλύτερη προσβασιμότητα του κοινού.

Οπτικές αναπαραστάσεις των δεδομένων

 • Γραφήματα και διαγράμματα: Χρησιμοποιήστε οπτικά στοιχεία, όπως γραφήματα ή διαγράμματα, για να απεικονίσετε αποτελεσματικά τις τάσεις ή τις σχέσεις ποσοτικών δεδομένων.
 • Διαγράμματα ή σχηματικές αναπαραστάσεις: Συμπεριλάβετε διαγράμματα για την αποσαφήνιση πειραματικών διατάξεων ή θεωρητικών πλαισίων, ενισχύοντας τη συνολική κατανόηση.

Σύμβολα και ορολογία

 • Χρήση εικονιδίων και συμβόλων: Ενσωματώστε εικονίδια για την αναπαράσταση βασικών εννοιών ή μεθόδων, βοηθώντας τη γρήγορη κατανόηση.
 • Διευκρίνιση ορολογίας: Ορίστε εξειδικευμένους όρους και συντομογραφίες για να εξασφαλίσετε σαφήνεια για αναγνώστες με διαφορετικό υπόβαθρο.

Αρχές σχεδιασμού

Όταν σχεδιάζετε μια γραφική περίληψη για το Journal of Clinical Investigation (JCI), η τήρηση ορισμένων αρχών σχεδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σαφήνειας, της αναγνωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας. Οι αρχές αυτές καθοδηγούν τη διάταξη και την οπτική παρουσίαση της περίληψής σας, διευκολύνοντας τους αναγνώστες να κατανοήσουν τα κύρια σημεία της έρευνάς σας με μια ματιά. Ακολουθούν οι βασικές αρχές σχεδιασμού που πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

Σαφήνεια και απλότητα

 • Σαφής οπτική επικοινωνία: Ο πρωταρχικός στόχος μιας γραφικής περίληψης είναι να επικοινωνεί σύνθετες πληροφορίες με σαφήνεια και συντομία. Αποφύγετε την ακαταστασία και τις περιττές λεπτομέρειες που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή από το κύριο μήνυμα.
 • Απλοποιημένα οπτικά στοιχεία: Χρησιμοποιήστε απλά γραφικά, ελάχιστο κείμενο και λιτές διατάξεις για να ενισχύσετε τη σαφήνεια. Κάθε οπτικό στοιχείο θα πρέπει να συμβάλλει άμεσα στην κατανόηση των κεντρικών ευρημάτων της μελέτης σας.

Οπτική ιεραρχία

 • Έμφαση στα βασικά σημεία: Καθορίστε μια σαφή οπτική ιεραρχία για την ιεράρχηση των πιο σημαντικών στοιχείων της γραφικής σας περίληψης. Χρησιμοποιήστε το μέγεθος, το χρώμα και την τοποθέτηση για να κατευθύνετε την προσοχή του θεατή προς τα κεντρικά ευρήματα και τα κρίσιμα δεδομένα.
 • Λογική ροή: Οργανώστε τις πληροφορίες σε μια λογική ακολουθία που οδηγεί τον θεατή μέσα από την περίληψη. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε βέλη, γραμμές ή χωροταξική διάταξη για να υποδείξετε τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών στοιχείων και να ενισχύσετε την αφηγηματική ροή.

Σχεδιασμός της γραφικής σας περίληψης

Ο σχεδιασμός μιας γραφικής περίληψης για το Journal of Clinical Investigation (JCI) περιλαμβάνει προσεκτική εξέταση της διάταξης, των οπτικών στοιχείων και της συνολικής παρουσίασης για την αποτελεσματική σύνοψη των ερευνητικών σας ευρημάτων. Ακολουθούν βασικές εκτιμήσεις που θα σας καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία:

Επιλογή οπτικών στοιχείων

Η δημιουργία μιας γραφικής περίληψης για το Journal of Clinical Investigation (JCI) απαιτεί προσεκτική επιλογή των οπτικών στοιχείων και στρατηγική χρήση του χρώματος για τη συνοπτική παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων:

 • Οπτικά στοιχεία: Επιλέξτε γραφήματα, διαγράμματα, διαγράμματα και εικονίδια που απεικονίζουν καλύτερα τις τάσεις των δεδομένων και τις πειραματικές διατάξεις. 
 • Χρώμα Χρήση: Χρησιμοποιήστε χρωματική κωδικοποίηση για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών συνόλων δεδομένων ή τμημάτων εντός της περίληψης. Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα είναι προσιτά και ενισχύουν την οπτική σαφήνεια χωρίς να κατακλύζουν τον θεατή.
 • Συνέπεια και σαφήνεια: Διατηρήστε έναν ενιαίο σχεδιασμό με συνεπείς γραμματοσειρές, μεγέθη και διάταξη. Αποφύγετε τον συνωστισμό εστιάζοντας σε βασικά στοιχεία που μεταφέρουν αποτελεσματικά το ερευνητικό μήνυμα.

Λογισμικό και εργαλεία

Κατά την προετοιμασία γραφικών περιλήψεων για περιοδικά όπως το Journal of Clinical Investigation (JCI), είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικό λογισμικό και εργαλεία που βελτιώνουν τη διαδικασία σχεδιασμού και εξασφαλίζουν επαγγελματικά αποτελέσματα. Ακολουθούν ορισμένες συστάσεις:

Λογισμικό σχεδιασμού γραφικών:

 • Adobe Illustrator: Χρησιμοποιείται ευρέως για τις δυνατότητες γραφικών που βασίζονται σε διανυσματικά στοιχεία, τον ακριβή έλεγχο των στοιχείων σχεδιασμού και την ευελιξία στη δημιουργία λεπτομερών γραφικών. Προσφέρει ισχυρά εργαλεία για τη δημιουργία γραφημάτων, διαγραμμάτων και εικονιδίων.
 • Canva: Ένα φιλικό προς το χρήστη διαδικτυακό εργαλείο με προσχεδιασμένα πρότυπα και λειτουργίες drag-and-drop, κατάλληλο για τη γρήγορη δημιουργία οπτικά ελκυστικών γραφικών.

Εξειδικευμένα εργαλεία για επιστημονικά γραφικά:

 • Mind the Graph: Ειδικά σχεδιασμένο για επιστημονικές εικονογραφήσεις και γραφικές περιλήψεις. Παρέχει προσαρμόσιμα πρότυπα, επιστημονικά εικονίδια και εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ερευνητών.
 • BioRender: Επικεντρώνεται στις βιολογικές και ιατρικές απεικονίσεις, προσφέροντας μια τεράστια βιβλιοθήκη επιστημονικά ακριβών εικονιδίων και προτύπων για τη δημιουργία αριθμητικών στοιχείων και διαγραμμάτων επαγγελματικής ποιότητας.

Δημιουργήστε τη γραφική σας περίληψη χρησιμοποιώντας το Mind the Graph

Διαθέσιμα πρότυπα και πόροι:

 • Πρότυπα Mind the Graph: Προσφέρει μια ποικιλία προσαρμόσιμων προτύπων προσαρμοσμένων για τη δημιουργία γραφικών περιλήψεων, διασφαλίζοντας ότι τα σχέδια ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις περιοδικών όπως το JCI.
 • Πρότυπα Canva: Παρέχει μια σειρά προτύπων για διαφορετικούς τύπους γραφικών στοιχείων, όπως γραφήματα, διαγράμματα και infographics, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν σε επιστημονικές παρουσιάσεις.
 • Adobe Stock: Πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη εικόνων, εικονιδίων και προτύπων που μπορούν να ενσωματωθούν στα σχέδιά σας για να ενισχύσουν την οπτική ελκυστικότητα και σαφήνεια.

Βέλτιστες πρακτικές για υποβολές JCI

Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της υποβολής σας στο Journal of Clinical Investigation, αυξάνοντας την πιθανότητα αποδοχής και δημοσίευσης των ερευνητικών σας ευρημάτων σε αυτό το έγκριτο περιοδικό. 

Ειδικές απαιτήσεις της JCI

Το Journal of Clinical Investigation (JCI) έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά το μέγεθος, τη μορφή, τη συμπερίληψη κειμένου και τις προδιαγραφές γραμματοσειράς για τις υποβολές χειρογράφων. Ακολουθεί ένα λεπτομερές περίγραμμα αυτών των απαιτήσεων:

 • Κατευθυντήριες γραμμές μεγέθους και μορφής: Τα χειρόγραφα που υποβάλλονται στο JCI θα πρέπει να ταιριάζουν στο τυποποιημένο μέγεθος επιστολής (8,5 x 11 ίντσες ή 216 x 279 mm) και να υποβάλλονται σε μορφή PDF για λόγους σαφήνειας.
 • Συμπερίληψη κειμένου: Συμπεριλάβετε τα βασικά τμήματα: Σελίδα τίτλου, Περίληψη, Εισαγωγή, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Ευχαριστίες, Παραπομπές και Εικόνες. Οι περιλήψεις πρέπει να συνοψίζουν τα ευρήματα σε 150-250 λέξεις.
 • Προδιαγραφές γραμματοσειράς: Χρησιμοποιήστε Times New Roman, Arial ή Helvetica, μέγεθος 12 για το κύριο κείμενο και 14-16 σημεία για τις επικεφαλίδες. Διατηρήστε σταθερό στυλ γραμματοσειράς σε όλο το κείμενο.
 • Πρόσθετες οδηγίες μορφοποίησης: Διπλό διάστημα σε όλο το κείμενο, συνεχόμενη αρίθμηση των σελίδων και κατάλληλη επισήμανση των εικόνων και των πινάκων εντός του κειμένου.

Συνήθεις παγίδες προς αποφυγή

Η αποφυγή των κοινών παγίδων στις γραφικές περιλήψεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σαφήνειας, της ακρίβειας και της ακεραιότητας στην παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων. Τώρα που γνωρίζετε πώς να δημιουργήσετε μια γραφική περίληψη για το JCI, ακολουθούν δύο σημαντικές παγίδες που πρέπει να αποφύγετε:

 • Υπερβολική πολυπλοκότητα του σχεδιασμού:
  • Τεύχος: Τα πολύπλοκα σχέδια προκαλούν σύγχυση και αποσπούν την προσοχή από το κύριο μήνυμα της περίληψης, κατακλύζοντας τους θεατές με περιττές πληροφορίες.
  • Λύση: Απλοποιήστε το σχεδιασμό εστιάζοντας στα βασικά ευρήματα και χρησιμοποιώντας μια σαφή, λογική διάταξη που δίνει προτεραιότητα στη σαφήνεια και την αναγνωσιμότητα.
 • Παραποίηση δεδομένων:
  • Τεύχος: Η λανθασμένη παρουσίαση των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις ή ανακρίβειες στην ερμηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Λύση: Εξασφαλίστε την ακρίβεια και τη διαφάνεια χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους απεικόνισης, επισημαίνοντας σαφώς τους άξονες και παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο ή την κλίμακα. Αποφύγετε την αλλοίωση των γραφικών αναπαραστάσεων με παραπλανητικούς τρόπους.

Οριστικοποίηση και υποβολή της γραφικής περίληψής σας

Η οριστικοποίηση και η υποβολή της γραφικής περίληψής σας για το Journal of Clinical Investigation (JCI) απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια και τήρηση συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία της έρευνάς σας. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προχωρήσετε:

Λίστα ελέγχου πριν από την υποβολή

Πριν από την υποβολή της γραφικής περίληψής σας στο Journal of Clinical Investigation (JCI), είναι ζωτικής σημασίας να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει. Ακολουθεί ένας κατάλογος ελέγχου που πρέπει να ακολουθήσετε:

Τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών:

 • Ελέγξτε τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές του JCI για τις περιλήψεις με γραφικά, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους, της μορφής και των απαιτήσεων περιεχομένου.
 • Βεβαιωθείτε ότι η γραφική περίληψή σας ευθυγραμμίζεται με το αντικείμενο του περιοδικού και επικεντρώνεται στην αποτελεσματική περίληψη της έρευνάς σας.

Διόρθωση για λάθη:

 • Διπλό έλεγχο για τυχόν ορθογραφικά, γραμματικά ή τυπογραφικά λάθη στη γραφική περίληψή σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σχήματα, οι ετικέτες και το κείμενο είναι σαφή, περιεκτικά και αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τα ερευνητικά σας ευρήματα.

Διαδικασία υποβολής

Η υποβολή της γραφικής περίληψής σας στο JCI περιλαμβάνει διάφορα βασικά βήματα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του περιοδικού και να διευκολυνθεί η ομαλή διαδικασία αναθεώρησης:

 • Οδηγίες αναθεώρησης: Ελέγξτε προσεκτικά τις απαιτήσεις μορφοποίησης και υποβολής της JCI. Βεβαιωθείτε ότι η περίληψή σας ευθυγραμμίζεται με το πεδίο εφαρμογής του JCI και συνοψίζει αποτελεσματικά την έρευνά σας.
 • Προετοιμάστε την περίληψή σας: Οριστικοποιήστε και διορθώστε τη γραφική σας περίληψη για σαφήνεια και ακρίβεια, τηρώντας πιστά τις κατευθυντήριες γραμμές του JCI.
 • Πρόσβαση και φόρτωση: Συνδεθείτε στην πύλη υποβολής της JCI, μεταφορτώστε την περίληψή σας σε μορφή PDF και βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι σαφή και ευανάγνωστα.
 • Παροχή πληροφοριών: Συμπληρώστε με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα πεδία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του συγγραφέα, των συνδέσεων και μιας σύντομης περιγραφής της περίληψής σας.
 • Υποβολή και επιβεβαίωση: Ελέγξτε όλες τις λεπτομέρειες πριν από την υποβολή, υποβάλετε την περίληψή σας και κρατήστε αρχείο της επιβεβαίωσης.
 • Συνέχεια: Παρακολουθήστε την κατάσταση της υποβολής σας και ανταποκριθείτε άμεσα σε οποιαδήποτε σχόλια ή αιτήματα αναθεώρησης από τη συντακτική ομάδα του JCI.

Πώς να δημιουργήσετε μια γραφική περίληψη για το JCI με το MindTheGraph: Βήμα-προς-Βήμα Οδηγός

Η δημιουργία αφηρημένων γραφικών είναι ευκολότερη με το Mind the Graph, μια εξειδικευμένη πλατφόρμα προσαρμοσμένη για ερευνητές και επιστήμονες που στοχεύουν στην ενίσχυση της οπτικής αναπαράστασης της έρευνάς τους. Ακολουθεί ένας οδηγός βήμα προς βήμα για το πώς να δημιουργήσετε μια γραφική περίληψη για το JCI χρησιμοποιώντας το Mind the Graph:

 1. Επιλέξτε ένα πρότυπο
  1. Επιλέξτε από πάνω από 300 έτοιμα προς χρήση πρότυπα σχεδιασμένα για γραφικές περιλήψεις. Κάθε πρότυπο είναι σχεδιασμένο για να βελτιώνει οπτικά την παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας.
 2. Προσαρμόστε οποιοδήποτε στοιχείο
  1. Προσαρμόστε εύκολα κάθε πτυχή της γραφικής σας περίληψης. Διαχειριστείτε τις εικονογραφήσεις, το κείμενο, τα σχήματα, τα χρώματα και άλλα στοιχεία για να προσαρμόσετε το πρότυπο στα συγκεκριμένα ευρήματα της έρευνάς σας.
  2. Αποκτήστε πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη γκαλερί εικονογραφήσεων και ζητήστε συγκεκριμένες εικόνες που αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τη μελέτη σας.
 3. Κατεβάστε και μοιραστείτε
  1. Μετά την προσαρμογή, κατεβάστε τη γραφική σας περίληψη σε διάφορες μορφές, όπως PNG, TIFF και PDF.
  2. Επιλέξτε διαφορετικές επιλογές ποιότητας για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις υποβολής διαφορετικών περιοδικών και δημοσιεύσεων.

Ανακαλύψτε τη δύναμη των συναρπαστικών γραφικών περιλήψεων με το Mind the Graph

Mind the Graph απλοποιεί την επιστημονική επικοινωνία προσφέροντας στους ερευνητές διαισθητικά εργαλεία για τη δημιουργία οπτικά συναρπαστικών γραφικών περιλήψεων και απεικονίσεων. Με μια βιβλιοθήκη με πάνω από 300 πρότυπα προσαρμοσμένα για επιστημονικές αφίσες, infographics και άλλα, οι ερευνητές μπορούν να προσαρμόσουν στοιχεία όπως εικονογραφήσεις, κείμενο και χρώματα για να αναπαραστήσουν με ακρίβεια τα ευρήματά τους. Εγγραφείτε και αρχίστε να δημιουργείτε τώρα!

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα