Očkování je již dlouho základem veřejného zdraví, které chrání jednotlivce i komunity před infekčními chorobami. Tradiční metody vývoje a podávání vakcín však mohou být pomalé, nákladné a jejich účinnost proti některým patogenům je omezená. V posledních letech vědci vyvíjejí inovativní technologie a přístupy, které zvyšují účinnost, bezpečnost a rychlost vývoje a dodávání vakcín. 

Jaký význam má vývoj nových technologií v oblasti očkování?

Vývoj nových vakcinačních technologií je zásadní z několika důvodů:

Řešení vznikajících a znovu se objevujících infekčních onemocnění: Vzhledem k tomu, že se stále objevují nové nemoci a jiné se znovu objevují, je potřeba nových a účinnějších vakcín k prevenci a kontrole jejich šíření. Vývoj nových vakcinačních technologií může pomoci tyto problémy řešit a poskytnout rychlejší, bezpečnější a účinnější způsoby prevence a kontroly infekčních nemocí.

Zlepšení dostupnosti vakcín: Mnoho tradičních vakcín vyžaduje chlazení, což ztěžuje jejich distribuci a skladování ve vzdálených oblastech s nízkými zdroji. Vývoj nových technologií vakcín, které nevyžadují chlazení, může zlepšit dostupnost a pomoci zajistit, aby osoby v odlehlých oblastech a oblastech s nízkými zdroji měly přístup k životně důležitým vakcínám.

Zvýšení bezpečnosti vakcín: Tradiční vakcíny jsou obecně bezpečné, ale vzácně se mohou vyskytnout nežádoucí účinky. Vývoj nových technologií očkování, které jsou bezpečnější a mají méně nežádoucích účinků, může zvýšit důvěru ve vakcíny a pomoci řešit váhavost ohledně očkování.

Poskytování řešení pro neinfekční nemoci: Vakcíny nové generace se mohou uplatnit u neinfekčních onemocnění, jako jsou rakovina, alergie a autoimunitní poruchy. Vývoj nových technologií vakcín, které lze použít k prevenci a léčbě těchto onemocnění, má potenciál změnit oblast medicíny.

Co jsou vakcíny nové generace?

Vakcíny nové generace označují novou generaci vakcín, které využívají inovativní technologie a přístupy ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a rychlosti vývoje a podávání vakcín. Cílem těchto vakcín je odstranit omezení tradičních vakcín, jejichž výroba může být pomalá a nákladná, mají omezenou účinnost proti některým patogenům a mohou vyžadovat opakované posilovací dávky.

Mezi příklady vakcinačních technologií nové generace patří:

RNA vakcíny 

RNA vakcíny jsou typem vakcíny nové generace, která využívá genetický materiál zvaný messengerová RNA (mRNA) k vyvolání imunitní odpovědi proti určitému patogenu. RNA vakcíny fungují tak, že do těla vnesou mRNA, která dá buňkám pokyn k produkci virového proteinu, jenž vyvolá imunitní odpověď. Tato imunitní odpověď pomáhá tělu rozpoznat patogen a bojovat s ním v případě budoucího vystavení.

RNA vakcíny si v posledních letech získaly značnou pozornost díky jejich použití při vývoji vakcín COVID-19. Vakcíny Pfizer-BioNTech a Moderna COVID-19 jsou mRNA vakcíny, u nichž byla prokázána vysoká účinnost v prevenci infekce COVID-19.

Mezi výhody RNA vakcín patří:

Rychlý vývoj: Lze je navrhnout a vyrobit mnohem rychleji než tradiční vakcíny, které vyžadují pěstování patogenu ve velkém množství a jeho inaktivaci nebo oslabení. Díky tomu jsou RNA vakcíny atraktivní možností pro řešení nově se objevujících infekčních onemocnění.

Snadné přizpůsobení: RNA vakcíny lze snadno přizpůsobit tak, aby byly zaměřeny na různé kmeny nebo varianty patogenu změnou genetické sekvence mRNA.

Bezpečnost: RNA vakcíny neobsahují živé nebo inaktivované viry, takže jsou bezpečné pro osoby s oslabeným imunitním systémem nebo alergiemi na některé složky vakcíny.

Efektivita: RNA vakcíny mohou vyvolat silnou a specifickou imunitní reakci, která může poskytnout lepší ochranu než tradiční vakcíny.

Virové vektorové vakcíny

Virové vektorové vakcíny jsou typem vakcín, které využívají virus k dopravě genetického materiálu do lidských buněk. Použitý virus je obvykle oslabená nebo upravená verze jiného viru, který u lidí nezpůsobuje onemocnění, ale přesto se může v lidských buňkách replikovat. Dodaný genetický materiál obvykle kóduje specifický antigen, což je molekula, kterou imunitní systém rozpozná jako cizí a vyvolá proti ní imunitní reakci.

Při podání vakcíny s virovým vektorem se virus dostane do lidských buněk a uvolní genetický materiál. Buňky pak tento genetický materiál využijí k produkci antigenu, který je prezentován na jejich povrchu. Imunitní systém rozpozná antigen jako cizorodý a zahájí proti němu imunitní reakci, při níž produkuje protilátky a aktivuje imunitní buňky, které mohou infikované buňky rozpoznat a zničit.

Zde je několik příkladů virových vektorových vakcín:

Vakcína Johnson & Johnson COVID-19: Používá modifikovaný adenovirus jako vektor k přenosu části genetického materiálu z viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19, do buněk.

Vakcína AstraZeneca COVID-19: Jako vektor pro přenos genetického materiálu viru SARS-CoV-2 se používá také modifikovaný adenovirus. Je podobná vakcíně Johnson & Johnson, ale používá jiný adenovirový vektor.

Vakcína proti ebole: Používá rekombinantní virus vezikulární stomatitidy (rVSV) jako vektor pro přenos genu pro glykoprotein viru Ebola do buněk.

Vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV): Používá modifikovaný virus zvaný viru podobná částice (VLP) jako vektor k doručení části genetického materiálu HPV do buněk.

Vyrobeno s Mind the Graph

DNA vakcíny

DNA vakcíny jsou typem vakcíny, která využívá malý kousek DNA k vyvolání imunitní reakce v těle. DNA použitá v těchto vakcínách obsahuje genetické instrukce k výrobě specifických antigenů, což jsou bílkoviny, které se nacházejí na povrchu patogenů a vyvolávají imunitní reakci. Když je DNA vakcína vpravena do těla, DNA se dostane do buněk a dá jim pokyn k produkci antigenu. Buňky pak antigen zobrazí na svém povrchu, což vyvolá imunitní odpověď. 

DNA vakcíny mají ve srovnání s klasickými metodami některé výhody, zejména pokud jde o rychlost výroby, větší tepelnou stabilitu při pokojové teplotě a snadnou adaptaci na nové patogeny. 

Zde je několik příkladů DNA vakcín:

Vakcína INO-4800 COVID-19: Používá malý kousek DNA, který kóduje protein spike nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Vakcína se do buněk dostává pomocí zařízení, které do kůže přivádí elektrické impulzy.

VGX-3100 HPV vakcína: Ten využívá malý kousek DNA, který kóduje antigeny lidského papilomaviru (HPV), o němž je známo, že způsobuje rakovinu děložního čípku. 

Vakcína proti chřipce H5N1: Používá malý kousek DNA, který kóduje protein hemaglutinin nacházející se na povrchu viru chřipky H5N1. Vakcína se v klinických studiích ukázala jako bezpečná a imunogenní.

Nanočásticové vakcíny

Nanočásticové vakcíny jsou typem vakcín, které využívají malé částice k dopravě antigenů do imunitního systému. Tyto částice mohou být vyrobeny z různých materiálů, včetně lipidů, proteinů a syntetických polymerů, a jsou navrženy tak, aby napodobovaly velikost a strukturu virů nebo jiných patogenů.

Při podání vakcíny s nanočásticemi jsou částice přijímány imunitními buňkami, které následně zpracují antigeny a předloží je dalším imunitním buňkám. To vyvolá imunitní reakci, která vede k tvorbě protilátek a aktivaci T-buněk, jež mohou rozpoznat a zničit buňky infikované virem nebo bakterií, které antigen produkují.

Jednou z jejich výhod je schopnost napodobovat velikost a strukturu patogenů, což může zvýšit jejich schopnost vyvolat imunitní odpověď. Navíc mohou být navrženy tak, aby cílily na specifické buňky nebo tkáně, což umožňuje cílenější imunitní reakci. Mohou být také stabilnější a mít delší trvanlivost než tradiční vakcíny, což může být důležité pro distribuci v podmínkách s nízkými zdroji.

Zde je několik příkladů vakcín na bázi nanočástic:

Vakcína Moderna COVID-19: Tato vakcína využívá lipidové nanočástice k doručení mRNA, která kóduje protein hrotu viru SARS-CoV-2.

Vakcína proti malárii: Vakcína proti malárii RTS,S využívá nanočástice vyrobené z povrchového antigenu hepatitidy B a části parazita malárie ke stimulaci imunitní odpovědi proti malárii.

Vakcína proti chřipce: Vakcína proti chřipce FluMist využívá živé oslabené částice chřipkového viru jako nanočástice, které stimulují imunitní odpověď proti chřipce.

Vakcíny nové generace mají potenciál způsobit revoluci v oblasti vakcinologie a poskytnout rychlejší, bezpečnější a účinnější způsoby prevence a kontroly infekčních onemocnění. Mohou se uplatnit i u neinfekčních onemocnění, jako jsou rakovina, alergie a autoimunitní poruchy. K plnému využití potenciálu těchto nových technologií je však zapotřebí dalšího výzkumu a vývoje.

Vyrobeno s Mind the Graph

Dodejte svým plakátům vizuální efekt pomocí vědeckých ilustrací

Mind the Graph je online platforma, která vědcům a výzkumným pracovníkům nabízí knihovnu vědecky přesných a vizuálně působivých ilustrací pro vylepšení jejich posterů, prezentací a publikací. Platforma poskytuje jednoduché a intuitivní rozhraní, které uživatelům umožňuje vyhledávat a přizpůsobovat ilustrace jejich konkrétním potřebám.

logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony