Използваме анатомични позиции за описание на тялото, тъй като те са отправна точка. Те могат да се използват подобно на инструментите за стандартизация, за да се опише положението на даден организъм. Медицинските специалисти не могат да обсъждат телата на пациентите, без да имат обща представа за анатомичното положение, което е особено важно в медицината.

За всеки вид организъм има стандартна анатомична позиция. В тази статия ще научим повече за анатомичните позиции и защо те са толкова важни.

Какво представлява животинската клетка?

Животинските клетки са изградени от еукариотни клетки с мембранно ядро. Група клетки трябва да се обединят, за да образуват тъкани, органи и системи от органи. Животинските клетки се срещат в различни форми и размери, вариращи от няколко микрона до няколко сантиметра. Най-голямата известна животинска клетка например е щраусово яйце, което е с размери 170 mm на 130 mm. Следователно можем да заключим, че размерът на клетката се влияе от дейността, която тя извършва. 

Животинските клетки се считат за многоклетъчни организми. Те също така имат двигателни свойства и добре организирани клетъчни органели, които изпълняват различни задачи, включително плазмена мембрана, центриола, пероксизома, лизозома, рибозоми, митохондрии, ендоплазмен ретикулум, цитоплазма, ядро, нуклеол, ядрена обвивка и апарат на Голджи. 

Като се има предвид, че растителните и животинските клетки са еукариоти, и двете имат няколко общи клетъчни органела. Всички тези органели имат много сходни функции. Въпреки това животинските и растителните клетки не изглеждат точно сравними или не съдържат всички еднакви органели, тъй като имат различни функции. Например, въпреки че животинските клетки не се нуждаят от хлоропласти, растенията се нуждаят от тях за фотосинтезата.

Животинските клетки често са по-малки от растителните и имат неправилни форми, което е още едно различие между растителните и животинските клетки. Тази неправилна форма се дължи на липсата на клетъчна стена. 

Произведено с Mind the Graph

Защо да използвате диаграма за животинските клетки?

Като цяло диаграмите могат да помогнат на читателя да разбере резултатите ви и да ги сравни с други факти. В действителност при предаването на някои форми на информация, особено на по-плътната, диаграмите се използват по-често от текста. 

Картинките са по-лесни за разбиране от мозъка ни, отколкото думите, тъй като мозъкът ни е развит да възприема информацията визуално. 

Ето защо схемата на животинската клетка е полезна за по-доброто разбиране на структурата и функциите на животното, тъй като съдържа значително количество сложна и необходима информация.

Структури на животинските клетки

Животинската клетка се състои от няколко части и в тази тема ще разберете всеки елемент от строежа на животинската клетка, който трябва да бъде идентифициран при проектирането на диаграма.

Клетъчна мембрана

Това е тънка, богата на липиди и протеини мембрана, която покрива полупропускливата клетка. Основната ѝ функция е да предпазва клетката от заобикалящата я среда. Тя също така регулира начина, по който хранителните вещества и други малки неща влизат и излизат от клетката. Поради това клетъчните мембрани се наричат полупропускливи или селективно пропускливи мембрани.

Ядро

Това е органел, в който се намират няколко различни суборганела, включително хроматини, нуклеол и нуклеозоми. Генетичният материал ДНК се намира в областта на ядрото нуклеолус. Ядрената мембрана отделя ядрото от останалата част на клетката. Тя контролира и начина, по който клетките се делят и развиват.

Ядрена мембрана

Ядрената мембрана обгръща ядрото, както вече беше посочено. Това е двумембранна структура, известна още като ядрена обвивка.

Центрозоми

Това е малък органел, който се намира в близост до ядрото. Плътният му център е заобиколен от излъчващи се каналчета. Микротръбичките се създават в центрозомите.

Лизозоми

Те са затворени в мембрана сферични органели, които съдържат храносмилателни ензими, подпомагащи не само храносмилането, но и регенерацията и отделянето на клетките.

Рибозоми

Те са малки органели, в които се произвеждат протеини и които се състоят от цитоплазмени гранули, богати на РНК. Те могат да се видят да плуват в цитоплазмата на клетката или да са свързани с мембраните на ендоплазмения ретикулум.

Цитоплазма

Представлява субстанция, съставена от всички клетъчни органели и защитена от клетъчната мембрана, която има вид на желе. Веществото, което се намира вътре в ядрената мембрана на клетката, е известно като нуклеоплазма.

Апарат на Голджи

Плосък, слоест, подобен на торбичка органел, който произвежда, съхранява, транспортира и опакова частиците в клетката, разположен близо до ядрото. Сглобява протеините във везикули, след като ги получи от ендоплазмения ретикулум.

Митохондрия

Той е двумембранен органел със сферична или пръчковидна форма. Той е електроцентралата на клетката, тъй като е от решаващо значение за процеса на освобождаване на енергия. Тук енергията се освобождава под формата на АТФ по време на процеса на клетъчно дишане.

Вакуола

Това е вътрешен органел на клетката с мембрана, която ѝ помага да запази формата си и да съхранява неща като храна, вода, отпадъци и други.

Нуклеопор

Преминаването на нуклеинови киселини и протеини през ядрената мембрана се улеснява от тези микроскопични перфорации в мембраната.

Видове животински клетки

Животинските клетки се срещат в много различни разновидности, всяка от които има специфична функция. Най-разпространените видове животински клетки са следните:

Кожни клетки

Кожните клетки от тъканите, които предпазват тялото от външния свят. Съдържа клетки на Меркел, клетки на Лангерханс, меланоцити и кератиноцити.

Мускулни клетки

Тези удължени тръбовидни клетки улесняват движението. Включва скелетни, сърдечни и гладкомускулни клетки.

Кръвни клетки

Тези клетки са отговорни за преноса на кислород от белите дробове до други части на тялото. Включва червени кръвни клетки, които нямат ядро, както и бели кръвни клетки, които помагат в борбата с инфекциите. 

Нервни клетки

Тези неврони, известни също като нервни клетки, са част от нервната система. Разширенията, които предават или приемат сигнали, се наричат дендрити и аксони. Глиалните клетки и Швановите клетки също са част от нея.

Мастни клетки

Тези клетки, често наричани адипоцити, се използват за съхранение на липиди и други видове мазнини.

Инструмент за създаване на научно точни инфографики за минути

За да увеличите визуалната привлекателност и авторитета на работата си, използвайте чудесен инструмент за създаване на инфографики и научни фигури които имат значително въздействие. Можете да избирате измежду различни оформления и уникална научна информация, съобразена с изискванията на общността.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони