Ефективним способом виявлення закономірностей у даних є кластерний аналіз. Кластеризація - це процес категоризації схожих об'єктів або спостережень на основі їхніх особливостей або характеристик. Виявлення прихованих взаємозв'язків у даних можна здійснити, визначивши кластери в даних і отримавши уявлення про їхню глибинну структуру. Кластерний аналіз має широкий спектр застосувань - від маркетингу до біології та соціальних наук. Клієнтів можна сегментувати відповідно до їхніх купівельних звичок, гени можна згрупувати відповідно до їхньої експресії, а людей можна класифікувати відповідно до їхніх особистісних рис.

У цьому блозі ми розглянемо основи кластерного аналізу, включаючи те, як розпізнати тип кластеризації, який підходить для ваших даних, як вибрати відповідний метод кластеризації та як інтерпретувати результати. Також буде обговорено кілька пасток і викликів кластерного аналізу, а також поради щодо їх подолання. Кластерний аналіз може розкрити весь потенціал ваших даних, незалежно від того, чи є ви фахівцем з даних, бізнес-аналітиком або дослідником.

Кластерний аналіз: Що це таке?

Статистичний кластерний аналіз використовує характеристики порівнянних спостережень або наборів даних, щоб згрупувати їх у кластери. У кластерному аналізі гомогенність і гетерогенність визначаються як внутрішні та зовнішні властивості кластерів. Іншими словами, об'єкти кластера повинні бути схожими між собою, але відрізнятися від об'єктів в інших кластерах. Необхідно вибрати відповідний алгоритм кластеризації, визначити міру подібності та інтерпретувати результати. Кластерний аналіз використовується в різних галузях, включаючи маркетинг, біологію, соціальні науки та інші. Для того, щоб отримати уявлення про структуру ваших даних, вам потрібно зрозуміти основи кластерного аналізу. Таким чином, ви зможете виявити основні закономірності, які не є очевидними для непідготовленого ока.

Існують різні типи кластерних алгоритмів

Кластерний аналіз можна проводити за допомогою різних кластерних алгоритмів. Деякі з найпоширеніших методів кластеризації ієрархічна кластеризація, кластеризація на основі розбиття, кластеризація на основі щільності та кластеризація на основі моделі. З точки зору типу даних і цілей кластеризації, кожен алгоритм має свої сильні і слабкі сторони. Для того, щоб визначити, який алгоритм найкраще відповідає вашим потребам в аналізі даних, вам потрібно зрозуміти відмінності між цими алгоритмами.

Кластеризація на основі зв'язків (ієрархічна кластеризація)

При кластеризації на основі зв'язків, яку також називають ієрархічною кластеризацією, схожі об'єкти групуються у вкладені кластери. За допомогою цього методу менші кластери ітеративно об'єднуються у більші кластери на основі їхньої схожості або близькості. Дендрограма демонструє зв'язки між об'єктами в наборі даних, надаючи деревоподібну структуру, що нагадує дерево. Метод кластеризації на основі зв'язків може бути або агломеративним, коли об'єкти послідовно об'єднуються з найближчими асоціатами, або дивізіональним, коли об'єкти починаються в одному кластері і рекурсивно діляться на менші кластери. За допомогою цього підходу можна виявити природне групування у складних наборах даних.

Кластеризація на основі центроїдів

Кластеризація на основі центроїдів - це популярний тип алгоритму кластеризації, в якому точки даних розподіляються по кластерах на основі їхньої близькості до центроїдів кластера. При кластеризації на основі центроїдів точки даних групуються навколо центроїда, мінімізуючи відстань між ними і центроїдом. Ітеративне оновлення позицій центроїдів до збіжності є характерною рисою кластеризації за методом K-середніх, найбільш часто використовуваного алгоритму кластеризації на основі центроїдів. Кластеризація на основі положень та дисперсій центроїдів є ефективним і швидким методом, але він має певні обмеження, зокрема, чутливість до початкових положень центроїдів.

Кластеризація на основі розподілу

При кластеризації на основі розподілу кластери визначаються на основі припущення про розподіл даних. Кожен кластер відповідає одному з різноманітних розподілів ймовірностей, використаних для генерації точок даних. Точки даних відносяться до кластерів, що відповідають розподілам з найбільшою ймовірністю згідно з кластеризацією на основі розподілів, яка оцінює параметри розподілів. Алгоритми кластеризації на основі розподілів включають моделі гауссової суміші (GMM) та алгоритми максимізації очікування (EM). На додаток до надання інформації про щільність кластерів та їх перекриття, кластеризація на основі розподілів може бути застосована до даних з чітко визначеними та виразними кластерами.

Кластеризація на основі щільності

Об'єкти групуються відповідно до їхньої близькості та щільності при кластеризації на основі щільності. Кластери формуються шляхом порівняння щільності точок даних у радіусі або по сусідству. За допомогою цього методу можна ідентифікувати кластери довільної форми, а також ефективно обробляти шум і викиди. Алгоритми кластеризації на основі щільності виявилися корисними в різних додатках, включаючи сегментацію зображень, розпізнавання образів і виявлення аномалій. Одним з таких алгоритмів є DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise - просторова кластеризація додатків з шумом на основі щільності). Однак щільність даних і вибір параметрів відіграють певну роль в обмеженнях кластеризації на основі щільності.

Кластеризація на основі сітки

Великі набори даних з високорозмірними ознаками часто кластеризуються за допомогою кластеризації на основі сітки. Точки даних присвоюються коміркам, які їх містять, після того, як простір ознак розбивається на сітку комірок. Ієрархічна кластерна структура створюється шляхом об'єднання комірок на основі близькості та схожості. Зосереджуючись на релевантних комірках замість того, щоб розглядати всі точки даних, кластеризація на основі сітки є ефективною і масштабованою. Крім того, вона дозволяє використовувати різні розміри та форми комірок, щоб врахувати різноманітні розподіли даних. Через фіксовану структуру сітки кластеризація на основі сітки може бути неефективною для наборів даних з різною щільністю або неправильною формою.

Оцінювання та аналіз кластеру

Виконання кластерного аналізу вимагає оцінки та аналізу якості результатів кластеризації. Щоб визначити, чи є кластери значущими і корисними для передбачуваного застосування, ці точки даних повинні бути розділені за кластерами. Якість кластера можна оцінити за допомогою різних метрик, включаючи варіацію всередині кластерів або між ними, силуетні оцінки та індекси достовірності кластерів. Якість кластерів можна також визначити візуально, переглянувши результати кластеризації. Для того, щоб оцінка кластерів була успішною, може знадобитися скоригувати параметри кластеризації або спробувати різні методи кластеризації. Точний і надійний кластерний аналіз може бути полегшений шляхом належної оцінки та аналізу кластерів.

Внутрішня оцінка

Внутрішня оцінка кластерів, отриманих за допомогою обраного алгоритму кластеризації, є важливим кроком у процесі кластерного аналізу. Для того, щоб вибрати оптимальну кількість кластерів і визначити, чи є кластери значущими та надійними, проводиться внутрішня оцінка. Індекс Калінського-Харабаша, індекс Девіса-Булдіна та коефіцієнт силуету є одними з метрик, що використовуються для внутрішнього оцінювання. На основі цих метрик ми можемо порівняти алгоритми кластеризації та налаштування параметрів і вибрати, яке рішення для кластеризації найкраще підходить для наших даних відповідно до цих метрик. Щоб забезпечити достовірність і надійність результатів кластеризації, а також приймати на їх основі рішення, що ґрунтуються на даних, ми повинні проводити внутрішнє оцінювання.

Зовнішнє оцінювання

Як частина процесу кластерного аналізу, зовнішня оцінка має вирішальне значення. Ідентифікація кластерів та оцінка їхньої достовірності та корисності є частиною цього процесу. Зовнішнє оцінювання здійснюється шляхом порівняння кластерів із зовнішньою мірою, наприклад, класифікацією або набором експертних оцінок. Ключова мета зовнішнього оцінювання - визначити, чи є кластери значущими і чи можна їх використовувати для прогнозування результатів і прийняття рішень. Зовнішнє оцінювання може проводитися з використанням декількох метрик, таких як точність, достовірність, пригадування та оцінка F1. Коли результати кластерного аналізу оцінюються ззовні, можна визначити, що вони є надійними і мають реальне застосування.

Кластерна тенденція

Існує внутрішня тенденція до утворення кластерів у наборі даних, яка називається кластерною тенденцією. Використовуючи цей метод, ви можете визначити, чи є ваші дані природно кластеризованими чи ні, і який алгоритм кластеризації використовувати, а також скільки кластерів використовувати. Візуальний огляд, статистичні тести та методи зменшення розмірності можуть бути використані для визначення тенденції до кластеризації набору даних. Для виявлення тенденції до кластеризації використовується низка методів, зокрема метод ліктя, аналіз силуетів та статистика Гопкінса. Розуміння тенденції кластеризації набору даних дозволяє нам вибрати найкращий метод кластеризації та уникнути надмірної та недостатньої кластеризації

Застосування кластерного аналізу

Практично в будь-якій сфері, де аналізуються дані, можна застосувати кластерний аналіз. Використовуючи кластерний аналіз у маркетингу, ви можете визначити сегменти клієнтів на основі їхньої купівельної поведінки або демографічних даних. У біології ген можна згрупувати відповідно до його функції або характеру експресії. У соціальних науках для визначення підгруп людей використовують ставлення та переконання. Кластерний аналіз корисний для виявлення аномалій і шахрайства, а також для виявлення викидів і шахрайства. Крім того, що він дає уявлення про структуру даних, його можна використовувати для подальшого аналізу. Існує безліч застосувань кластерного аналізу в різних галузях, що робить його цінним інструментом для аналізу даних.

Біологія, комп'ютерна біологія та біоінформатика

Біоінформатика, комп'ютерна біологія та біологія все частіше використовують кластерний аналіз. Оскільки геномні та протеомні дані стають все більш доступними, зростає потреба у виявленні закономірностей та взаємозв'язків. Патерни експресії генів можуть бути згруповані, білки можуть бути згруповані на основі структурної схожості, або клінічні дані можуть бути використані для визначення підгруп пацієнтів. Потім ця інформація може бути використана для розробки цілеспрямованої терапії, визначення потенційних мішеней для ліків і кращого розуміння механізмів, що лежать в основі захворювань. Кластерний аналіз може докорінно змінити наше розуміння складних біологічних систем, застосовуючи його в біології, обчислювальній біології та біоінформатиці.

Бізнес та маркетинг

Застосування кластерного аналізу в бізнесі та маркетингу численні. Сегментація ринку є поширеним застосуванням кластерного аналізу в бізнесі. Компанії можуть розробляти цільові маркетингові стратегії для кожного сегмента, визначаючи окремі сегменти ринку на основі поведінки клієнтів, демографічних показників та інших факторів. Крім того, кластерний аналіз може допомогти бізнесу виявити закономірності у відгуках і скаргах клієнтів. Управління ланцюгами поставок також може отримати користь від кластерного аналізу, який можна використовувати для групування постачальників на основі їхньої діяльності та виявлення можливостей для економії коштів. Бізнес-організації можуть отримати цінну інформацію про своїх клієнтів, продукти та операції, використовуючи кластерний аналіз.

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки широко використовують кластерний аналіз. Інтелектуальний аналіз даних і машинне навчання часто використовують його для виявлення закономірностей у великих наборах даних. Наприклад, за допомогою алгоритмів кластеризації можна згрупувати зображення на основі схожих візуальних характеристик або розділити мережевий трафік на сегменти на основі його поведінки. Схожі документи або слова також можна згрупувати за допомогою кластерного аналізу в обробці природної мови. Біоінформатика використовує кластерний аналіз для групування генів і білків на основі їхніх функцій та особливостей експресії. Дослідники і практики можуть отримати уявлення про глибинну структуру своїх даних, використовуючи кластерний аналіз як потужний інструмент в інформатиці.

Покроковий посібник з кластерного аналізу

Проведення кластерного аналізу передбачає кілька кроків, які допомагають ідентифікувати та згрупувати схожі об'єкти або спостереження на основі їхніх атрибутів або характеристик. Ці кроки є наступними:

 1. Визначте проблему: Першим кроком є ідентифікація даних, які будуть використані для аналізу, та визначення проблеми. Для цього необхідно вибрати змінні або атрибути, які будуть використовуватися для створення кластерів.
 1. Попередня обробка даних: Потім видаліть з даних викиди та відсутні значення, а за потреби - стандартизуйте їх. Після цього алгоритм кластеризації з більшою ймовірністю дасть точні та надійні результати.
 1. Виберіть метод кластеризації: Ієрархічна кластеризація, кластеризація за методом k-середніх та кластеризація на основі щільності - ось деякі з доступних методів кластеризації. Вибір методу кластеризації залежить від типу даних і проблеми, що вирішується.
 1. Визначте кількість кластерів: Далі нам потрібно визначити, скільки кластерів потрібно створити. Для цього можна використовувати різні методи, зокрема метод ліктя, метод силуету та статистику розривів.
 1. Формування кластерів: Кластери створюються шляхом застосування алгоритму кластеризації до даних після визначення кількості кластерів.
 1. Оцініть та проаналізуйте результати: Нарешті, результати кластерного аналізу аналізуються та інтерпретуються, щоб виявити закономірності та взаємозв'язки, які раніше не були очевидними, і отримати уявлення про структуру, що лежить в основі.

Щоб забезпечити значущі та корисні результати кластерного аналізу, статистичний досвід повинен поєднуватися зі знаннями предметної області. Описані тут кроки допоможуть вам створити кластери, які точно відображатимуть структуру ваших даних і дадуть цінну інформацію про проблему.

Кластерний аналіз: Переваги та недоліки

Важливо пам'ятати, що кластерний аналіз має як переваги, так і недоліки, які важливо враховувати при використанні цього методу під час аналізу даних.

Переваги

 • Виявлення закономірностей і взаємозв'язків у даних: Кластерний аналіз дає нам змогу дізнатися більше про глибинну структуру даних, виявляючи закономірності та кореляції в даних, які раніше було важко розпізнати.
 • Оптимізація даних: Кластеризація робить дані більш керованими та легшими для аналізу завдяки зменшенню їхнього розміру та складності.
 • Збір інформації: Кластерний аналіз використовує схожі об'єкти, щоб згрупувати їх разом для отримання цінної інформації, яка може бути застосована в різних галузях досліджень, від маркетингу до охорони здоров'я, щоб допомогти поліпшити процес прийняття рішень.
 • Гнучкість даних: Кластерний аналіз можна використовувати з різними типами та форматами даних, оскільки він не накладає обмежень на тип або формат даних, що аналізуються.

Недоліки

 • Інтенсивність кластерного аналізу: Враховуючи вибір початкових умов, таких як кількість кластерів та міра відстані, результати кластерного аналізу можуть бути чутливими.
 • Інтерпретація: Інтерпретація результатів кластеризації може відрізнятися від людини до людини, і це залежить від того, який метод і параметри кластеризації були використані.
 • Надмірне припасування: Використання кластеризації може призвести до надмірного припасування, що призводить до поганого узагальнення нових даних, оскільки кластери занадто щільно припасовані до вихідних даних.
 • Масштабованість даних: Кластеризація великих наборів даних може бути дорогим і трудомістким процесом, і для виконання цього завдання може знадобитися спеціалізоване обладнання або програмне забезпечення.

Перш ніж використовувати кластерний аналіз для аналізу даних, важливо ретельно зважити його переваги та недоліки. Отримання значущих висновків з наших даних можливе лише тоді, коли ми розуміємо сильні та слабкі сторони кластерного аналізу.

Покращуйте візуальну презентацію вашого кластерного аналізу за допомогою ілюстрацій!

Коли йдеться про кластерний аналіз, візуальна презентація є ключовою. Вона полегшує передачу інформації зацікавленим сторонам і допомагає краще зрозуміти основну структуру даних. Результати кластерного аналізу можна візуалізувати більш інтуїтивно, використовуючи діаграми розсіювання, дендрограми та теплові карти, які забезпечують більшу візуальну привабливість результатів. За допомогою Mind the Graphви можете знайти всі інструменти під одним дахом! Комунікуйте свою науку більш ефективно з Mind the Graph. Погляньте на нашу галерею ілюстрацій, і ви не будете розчаровані!

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони