Kendinizi bir yemek yarışmasında hayal edin ve nefis bir gurme yemeği yaptığınızı, tüm emeğinizin baharatlarla harmanlandığını ve aromasının mutfağa yayıldığını düşünün. Hayatınızın en iyi yemeğini yaptığınız için gurur duyuyorsunuz ama yemeği iyi sunamadığınızı ve rakiplerinizin yarışmayı kazandığını fark etmiyorsunuz. Çünkü sonuçta sadece yemek değil, sunum bile kalabalığın arasından sıyrılmanız için önemlidir.

A tez sonuç Bir araştırmacının çalışmasını özetlediği ve gelecekteki çalışmalar için referanslar koyduğu yere benzer bir şeydir. Yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi, ortalama bir araştırma makalesini olağanüstü bir makaleden ayıran asıl önemli olan bitiş notu veya sunum türüdür.

Bu makalede, tez hakkında bilgi edineceğiz Sonuçnasıl yazılacağı, iyi bir tez sonucu için örnekler ve tez yazarken kaçınılması gerekenler. 

Tez Sonucu ile tam olarak ne kastedilmektedir?

Bulguları özetleyen ve daha ileri araştırmalar için öneriler sunan bir tez sonucu, bir araştırma raporunun önemli bir parçasıdır. Yazarın okuyucu üzerinde bir etki yaratması ve araştırmasının önemini vurgulaması için bir şanstır.

En önemli gerçekler iyi yapılandırılmış, kısa ve öz bir sonuç bölümünde vurgulanmalıdır. Tez sonucu, çalışmanın eksikliklerini ele almanın ve daha geniş çıkarımlarını özetlemenin yanı sıra, daha ileri araştırmalar için yapılabilir ve gerçekçi öneriler de sunmalıdır.

İyi sonuçlar aşırı genelleme, bilgi tekrarı ve yeni bilgi sunma gibi tipik hatalardan kaçınır. Yazımlarında farklı ve net olmalı, güçlü ve ikna edici bir dil kullanmalı ve sonucu öne çıkarmalıdırlar.

Tez sonucu yazmak göz korkutucu bir görev olsa da, sonuç, makaleniz için yaptığınız tüm ince araştırma çalışmalarını bir araya getirdiğiniz yer olduğundan araştırmanızın önemli bir parçasıdır ve bunu benzersiz ama basit bir şekilde sunmak zorluğun yattığı yerdir. Bu nedenle, her araştırmacının bir tez sonucunun önemini ve etkili bir sonucun nasıl yazılacağını bilmesi önemlidir.

Bir Tez Sonucu Ne Kadar Uzun Olmalıdır?

Bir tez sonucunun uzunluğu araştırmacıdan araştırmacıya değişebilir, ancak temel olarak disipline, yazılan tezin ayrıntılı gereksinimlerine ve tezin öne çıkması için dahil edilmesi gereken içeriğe bağlıdır. Bununla birlikte, genel bir kılavuz olarak, bir tez sonucu, tezin toplam kelime sayısının yaklaşık 5-10%'si kadar olmalıdır. Örneğin, teziniz 10.000 kelime uzunluğundaysa, sonuç bölümünüz yaklaşık 500-1000 kelime olmalıdır.

Sonuç bölümünün net olması ve kelime sayısına odaklanıp gereksiz yere uzatmak yerine yalnızca araştırmanın temel bulgularını ve katkılarını özetlemeye ve yorumlamaya odaklanması gerektiğini akılda tutmak önemlidir.

Üniversitenizde takip edilen yönergeleri öğrenmek için akademik danışmanınıza veya bölüm başkanınıza danışmanız ve sonuç bölümünün uzunluğu için özel gereksinimleri veya önerileri olup olmadığını öğrenmeniz de önemlidir.

Tez Sonucunda Kaçınılması Gerekenler

Bir tez sonucu yazarken, genel çalışmanızı etkileyebilecek bazı hatalardan kaçınmak önemlidir. İşte tez sonucunuzda kaçınmanız gereken bazı şeyler: 

Yeni Bilgiler

Tezinizin ana gövdesinde tartışılmamış yeni bilgiler sunmayın. Sonuç bölümü, tezinizin ana noktalarını özetlemeli ve yinelemeli, yeni noktalar eklememelidir.

Asılsız İddialar

Araştırmanızdan elde ettiğiniz kanıtlarla desteklenemeyecek ifadeler kullanmaktan kaçının. Sonuç bölümünüz tezinizde sunulan bulgulara ve analize dayanmalıdır.

Genellemelerden Kaçının

Sonuçlarınızda spesifik olun ve araştırmanız tarafından desteklenmeyen geniş genellemeler yapmaktan kaçının. Sonuç bölümünüz araştırmanızın nüanslarını ve karmaşıklıklarını yansıtmalıdır.

Kişisel Görüşlerden Kaçının

Teziniz araştırmanın hedeflerine ve analizine dayanmalıdır, bu nedenle kişisel görüşlerinizi sonuca eklemekten kaçının.

Özür Yok

Araştırmanızın eksiklikleri veya sınırlamaları için özür dilemeyin. Bunun yerine, çalışmanızın güçlü yönlerine ve katkılarına odaklanın.

Yedeklilik

Temel bulgularınızı ve sonuçlarınızı özetlemek önemli olsa da, tezinizin ana gövdesinde daha önce söylediklerinizi tekrarlamaktan kaçının. Bunun yerine, araştırmanızın ana çıkarımlarını ve sonuçlarını vurgulayın.

Belirsizlik

Vardığınız sonuçların açık ve net olduğundan emin olun. Farklı şekillerde yorumlanabilecek muğlak veya kesin olmayan bir dil kullanmaktan kaçının.

6 Adımda Etkili Bir Tez Yazmak

Tez sonucunun yazılması, araştırma sürecinde önemli bir adımdır. Çalışmanızın nihai bir değerlendirmesini ve araştırmanızın kilit yönlerinin bir özetini içermelidir. Bir tez sonucu yazmak için gerekli prosedürler aşağıdaki gibidir: 

  1. Tezi yeniden ifade edin: Sonuç bölümünüzün başında tezinizi pekiştirin. Bu, okuyucunuza cevaplamaya çalıştığınız kilit noktayı veya soruyu hatırlatmaya hizmet edecektir.
  2. Araştırma noktalarınızı özetleyin: Araştırmanızın ana fikirlerini birkaç cümle yazarak kısaca özetleyin. Tezinizin ana sonuçları, bulguları veya gerekçeleri burada yer almalıdır.
  3. Sonuçların yorumlanması: Araştırma sorunuz ve tez ifadeniz ışığında, çalışmanızın bulgularını yorumlayınız. Çalışmanızın alana ne kattığını ve sonuçlarını açıklayın.
  4. Çalışma kısıtlamalarını tartışınız: Farkında olabileceğiniz sınırlamaları ayırt edin. Araştırmanızdaki herhangi bir sorunu veya kısıtlamayı tanıyın ve gelecekteki araştırmalar için çözümler önerin. 
  5. Önerilerde bulunun: Bulgularınıza dayanarak, daha fazla araştırma veya politika çıkarımı önerin. Araştırmanızın sektörü nasıl geliştirebileceğini ve günlük uygulamaları nasıl etkileyebileceğini açıklayın.
  6. Güçlü bir ifadeyle bitirin: Çalışmanızın önemini vurgulamak için sonuç bölümünüzün sonunda güçlü bir açıklama yapın. Bu, okuyucunuz üzerinde etki bırakan bir sonuç düşüncesi veya eylem çağrısı olabilir.

Tez Sonuç Örnekleri:

İşte size neye benzeyebilecekleri konusunda fikir vermesi için birkaç tez sonucu örneği:

Örnek 1

Sonuç olarak, çalışmamız fiziksel aktivite ile insanlarda daha iyi ruh sağlığı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bulgular, düzenli egzersizin kaygı ve umutsuzluk belirtilerini hafifleterek genel refahı artırabileceğini göstermektedir. Ancak, bu bağlantının altında yatan mekanizmaları tam olarak anlamak için bu alanda çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Gelecekteki araştırmalar, fiziksel aktivitenin ruh sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisini incelemeye ve ruh sağlığı sorunları olanlar için etkili tedaviler oluşturmaya odaklanmalıdır.

Örnek 2

Özetlemek gerekirse, bu tez genç kadınların sosyal medya kullanımı ile beden imajı memnuniyetsizliği arasındaki bağlantıyı araştırmıştır. Sonuçlar, sosyal medyada idealize edilmiş fotoğraflara maruz kalmanın kişinin fiziğine ilişkin algısı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini, bunun da daha yüksek hoşnutsuzluk ve daha düşük öz saygı seviyelerine yol açabileceğini göstermektedir. Sosyal medyanın, kişinin bedenine dair iyi bir algıyı ve kendini kabullenmeyi teşvik etmek için güçlü bir araç olabileceğini unutmamak çok önemlidir. Gelecekteki çalışmalar, beden olumluluğunu teşvik edecek ve beden imajı üzerindeki zararlı etkileri azaltacak etkili sosyal medya pazarlama taktiklerini keşfetmeye odaklanmalıdır. 

Örnek 3

Sonuç olarak, bu çalışma farkındalık temelli terapilerin üniversite öğrencilerine stres ve anksiyete semptomları konusunda yardımcı olup olamayacağını belirlemiştir. Bulgular, farkındalık eğitiminin bu popülasyonun stres yönetimi ve ruh sağlığının iyileştirilmesi için yararlı olabileceğini ima etmektedir. Gelecekteki araştırmalar, farkındalık eğitiminin uzun vadeli etkilerini incelemeye ve bu müdahalelerin ihtiyaç duyan bireyler için erişilebilirliğini artırmaya yönelik çözümler üretmeye odaklanmalıdır. 

Bunlar, yukarıda belirtilen adımlar kullanılarak yapılan tez sonuçlarından bazı örneklerdir. Bu örnekler, uygun bir tez sonucu oluşturmanıza ve bunu araştırmayı gerekçelendirecek şekilde sunmanıza yardımcı olur.

Son bir not olarak, bir tez sonucu hazırlamak, araştırma bulgularınız üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeyi, kendi çalışmanız üzerinde eleştirel bir şekilde düşünmeyi ve ana fikirlerinizi açık ve anlaşılır bir şekilde özetlemeyi içerir. Bu bileşenler, okuyucunuz üzerinde uzun süreli bir etki bırakacak ilgi çekici bir sonuç oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Dakikalar içinde bilimsel olarak doğru infografikler oluşturun

Bir bilim insanı olarak, araştırma çalışmalarınızı güçlendirmek ve okuyucularınıza sunabilir hale getirmek istiyor olabilirsiniz. Ancak, sadece araştırmanızın ve verilerinizin derinliğinin harikalar yaratabileceğini biliyor muydunuz? Okuyucular içeriği görselleştirmeyi ve kavramları gözden geçirmeyi severler ve Mind the Graph'ye kaydolduğunuzda bu mümkün olabilir. Bilimsel olarak doğru bilim figürlerinden oluşan kütüphane, konular arasında mevcuttur ve araştırma makalenizin kalitesini zenginleştirerek dakikalar içinde erişilebilir. 

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar