Kuvittele, että osallistut kokkikilpailuun ja valmistat ihastuttavan gourmet-ruoan, jossa kaikki vaivannäkösi sekoittuvat mausteisiin ja tuoksu leviää ympäri keittiötä. Säteilet ylpeydestäsi siitä, että olet valmistanut elämäsi parhaan ruokalajin, mutta et huomaa, ettet ole esittänyt sitä hyvin, ja vastustajasi voittavat kilpailun. Se johtuu siitä, että loppujen lopuksi paitsi ruokalajilla, myös esitystavalla on merkitystä, jotta voit erottua joukosta.

A opinnäytetyön johtopäätös on jotakin samankaltaista kuin se, jossa tutkija tekee yhteenvedon työstään ja lisää viitteitä tulevia tutkimuksia varten. Juuri loppumuistio tai eräänlainen esitystapa, kuten edellä mainitsemamme esimerkki, on todella tärkeä, sillä se erottaa keskivertotutkimuksen erinomaisesta tutkimustyöstä.

Tässä artikkelissa, aiomme oppia opinnäytetyönä päätelmä, miten se kirjoitetaan, esimerkkejä hyvästä loppupäätelmästä ja asioita, joita tulisi välttää loppupäätelmää kirjoitettaessa. 

Mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan opinnäytetyön johtopäätöksellä?

Opinnäytetyön johtopäätös, jossa esitetään yhteenveto tuloksista ja ehdotuksia jatkotutkimuksia varten, on tärkeä osa tutkimusraporttia. Se tarjoaa kirjoittajalle tilaisuuden tehdä vaikutuksen lukijaan ja korostaa tutkimuksensa merkitystä.

Tärkeimmät tosiasiat olisi korostettava hyvin jäsennellyssä, ytimekkäässä johtopäätöksessä. Sen lisäksi, että tutkielman johtopäätöksessä käsitellään tutkimuksen puutteita ja hahmotellaan sen laajemmat vaikutukset, siinä olisi myös annettava toteutettavissa olevia ja realistisia suosituksia jatkotutkimusta varten.

Hyvissä johtopäätöksissä vältetään tyypillisiä virheitä, kuten liiallinen yleistäminen, tietojen toistaminen ja uusien tietojen esittäminen. Niiden tulisi olla selkeät ja selkeät, niissä tulisi käyttää voimakasta ja vakuuttavaa kieltä ja niiden tulisi tehdä johtopäätöksestä erottuva.

Vaikka opinnäytetyön johtopäätösten kirjoittaminen on pelottava tehtävä, se on olennainen osa tutkimusta, sillä johtopäätöksessä kokoat yhteen kaikki hienot tutkimustyön langat, jotka teit paperia varten, ja sen esittäminen ainutlaatuisella mutta yksinkertaisella tavalla on haaste. Siksi on tärkeää, että jokainen tutkija tietää, mikä on opinnäytetyön johtopäätöksen merkitys ja miten se kirjoitetaan tehokkaasti.

Kuinka pitkä opinnäytetyön johtopäätöksen tulisi olla?

Opinnäytetyön johtopäätöksen pituus voi vaihdella tutkijasta toiseen, mutta pohjimmiltaan se riippuu tieteenalasta, kirjoitetun opinnäytetyön yksityiskohtaisista vaatimuksista ja sisällöstä, joka on sisällytettävä opinnäytetyön erottamiseksi muista. Yleisenä ohjeena voidaan kuitenkin todeta, että opinnäytetyön loppupäätelmän tulisi olla noin 5-10% opinnäytetyön kokonaissanamäärästä. Jos esimerkiksi opinnäytetyösi on 10 000 sanaa pitkä, johtopäätöksen tulisi olla noin 500-1000 sanaa.

On tärkeää pitää mielessä, että johtopäätösten on oltava teräviä ja että niissä on keskityttävä pelkästään tutkimuksen keskeisten tulosten ja panosten tiivistämiseen ja tulkintaan sen sijaan, että keskittyisit sanamäärään ja sen tarpeettomaan pidentämiseen.

On myös tärkeää tarkistaa akateemisen ohjaajasi tai osastopäällikkösi kanssa, millaisia ohjeita yliopistossasi noudatetaan, jotta näet, onko heillä erityisiä vaatimuksia tai suosituksia johtopäätöksen pituudesta.

Opinnäytetyön johtopäätöksessä vältettäviä asioita

Opinnäytetyön johtopäätöstä kirjoittaessasi on tärkeää välttää tiettyjä virheitä, joita voi sattua ja jotka voivat vaikuttaa koko työhösi. Seuraavassa on muutamia asioita, joita kannattaa välttää opinnäytetyön päättelyssä: 

Uutta tietoa

Älä esitä uutta tietoa, jota ei ole käsitelty tutkielman pääkappaleessa. Johtopäätöksessä pitäisi tiivistää ja toistaa tutkielman pääkohdat, ei esitellä uusia.

Perusteettomat väitteet

Vältä sellaisten väitteiden esittämistä, joita ei voida tukea tutkimustuloksilla. Johtopäätöksesi tulisi perustua tutkielmassasi esitettyihin havaintoihin ja analyysiin.

Vältä yleistyksiä

Ole tarkka johtopäätöksissäsi ja vältä laajoja yleistyksiä, joita tutkimuksesi ei tue. Johtopäätöksissäsi olisi otettava huomioon tutkimuksesi vivahteet ja monimutkaisuus.

Vältä henkilökohtaisia mielipiteitä

Opinnäytetyön tulisi perustua tutkimuksen tavoitteisiin ja sen analyysiin, joten vältä henkilökohtaisten mielipiteidesi sisällyttämistä johtopäätökseen.

Ei anteeksipyyntöjä

Älä pyydä anteeksi tutkimuksesi puutteita tai rajoituksia. Keskity sen sijaan työsi vahvuuksiin ja saavutuksiin.

Redundanssi

Vaikka on tärkeää tiivistää keskeiset tulokset ja päätelmät, vältä toistamasta sitä, mitä olet jo sanonut tutkielman pääkappaleessa. Korosta sen sijaan tutkimustulosten tärkeimpiä johtopäätöksiä ja seurauksia.

Monitulkintaisuus

Varmista, että johtopäätöksesi ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Vältä epämääräistä tai epätarkkaa kieltä, joka voidaan tulkita eri tavoin.

6 askelta tehokkaan opinnäytetyön kirjoittamiseen

Opinnäytetyön johtopäätöksen laatiminen on olennainen vaihe tutkimusprosessissa. Sen tulisi sisältää loppuarvio työstäsi ja yhteenveto tutkimuksen keskeisistä näkökohdista. Opinnäytetyön johtopäätöstä kirjoitettaessa noudatetaan seuraavia menettelytapoja: 

  1. Muotoile teesi uudelleen: Vahvista teesejäsi johtopäätöksesi alussa. Näin muistutat lukijaa keskeisestä asiasta tai kysymyksestä, johon yritit vastata.
  2. Tiivistä tutkimuksesi kohdat: Tiivistä lyhyesti tutkimuksesi pääajatukset kirjoittamalla muutama lause. Tähän tulisi sisällyttää tutkielman tärkeimmät päätelmät, havainnot tai perustelut.
  3. Tulosten tulkinta: Tulkitse tutkimustuloksia tutkimuskysymyksesi ja tutkielmasi valossa. Kuvaile, mitä tutkimuksesi lisää alaan ja sen seurauksiin.
  4. Keskustele tutkimuksen rajoituksista: Erottele mahdolliset rajoitukset, joista olet tietoinen. Tunnista mahdolliset tutkimukseen liittyvät ongelmat tai rajoitukset ja tarjoa ratkaisuja tulevaa tutkimusta varten. 
  5. Tee ehdotuksia: Ehdota havaintojesi perusteella lisää tutkimus- tai toimintapoliittisia vaikutuksia. Kuvaile, miten tutkimuksesi voi edistää alaa ja vaikuttaa päivittäisiin käytäntöihin.
  6. Päätä voimakas lausunto: Tee johtopäätöksesi lopussa vahva huomautus, jossa korostat tutkimuksesi merkitystä. Tämä voi olla loppuajatus tai kehotus toimintaan, joka jättää vaikutuksen lukijaan.

Esimerkkejä opinnäytetyön johtopäätöksistä:

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä opinnäytetyön johtopäätöksistä, jotta saat käsityksen siitä, miltä ne voivat näyttää:

Esimerkki 1

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksemme on osoittanut, että fyysisen aktiivisuuden ja ihmisten mielenterveyden parantamisen välillä on suora yhteys. Tulokset viittaavat siihen, että säännöllinen liikunta voi parantaa yleistä hyvinvointia lievittämällä ahdistuksen ja epätoivon oireita. Tällä alalla tarvitaan kuitenkin paljon lisätutkimuksia, jotta tämän yhteyden taustalla olevat mekanismit voidaan ymmärtää täysin. Tulevassa tutkimuksessa olisi keskityttävä tutkimaan liikunnan pitkäaikaisia vaikutuksia mielenterveyteen ja luomaan tehokkaita hoitomuotoja mielenterveysongelmista kärsiville.

Esimerkki 2

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkielmassa tutkittiin teini-ikäisten naisten sosiaalisen median käytön ja kehonkuvaan tyytymättömyyden välistä yhteyttä. Tulokset osoittavat, että altistuminen ihannoidulle valokuvalle sosiaalisessa mediassa voi vaikuttaa kielteisesti käsitykseen omasta vartalosta, mikä johtaa suurempaan tyytymättömyyteen ja alhaisempaan itsetuntoon. On tärkeää muistaa, että sosiaalinen media voi olla myös tehokas väline, jolla voidaan kannustaa hyvään käsitykseen omasta kehosta ja itsensä hyväksymiseen. Tulevissa tutkimuksissa olisi keskityttävä löytämään tehokkaita sosiaalisen median markkinointitaktiikoita, jotka kannustavat kehopositiivisuuteen ja vähentävät haitallisia vaikutuksia kehonkuvaan. 

Esimerkki 3

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa selvitettiin, voisivatko mindfulness-pohjaiset terapiat auttaa korkeakouluopiskelijoita heidän stressi- ja ahdistusoireidensa kanssa. Tulokset viittaavat siihen, että mindfulness-harjoittelu voi olla hyödyllistä tämän väestönosan stressinhallinnassa ja mielenterveyden parantamisessa. Tulevassa tutkimuksessa olisi keskityttävä tarkastelemaan mindfulness-opetuksen pitkän aikavälin vaikutuksia ja keksimään ratkaisuja näiden interventioiden saatavuuden lisäämiseksi niitä tarvitseville henkilöille. 

Nämä ovat joitakin esimerkkejä opinnäytetyön johtopäätöksistä, jotka on tehty edellä mainittujen vaiheiden avulla. Nämä esimerkit auttavat sinua laatimaan sopivan opinnäytetyön johtopäätöksen ja esittämään sen tavalla, joka oikeuttaa tutkimuksen.

Opinnäytetyön johtopäätöksen laatimiseen kuuluu, että mietit tutkimustuloksiasi vakavasti, pohdit omaa työtäsi kriittisesti ja tiivistät pääajatuksesi selkeästi ja suoraviivaisesti. Nämä osatekijät auttavat sinua luomaan mukaansatempaavan loppupäätelmän, joka jättää lukijaan pysyvän vaikutuksen.

Tee tieteellisesti tarkkoja infografiikoita muutamassa minuutissa

Tutkijana saatat joutua vaikeuksiin, kun haluat monipuolistaa tutkimustyösi ja tehdä siitä esittelykelpoisen lukijoille. Mutta tiesitkö, ettei pelkästään tutkimuksesi ja tietojesi syvyys voi tehdä ihmeitä? Lukijat rakastavat sisällön visualisointia ja käsitteiden läpikäyntiä, ja tämä voidaan tehdä mahdolliseksi, kun ilmoittaudut Mind the Graph:hen. Tieteellisesti tarkkojen tieteellisten lukujen kirjasto on läsnä eri aihealueilla, ja siihen pääsee käsiksi muutamassa minuutissa, mikä rikastuttaa tutkimustyösi laatua. 

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit