Har den stora uppgivenheten drabbat den akademiska världen?

Pandemin tvingade många människor att omvärdera sina karriärer och livsstilar. I den här artikeln ska vi undersöka hur akademiker har påverkats.