Η μεγάλη παραίτηση χτύπησε την ακαδημαϊκή κοινότητα;

Η πανδημία ανάγκασε πολλούς ανθρώπους να επανεκτιμήσουν τη σταδιοδρομία και τον τρόπο ζωής τους. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε πώς επηρεάστηκαν οι ακαδημαϊκοί.