Science is all about logic and results. As long as you see the result for a particular phenomenon, it won’t be considered valid. But, it is a time-consuming process and one has to wait for months to get the desired result and a lot can happen during that waiting period.

Hva om man på et område der bare resultater betyr noe, gjør prediktive gjetninger for å oppnå resultater mye raskere? Det høres kanskje illegitimt ut, men det er faktisk ganske vanlig. Og dette kalles en vitenskapelig forutsigelse. Som navnet antyder, gjøres det her forutsigelser for å bli raskt ferdig med forskningen.

I denne artikkelen skal vi lære mer om dette kuriøse emnet og samtidig gi svar på spørsmål som hvordan vitenskapelig prediksjon bidrar til å spare massevis av tid. Er den virkelig gyldig? Vil den være til å stole på? og mange flere.

Hva menes med vitenskapelig prediksjon?

Et utsagn eller en hypotese om en naturlig prosess eller hendelse som forventes å inntreffe i fremtiden, basert på vitenskapelige teorier og tidligere observasjoner, kalles en vitenskapelig prediksjon. Det er en logisk slutning basert på vanlige teorier og empiriske data som kan valideres gjennom ytterligere forskning eller nøye observasjoner.

For å si det enkelt, kalles det vitenskapelig prediksjon å forutsi en bestemt hendelse som kommer til å skje i fremtiden med et forhåndsdefinert sett av den samme hendelsen som har skjedd tidligere. Vitenskapelige forutsigelser kan bidra til å øke vår forståelse av naturen og hjelpe oss med å ta fornuftige beslutninger basert på fakta. En vitenskapelig forutsigelse bør vanligvis støttes av logiske resonnementer, etablerte teorier og empiriske data.

Er hypotese det samme som prediksjon?

Selv om de er nært beslektet, er en hypotese og en prediksjon ikke det samme. En hypotese er en plausibel forklaring eller løsning på en vitenskapelig observasjon eller et spørsmål som er basert på antagelser eller forkunnskaper. Det er en antakelse som må verifiseres eller motbevises gjennom ytterligere forskning og eksperimenter. En prediksjon, derimot, er et spesifikt utsagn eller resultat som forventes å skje i fremtiden basert på hypotesen og tilgjengelig informasjon.

En prediksjon er en testbar konsekvens av en hypotese. Derfor kommer en hypotese først, etterfulgt av prediksjonen som er avledet av den, og prediksjonen testes deretter gjennom eksperimenter eller observasjoner for å bekrefte eller avkrefte hypotesen. 

Hvordan formulere en vitenskapelig forutsigelse?

Det er ikke lett å formulere en vitenskapelig forutsigelse, for det krever en grundig forståelse av emnet og miljøet det skjer i. Én feil gjetning kan nemlig koste mange menneskeliv. Her er noen trinn som kan hjelpe deg med å forstå vitenskapelig prediksjon og hvordan du formulerer en:

 1. Fastslå fenomenet

Til å begynne med må du bestemme deg for hvilket naturlig system eller fenomen du ønsker å forutsi. Du kan ta utgangspunkt i observasjoner, forkunnskaper eller vitenskapelig litteratur. Forsikre deg om at det valgte fenomenet er din sterke side, og begynn å utvikle en hypotese.

 1.  Utvikle en hypotese

Utvikle en testbar hypotese som forklarer hvordan eller hvorfor fenomenet oppstår basert på din forståelse av det. Hypotesen bør være spesifikk, målbar og basert på vitenskapelige prinsipper og forkunnskaper. Du kan be forgjengerne dine om hjelp til å gjøre dette nøyaktig.

 1.  Lag en forutsigelse

Ut fra hypotesen skal du komme med en spesifikk forutsigelse eller en rekke forutsigelser som uttrykker hva du forventer vil skje hvis hypotesen viser seg å stemme. Forutsigelsen bør kunne testes ved hjelp av eksperimenter eller observasjoner, og bør underbygges med logiske resonnementer.

 1. Test forutsigelsen din

Perform experiments or observations to verify your prediction. Your test’s objective should be to confirm or disconfirm your hypothesis and prediction.

 1. Analyser resultatene

Analyser resultatene av testen for å finne ut om forutsigelsen var riktig. Hvis forutsigelsen din støttes av bevisene, kan du konkludere med at hypotesen din sannsynligvis er sann. Hvis forutsigelsen ikke ble bekreftet, kan det hende du må revidere hypotesen og forutsigelsen og gjennomføre flere tester.

Eksempler på vitenskapelig prediksjon

Forutsigelser skjer på nesten alle vitenskapelige områder, og av disse er de viktigste de som folk følger den dag i dag:

 1.  Astronomi: Forutsi hvor og når en solformørkelse vil inntreffe basert på månens og jordens bevegelse og posisjon.
 2.  Psykologi: Forutsi at personer som får positive tilbakemeldinger, vil ha høyere selvtillit enn de som får negative tilbakemeldinger, basert på tidligere forskning og teori.
 3. Klimavitenskap: Forutsigelse av økningen i global temperatur og havnivå som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.
 4. Fysikk: Forutsi banen til et prosjektil basert på starthastighet, utskytningsvinkel og luftmotstand.
 5. Økologi: Forutsi effekten av habitatfragmentering på tap av biologisk mangfold, basert på arealet av fragmentert habitat og artenes utbredelse.
 6. Kjemi: Forutsi utfallet av en kjemisk reaksjon basert på reaktantene og reaksjonsbetingelsene.
 7. Geologi: Forutsigelse av sted og styrke for et jordskjelv, basert på historisk seismisk aktivitet og forkastningslinjer i en region.
 8. Biologi: Predicting the effect of a drug on a patient, based on the drug’s chemical structure and biological mechanisms of action.

Vitenskapelig prediksjon gjør det mulig for oss å lage presise prognoser, forbedre vår kunnskap om naturfenomener og -systemer og finne løsninger på utfordrende problemer. Etter hvert som den vitenskapelige kunnskapen fortsetter å utvikle seg, vil evnen til å gjøre nøyaktige forutsigelser basert på vitenskapelige prinsipper bli stadig viktigere for å håndtere de utfordringene verden står overfor.

Don’t want to start your infographic from scratch?

Well, we understand your pain. As a scientist, it’s not easy for you to draft your research and make the infographics all by yourself. So here we are with a helping hand. With Mind the Graphhjelper vi deg med å designe en personlig infografikk, helt fra bunnen av, som passer til temaet ditt. Registrer deg nå for å få infografikken din klar.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler