Visuelt sammendrag laget av en bruker for å forklare forskningsartikkelen "Optimized Small-Molecule Pull-Downs Define MLBP1 as an Acyl-Lipid-Binding Protein" av Yelena Sterlin.

Et visuelt abstrakt er ikke lett å skape, men det er kommet for å bli. Så vi har alltid [...]