Indija, garsėjanti turtingu kultūros paveldu ir senovės išmintimi, tapo gyvybingu mokslo ir technologijų pažangos centru. Jos istorijoje sukaupta įvairių žinių apie technologinę pažangą, apie kurią dauguma mūsų nežino.

Šiame straipsnyje ketinate daugiau sužinoti apie augimą mokslas ir technologijos Indijoje. Pradėkime kelionę.

Mokslo ir technologijų apibrėžimas

Mokslas tai sistemingas ir organizuotas požiūris į gamtos pasaulio pažinimą stebint, eksperimentuojant ir analizuojant. Jis apima hipotezių formulavimą ir tikrinimą bei empiriniais įrodymais pagrįstų teorijų ir dėsnių kūrimą. Mokslas siekia suprasti pagrindinius principus ir mechanizmus, kurie valdo įvairius reiškinius ir įvykius, ir siekia pateikti gamtos pasaulio paaiškinimus ir prognozes.

TechnologijosKita vertus, tai reiškia mokslo žinių taikymą praktiniais tikslais. Tai apima įrankių, technikos, mašinų, medžiagų ir procesų kūrimą, gamybą ir naudojimą problemoms spręsti, žmonių poreikiams tenkinti ir efektyvumui įvairiose srityse didinti. Technologijos dažnai remiasi moksliniais atradimais ir atradimais, juos panaudojant naujoviškiems sprendimams, gaminiams ir paslaugoms, naudingiems visuomenei, kurti.

Indijos mokslo ir technologijų istorija

Indijos mokslo ir technologijų istorija siekia kelis tūkstantmečius, o įvairiais laikotarpiais ji pasižymėjo reikšmingais pokyčiais ir indėliu. Pateikiame Indijos mokslo ir technologijų istorijos apžvalgą, apimančią ankstyvąją pradžią, ikibritiškąją erą ir britų erą.

Ankstyvoji pradžia

Indija turi turtingą mokslinį paveldą, kurio ištakos siekia antikos laikus. Tinklalapis Indo slėnio civilizacija (2600-1900 m. pr. m. e.) pasižymėjo puikiu miestų planavimu, sanitarijos sistemomis ir standartizuotų matų bei svorių naudojimu. Vedos, senovės indų tekstuose (1500-500 m. pr. m. e.) yra nuorodų į astronomiją, matematiką, mediciną ir metalurgiją.

Priešbritiška epocha

Klasikiniu laikotarpiu, maždaug nuo 500 m. pr. m. e. iki 500 m. e., Indijoje buvo pasiekta nemažai mokslo laimėjimų. Matematikai, pvz. Aryabhata ir Brahmagupta daug prisidėjo prie algebros, aritmetikos ir trigonometrijos. Aryabhata pasiūlė nulio sąvoką ir dešimtainių skaičių sistemą. Indijos astronomai padarė reikšmingų atradimų dangaus stebėjimų srityje ir apskaičiavo Žemės perimetrą.

Britų epocha

XVII a. atvykus britams, Indijos mokslo ir technologijų pažanga susidūrė su iššūkiais ir patyrė didelių pokyčių. Britų Rytų Indijos kompanija įsteigė švietimo įstaigas, tokias kaip Kalkutos medresė (1781 m.) ir Hindu koledžas (1817 m.), kad skatintų vakarietišką mokslinį švietimą.

Nepaisant britų įtakos, indų mokslininkai ir toliau įnešė svarų indėlį. Džagadišas Čandra Bosė, fizikas, botanikas ir išradėjas, pirmasis atliko belaidės telegrafijos tyrimus ir įrodė, kad gyvūnų ir augalų audinių elektrinės reakcijos yra panašios. Jis dažnai laikomas vienu iš radijo mokslo tėvų.

Mokslinis temperamentas istorijos bėgyje

Mokslinė nuovoka - tai požiūris ir mąstysena, skatinanti racionalų, įrodymais pagrįstą požiūrį į pasaulio supratimą ir sprendimų priėmimą. Nors mokslinio temperamento sąvoka labiau išryškėjo XX amžiuje, mokslinio temperamento pavyzdžių galime pastebėti per visą istoriją. Štai mokslinio temperamento apžvalga įvairiais laikotarpiais:

Senovės civilizacijos

Kelios senovės civilizacijos, tokios kaip Indo slėnio civilizacija, Mesopotamija, Egiptas ir Graikija, pasižymėjo mokslinio temperamento elementais. Jos stebėjo ir tyrinėjo gamtos pasaulį, kūrė matematines sistemas ir padarė didelę pažangą tokiose srityse kaip astronomija, medicina ir inžinerija. Mokslininkai, pvz. Pitagoras, Aristotelis, ir Archimedas pasižymėjo racionaliu ir sisteminiu požiūriu į įvairių reiškinių supratimą.

Islamo aukso amžius

Islamo aukso amžiuje (VIII-XIV a.) musulmonų pasaulyje vyravo mokslinis temperamentas. Mokslininkai, pvz. Al-Kindi, Al-Razi, ir Ibn Sina (Avicena) vykdė mokslinius tyrimus, akcentavo empirinį stebėjimą, išvertė ir išsaugojo klasikinius senovės Graikijos ir Romos kūrinius. Jie prisidėjo prie tokių sričių kaip medicina, matematika, optika ir astronomija.

Mokslinė revoliucija

Mokslinė revoliucija XVI-XVIII a. dar labiau sustiprino mokslinio temperamento svarbą. Mokslininkų, pvz. Kopernikas, Galileo, ir Newton metė iššūkį tuo metu vyravusiems įsitikinimams, todėl pasikeitė gamtos pasaulio supratimo paradigma. Mokslinis metodas, pabrėžiantis empirinius įrodymus, eksperimentus ir sistemingus stebėjimus, tapo mokslinio tyrimo pagrindu.

Šiuolaikinė era

XIX ir XX amžiuje mokslinis temperamentas tapo dar svarbesnis, nes visame pasaulyje kūrėsi mokslo institucijos, universitetai ir mokslinių tyrimų centrai. Pramonės revoliucija paskatino technologijų pažangą ir padidino mokslo žinių poreikį. Mokslininkai, pvz. Čarlzas Darvinas, Marija Kiuri, Albertas Einšteinasir daugelis kitų buvo mokslinio temperamento pavyzdžiai, nes, atlikdami griežtus eksperimentus, stebėdami ir kritiškai mąstydami, plėtė žinių ribas.

Indijos vietinių technologijų plėtra

Indija jau seniai plėtoja vietines technologijas ir daug prisideda prie jų kūrimo įvairiose srityse. Štai keletas svarbių Indijos vietinių technologijų kūrimo pavyzdžių

Ajurveda

Ajurvedos, tradicinės Indijos medicinos sistemos, istorija skaičiuoja tūkstančius metų. Ji apima holistinį požiūrį į sveikatą, daugiausia dėmesio skiriant natūralioms priemonėms, vaistažolėms ir gyvenimo būdui. Ajurveda įnešė didelį indėlį į tokias sritis kaip farmakologija, chirurgija ir sveikatingumo praktika.

ajurveda
Per Pixabay

Joga

Joga, kilusi iš senovės Indijos, yra fizinių, protinių ir dvasinių praktikų sistema. Joje akcentuojamos fizinės pozos (asanos), kvėpavimo technikos (pranajama) ir meditacija. Joga sulaukė pasaulinio pripažinimo ir yra praktikuojama dėl naudos sveikatai ir streso mažinimo. 

joga
Per Pexels

Žemės ūkis

Indija sukūrė keletą vietinių žemės ūkio metodų, pritaikytų įvairioms klimato sąlygoms. Tokie metodai kaip sėjomaina, tarpiniai pasėliai, ekologinis ūkininkavimas ir tradicinės drėkinimo sistemos, kaip antai stepwell (baori) ir qanat, praktikuojami jau šimtmečius.

žemės ūkis
Per Pexels

Kosminės technologijos

Indijos kosmoso programa, kuriai vadovauja Indijos kosmoso tyrimų organizacija (ISRO), pasiekė svarbių laimėjimų vietinių technologijų kūrimo srityje. ISRO sėkmingai paleido palydovus, pvz. Mars Orbiter misija (MOM), "Chandrayaan-1, ir Chandrayaan-2. Kūrimas Poliarinių palydovų paleidimo raketa (PSLV) ir Geosinchroninių palydovų paleidimo raketa (GSLV) yra vietinės raketų technologijos pavyzdžiai.

Kosminės technologijos
Per Pixabay

Mokslo ir technologijų skatinimas Indijoje

Mokslo ir technologijų skatinimas Indijoje yra vyriausybės ir įvairių organizacijų prioritetas. Stengiamasi sukurti palankią aplinką moksliniams tyrimams, inovacijoms ir technologinei pažangai. Štai keletas svarbiausių iniciatyvų ir priemonių, kurių imtasi siekiant skatinti mokslą ir technologijas Indijoje:

Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTTP) institucijos

Indijoje įsteigta daug mokslinių tyrimų institucijų, pavyzdžiui, Indijos technologijos institutai (IIT), Indijos mokslinio švietimo ir tyrimų institutai (IISER), Mokslinių ir pramoninių tyrimų tarybos (CSIR) laboratorijos ir Indijos medicinos tyrimų taryba (ICMR). Šios institucijos suteikia galimybę atlikti pažangiausius įvairių sričių mokslinius tyrimus.

Mokslo ir technologijų politika

Indijos vyriausybė suformulavo mokslo ir technologijų skatinimo politiką. . Mokslo, technologijų ir inovacijų politika (STIP) apibrėžiama šalies mokslo ir technologijų plėtros vizija ir tikslai. Jame daugiausia dėmesio skiriama mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimui didinti, inovacijų ekosistemoms skatinti ir akademinės bendruomenės, pramonės ir valdžios institucijų bendradarbiavimui skatinti.

Mokslo švietimas ir įgūdžių ugdymas

Indijoje buvo dedamos pastangos gerinti mokslinį švietimą ir įgūdžių ugdymą. Iniciatyvos, pvz. Rashtriya Avishkar Abhiyan (RAA) skatina praktinį gamtos mokslų mokymąsi mokyklose. Studentams, siekiantiems aukštojo mokslo mokslo ir technologijų srityse, skiriamos stipendijos, stipendijos ir mokymo programos.

Technologijų inkubavimas ir parama startuoliams

Vyriausybė įsteigė technologijų inkubatorius ir paramos startuoliams mechanizmus, kad puoselėtų novatoriškas idėjas ir palengvintų jų komercializavimą. Iniciatyvos, pvz. Atal inovacijų misija (AIM) ir Startuolis Indija teikti mentorystę, finansavimą ir tinklų kūrimo galimybes, kad būtų skatinamas verslumas mokslo ir technologijų sektoriuje.

Mokslo švietimas Indijoje šiandien

Gamtamokslinis ugdymas Indijoje šiandien yra labai svarbi sritis, kurioje reikia sutelkti dėmesį, siekiant sukurti moksliškai raštingą visuomenę ir išugdyti būsimą mokslininkų ir inovatorių kartą. Štai keletas svarbiausių gamtos mokslų švietimo Indijoje aspektų:

Mokyklos mokymo programa

Gamtos mokslų mokymas yra pagrindinė Indijos mokyklų mokymo programos dalis. Gamtos mokslų dalykai, įskaitant fiziką, chemiją, biologiją ir kartais informatiką, dėstomi nuo pradinio iki vidurinio ir aukštesniojo vidurinio ugdymo lygio. Mokymo programa siekiama suteikti mokslo žinių, principų ir sąvokų pagrindus.

Mokslo mugės ir parodos

Mokslo mugės ir parodos organizuojamos įvairiais lygmenimis - nuo mokyklų iki nacionalinio lygmens - siekiant pristatyti mokinių projektus ir naujoves. Šiuose renginiuose mokiniai gali pademonstruoti savo mokslo žinias, kūrybiškumą ir gebėjimą spręsti problemas. Mokslo mugės taip pat skatina mokslinius tyrimus ir ugdo smalsumo bei tyrinėjimo dvasią.

Mokslo švietimo iniciatyvos

Vyriausybė ir įvairios organizacijos ėmėsi gamtamokslinio ugdymo iniciatyvų, kad pagerintų gamtamokslinio ugdymo kokybę. Pavyzdžiui, Nacionalinė švietimo tyrimų ir mokymo taryba (NCERT) rengia gamtos mokslų vadovėlius ir mokomąją medžiagą, o Nacionalinis inovacijų fondas (NIF) remia vietines inovacijas ir gamtos mokslų mokymą kaimo vietovėse.

Indijos mokslo ir technologijų sektoriaus ekonominės plėtros penkerių metų planai

Indija įgyvendino keletą penkerių metų planų, kuriais siekiama skatinti ekonomikos vystymąsi, įskaitant mokslo ir technologijų sektoriaus augimą ir pažangą. Šiuose planuose nustatyti konkretūs mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros šalyje tikslai, strategijos ir uždaviniai. Toliau apžvelgiami penkerių metų planai, susiję su Indijos mokslo ir technologijų sektoriumi:

Pirmasis penkmečio planas (1951-1956 m.)

Pirmasis penkmečio planas padėjo pagrindus mokslo ir technologijų plėtrai nepriklausomoje Indijoje. Jame buvo pripažinta mokslo ir technologijų svarba ekonomikos augimui ir iškeltas tikslas kurti mokslo infrastruktūrą. Plane daugiausia dėmesio buvo skiriama mokslinių tyrimų institucijoms steigti, mokslinėms laboratorijoms steigti ir moksliniam švietimui skatinti.

Antrasis penkmečio planas (1956-1961 m.)

Antrajame penkmečio plane pabrėžtas technologinio savarankiškumo poreikis ir siekta stiprinti vietinę technologinę bazę. Jame daugiausia dėmesio buvo skiriama pramonės šakų, galinčių prisidėti prie šalies ekonomikos augimo ir sumažinti priklausomybę nuo importo, plėtrai. Plane buvo akcentuojamas inžinerinės pramonės šakų kūrimas, žemės ūkio modernizavimas ir techninio švietimo plėtra.

Trečiasis penkmečio planas (1961-1966 m.)

Trečiuoju penkmečio planu siekta integruoti mokslą ir technologijas į pramonės ir žemės ūkio sektorius. Jame buvo akcentuojama mokslinių tyrimų ir plėtros institucijų plėtra, technologijų perdavimas ir pramonės modernizavimas. Plane daugiausia dėmesio skirta mokslo ir technologijų panaudojimui su žemės ūkiu susijusioms problemoms spręsti ir produktyvumui didinti.

Ketvirtasis penkmečio planas (1969-1974 m.)

Ketvirtajame penkmečio plane buvo pripažinta, kad reikia savarankiškumo ir nepriklausomybės mokslo ir technologijų srityje. Juo siekta stiprinti mokslo ir technologijų infrastruktūrą steigiant naujas mokslinių tyrimų institucijas, plečiant laboratorijų tinklą ir skatinant mokslo, pramonės ir valdžios institucijų bendradarbiavimą. Plane taip pat daugiausia dėmesio buvo skiriama vietinių technologijų kūrimui tokiuose svarbiuose sektoriuose kaip gynyba ir kosmosas.

Penktasis penkmečio planas (1974-1979 m.)

Penktajame penkmečio plane buvo pabrėžiamas technologijomis grindžiamas vystymasis ir siekiama sumažinti technologijų atotrūkį nuo pažangių šalių. Jame daugiausia dėmesio buvo skiriama aukštųjų technologijų pramonės šakų plėtrai, esamų pramonės šakų modernizavimui ir mokslinių tyrimų bei plėtros skatinimui. Plane taip pat pabrėžta, kad reikia ugdyti įgūdžius ir rengti profesinį mokymą, kad būtų remiama technologinė pažanga.

Nuo to laiko planavimo procesas Indijoje perėjo nuo penkerių metų planų prie ilgalaikių vystymosi strategijų. Tačiau vyriausybė ir toliau įgyvendina mokslo ir technologijų skatinimo politiką, programas ir iniciatyvas. Tai apima tokias programas, kaip, pvz. Technologijų plėtros valdyba, mokslinių ir pramoninių tyrimų organizacijos (angl. SIRO) ir įvairios finansavimo schemos, skirtos moksliniams tyrimams ir inovacijoms remti.

Indijos mokslininkų indėlis

Indijos mokslininkai įnešė svarų indėlį įvairiose mokslo ir technologijų srityse tiek Indijoje, tiek pasaulyje. Štai keletas reikšmingų Indijos mokslininkų nuopelnų:

Seras Jagadish Chandra Bose

Fizikas, biologas ir išradėjas seras Džagadišas Čandra Bosė įnešė esminį indėlį į belaidžio ryšio sritį. Jis sukūrė belaidės telegrafijos sistemą ir įrodė, kad gyvūnų ir augalų audinių elektrinės reakcijos yra panašios. Jo darbai padėjo pagrindus radijo mokslo raidai.

Dr. Homi J. Bhabha

Dr. Homi J. Bhabha, žinomas kaip Indijos branduolinės programos tėvas, atliko lemiamą vaidmenį kuriant Indijos atominės energijos komisiją. Jis daug prisidėjo prie branduolinės fizikos, ypač kosminių spindulių tyrimų ir branduolinių reaktorių kūrimo. Jo vizija paskatino įsteigti Tata Fundamentinių tyrimų institutas (TIFR), kuris tapo pirmaujančiu mokslinių tyrimų centru.

Dr. C.V. Ramanas

Dr. C. V. Ramanas buvo Nobelio premijos laureatas fizikas, žinomas dėl to, kad atrado Ramano efektas. Šis efektas pademonstravo šviesos sklaidą ir leido suprasti molekulių elgesį. Ramano darbai padėjo pagrindą Ramano spektroskopijos, kuri plačiai naudojama moksliniuose tyrimuose ir įvairiose pramonės šakose, plėtrai.

Dr. A.P.J. Abdul Kalamas

Dr. A.P.J. Abdul Kalamas, garsus aerokosmoso mokslininkas ir 11-asis Indijos prezidentas, atliko svarbų vaidmenį plėtojant Indijos raketų ir kosmoso programas. Jis labai prisidėjo prie pirmosios Indijos palydovų paleidimo raketos SLV-III kūrimo ir sėkmingų Pokhran-II branduolinių bandymų. Dr. Kalamas buvo žinomas dėl savo pastangų skatinti mokslinį švietimą ir įkvėpti jaunąją kartą.

Dr. Srinivasa Ramanujanas

Dr. Srinivasa Ramanujanas, laikomas vienu didžiausių XX a. matematikų, daug prisidėjo prie skaičių teorijos, matematinės analizės ir begalinių eilučių kūrimo. Jo matematikos darbai, nepaisant formalaus išsilavinimo stokos, leido sukurti daugybę novatoriškų teiginių ir formulių.

Išvada

Mokslas ir technologijos Indijoje tapo pagrindiniais šalies pažangos ir vystymosi varikliais. Turėdama turtingą mokslinio indėlio istoriją ir vis daugiau dėmesio skirdama naujovėms, Indija sparčiai virsta pasauliniu mokslinių tyrimų, technologinės pažangos ir verslumo centru. Vis didėjant talentingų mokslininkų, inžinierių ir inovatorių skaičiui, Indijos ateitis mokslo ir technologijų srityje yra nepaprastai perspektyvi.

Išskirtinis mokslininkų sukurtas mokslinis turinys

Jei esate mokslininkas, ieškantis mokslinio turinio internete, Mind the Graph tai vieta, kur reikia pakabinti ragelį. Ši platforma padeda rasti išskirtinį mokslininkų sukurtą mokslinį turinį paveikslėlių, diagramų ir infografikų pavidalu ir palengvina jūsų tiriamąjį darbą. Užsiregistruokite dabar ir sužinokite daugiau.

mikrobiologija
logotipas-užsisakyti

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Išskirtinis aukštos kokybės turinys apie veiksmingą vaizdinį
bendravimas mokslo srityje.

- Išskirtinis vadovas
- Dizaino patarimai
- Mokslo naujienos ir tendencijos
- Mokomosios medžiagos ir šablonai