Η λίστα ελέγχου ενός καθηγητή για τη συγγραφή μιας φοβερής διατριβής

Η διατριβή είναι ένα έγγραφο που υποβάλλεται για να υποστηρίξει μια δήλωση με βάση [...]