V akademickém světě se klade důraz na poskytování originálních myšlenek a informací, ať už jde o výzkumnou práci, diplomovou nebo disertační práci. Vzhledem k velkému množství obsahu dostupného na internetu je však stále obtížnější ověřit, zda práce neobsahuje plagiáty, tedy zda se nejedná o využití cizí práce bez řádného uvedení autora. 

Plagiátorství je závažný přestupek s vážnými důsledky od neúspěchu v kurzu až po soudní řízení. Nástroje pro kontrolu plagiátorství se staly pro spisovatele, pedagogy a výzkumné pracovníky zásadními nástroji, které jim pomáhají těmto následkům předcházet.

Spisovatel by měl používat nástroj pro kontrolu plagiátorství, aby zaručil, že jeho práce je jedinečná, a aby se vyhnul neúmyslnému plagiátorství.V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o nástrojích pro kontrolu plagiátorství a o tom, jak je používat.

Úvod do nástroje pro kontrolu plagiátorství

Nástroj pro kontrolu plagiátů je softwarový program, který kontroluje podobnost psaného obsahu s jinými publikovanými díly na internetu nebo v databázích. V akademickém světě je velmi důležité zaručit, že výzkumné práce, diplomové a disertační práce jsou originální a obsahují odlišný materiál.

Mnoho nástrojů pro kontrolu plagiátů nabízí procentuální skóre udávající míru podobnosti mezi dodaným textem a zjištěnými zdroji. Některé nástroje také zobrazují jednotlivé odstavce nebo řádky, které byly rozpoznány jako potenciální plagiáty, což autorům usnadňuje analýzu a nápravu případných problémů.

Co je plagiátorství? 

Plagiátorství je použití cizí práce nebo myšlenek bez řádného uvedení jejich autorství. Příkladem plagiátorství je kopírování a vkládání materiálů, parafrázování bez uvedení autora, a dokonce i využívání cizích myšlenek nebo výsledků výzkumu bez uvedení autora. 

Plagiátorství je na akademické půdě závažným přestupkem, jehož důsledky sahají od neúspěchu v kurzu až po soudní řízení. Pro autory je zásadní, aby pochopili, co je plagiátorství a jak se mu vyhnout. Podívejte se na náš článek o plagiátorství další podrobnosti.

Význam používání nástroje pro kontrolu plagiátorství

Použití nástroje pro kontrolu plagiátorství je nezbytné z mnoha důvodů. V první řadě pomáhá autorům vyhnout se nechtěnému plagiátorství. I když pisatel nemá v úmyslu plagiovat cizí práci, je snadné použít podobné fráze nebo myšlenky neúmyslně a bez řádného citování. Kontrola plagiátorství může pomoci tyto situace odhalit a umožnit pisateli provést změny před odesláním práce.

Vezměme si studenta, který pracuje na práci o svém výzkumu. Provedl rozsáhlou studii na dané téma a dokončil návrh práce. Jsou však na pochybách, zda správně uvedli všechny své zdroje. Kontrola plagiátorství umožňuje studentům rychle a jednoduše prověřit, zda jejich práce není plagiátem, a provést případné úpravy před jeho odesláním, bez obav z postihů nebo akademických sankcí.

Zadruhé, použití nástroje pro kontrolu plagiátorství může pomoci spisovatelům udržet si akademickou integritu a důvěryhodnost. Při odevzdávání práce do kurzu nebo k publikaci je velmi důležité zajistit, aby byla jedinečná a správně odkazovaná. Použití nástroje pro kontrolu plagiátorství může pisatelům poskytnout jistotu, že jejich práce je jedinečná a správně uvedená.

Dalším příkladem je spisovatel, který předkládá článek k publikaci. Chce mít jistotu, že jeho práce je jedinečná a nebude odmítnuta kvůli plagiátorství. Autor může zvýšit pravděpodobnost, že jeho práce bude schválena k publikování, tím, že použije nástroj pro kontrolu plagiátorství, který zaručí, že jeho práce je jedinečná a správně citovaná.

Výhody používání nástroje pro kontrolu plagiátorství

Použití nástroje pro kontrolu plagiátů přináší mnoho výhod, včetně:

 • Zaručení originality: Hlavní výhodou použití nástroje pro kontrolu plagiátorství je, že pomáhá zaručit, že obsah je jedinečný. Může odhalit plagiátorství a poradit, jak text přeformulovat nebo na něj odkázat.
 • Předcházení neúmyslnému plagiátorství: Při vyhledávání nebo parafrázování mohou autoři nevědomky plagiovat psaný obsah. Před odesláním práce použijte nástroj pro kontrolu plagiátorství, abyste případné plagiáty odhalili a opravili.
 • Úspora času: Ruční kontrola plagiátorství může být zdlouhavá, zejména pokud se jedná o rozsáhlé dokumenty nebo několik souborů. Nástroj pro kontrolu plagiátů tento postup automatizuje a šetří tak čas a námahu autorů.
 • Zvyšování důvěryhodnosti: Použití nástroje pro kontrolu plagiátorství může pomoci zvýšit důvěryhodnost autora a dokumentu. Původní a řádně uznaný obsah může zvýšit pověst pisatele a zvýšit pravděpodobnost zveřejnění nebo přijetí.
 • Zlepšení učení: Používání nástroje pro kontrolu plagiátorství může studentům také pomoci naučit se správně citovat a předcházet plagiátorství. Studenti mohou zlepšit své schopnosti psaní a studijní výsledky tím, že si uvědomí hodnotu jedinečného materiálu a správných citací.
 • Poskytnutí klidu spisovatelům: Použití nástroje pro kontrolu plagiátorství může autorům zajistit klid, protože zajistí, že jejich práce je jedinečná a správně připsaná. To může pomoci zmírnit starosti a obavy spojené s případnými potížemi s plagiátorstvím.
 • Právní ochrana: Plagiátorství může vést k soudnímu řízení a tvrdým následkům. Použití programu na kontrolu plagiátorství před odesláním práce může autorům pomoci vyhnout se těmto obavám tím, že odhalí a opraví případy plagiátorství.

Jak funguje nástroj pro kontrolu plagiátorství?

Nástroje pro kontrolu plagiátorství často zjišťují podobnosti porovnáním textu dokumentu nebo práce s rozsáhlou databází jiných textů. Zde je krok za krokem podrobně popsáno, jak nástroje pro kontrolu plagiátů fungují:

 1. Odeslání textu: Uživatel nahraje soubor nebo zkopíruje a vloží text do textové oblasti a odešle jej nástroji pro kontrolu plagiátů.
 2. Analýza textu: Nástroj pro kontrolu plagiátů pak analyzuje text a vyhledává vzory, fráze a věty, které odpovídají jiným textům v databázi.
 3. Vyhledávání v databázi: Nástroj vyhledá shody v databázi dříve publikovaných prací, včetně webových stránek, akademických článků a dalších zdrojů.
 4. Srovnání a analýza: Pro posouzení míry podobnosti nástroj porovnává vstupní text s nalezenými shodami.
 5. Zobrazení výsledků: Nástroj pro kontrolu plagiátorství vygeneruje zprávu s výsledky, včetně procenta podobnosti, zdrojů shodného textu a seznamu potenciálních problémových oblastí.
 6. Doporučení k citacím: Některé nástroje pro kontrolu plagiátorství obsahují návrhy citací, které uživateli pomáhají správně přiřadit vypůjčené znalosti.

Je důležité si uvědomit, že nástroj pro kontrolu plagiátorství není bezchybný a může přehlédnout některé případy plagiátorství. Přesto jsou užitečným nástrojem pro rozpoznání potenciálních problémů a zajištění toho, aby byly práce co nejvíce jedinečné.

Nástroje pro kontrolu plagiátorství

Zde je několik příkladů populárních nástrojů pro kontrolu plagiátorství na trhu. Je velmi důležité vybrat si řešení, které vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu a zároveň poskytuje spolehlivé a přesné odhalování plagiátů.

Turnitin

Turnitin je významný program pro odhalování plagiátů, který pedagogové i instituce používají k odhalování plagiátů ve studentských pracích. Porovnává původnost s rozsáhlou databází akademických a webových zdrojů. Jedná se o placený nástroj s různými cenami v závislosti na počtu uživatelů a délce předplatného. 

Grammarly

Grammarly je oblíbený pomocník při psaní, který obsahuje také nástroj pro kontrolu plagiátorství. Ověřuje text na základě databáze více než miliardy webových stránek a databází ProQuest. Má bezplatnou i placenou verzi, přičemž kontrola plagiátorství je k dispozici pouze v placené verzi.

Copyscape

Copyscape je webový nástroj pro kontrolu plagiátů, který na internetu vyhledává duplicitní materiály. Má jak bezplatnou, tak placenou verzi. Bezplatná verze kontroluje až deset webových stránek na plagiátorství, ale prémiová verze obsahuje důkladnější kontrolu a další funkce.

Kontrola plagiátorství malých nástrojů SEO

Bezplatný online nástroj pro kontrolu plagiátorství, který porovná váš obsah s miliardami webových stránek a publikací. Má snadno použitelné rozhraní a umožňuje uživatelům prověřit až 1000 slov najednou.

Quetext

Bezplatná i placená kontrola plagiátů s pokročilými algoritmy pro odhalování plagiátů. Porovnává text s databází více než miliardy online stránek a akademických článků. Bezplatná verze umožňuje uživatelům kontrolovat až tři dokumenty měsíčně, zatímco verze s předplatným umožňuje zkoumat neomezené množství dokumentů a má další možnosti.

PlagScan

Placený nástroj pro kontrolu plagiátorství s řadou cenových možností pro jednotlivce, vzdělávací instituce a organizace. Porovnává text s rozsáhlou databází zdrojů, která zahrnuje akademické práce a časopisy. 

UniCheck

UniCheck je nástroj pro kontrolu plagiátorství vytvořený především pro vzdělávací instituce. Porovnává text s akademickou databází publikací, časopisů a studentských prací. Cena se odvíjí od počtu uživatelů a délky předplatného.

Tipy pro kontrolu plagiátorství Pro

Zde je několik profesionálních tipů pro efektivní využití nástroje pro kontrolu plagiátorství:

 1. Prozkoumejte několik zdrojů: Abyste zajistili jedinečnost své práce, používejte různé nástroje pro kontrolu plagiátorství. Různé nástroje mohou využívat různé databáze, algoritmy a přístupy, což vede k různým výsledkům.
 2. Často a včas kontrolujte: Neodkládejte kontrolu své práce na plagiáty na poslední chvíli. Chcete-li minimalizovat neúmyslné plagiátorství, použijte tento nástroj již na začátku psaní, abyste odhalili případné potíže.
 3. Používejte citace a odkazy: Pokud použijete cizí slova nebo myšlenky, nezapomeňte je řádně uvést pomocí citací a odkazů. Kontrola plagiátorství dokáže odhalit přesné shody, ale ne vždy dokáže rozpoznat kontext nebo záměr použití.
 4. Použijte důvěryhodný a spolehlivý nástroj: Vyberte si důvěryhodný, přesný a uživatelsky přívětivý nástroj pro kontrolu plagiátorství. Chcete-li provést informovaný výběr, vyhledejte si recenze, posudky a hodnocení od ostatních lidí.
 5. Přezkoumání a revize: I když kontrola plagiátorství nenajde žádné problémy, měli byste svou práci projít z hlediska srozumitelnosti, ucelenosti a originality. Pamatujte, že plagiátorství není jen krádež slov, ale také krádež nápadů a myšlenek.

Vytvářejte vědecky přesné infografiky během několika minut

Jednou z hlavních výhod využití Mind the Graph je snadnost, s jakou lze infografiky vytvářet. Místo toho, aby výzkumní pracovníci a vědci trávili hodiny vytvářením vizuálních podkladů od nuly, mohou pomocí předpřipravených šablon a ilustrací Mind the Graph rychle vytvořit vysoce kvalitní a přesné infografiky, které účinně vysvětlí jejich výsledky.

logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony