У сфері соціальних досліджень "снігова куля" стала унікальною та потужною методологією. Традиційні методи вибірки часто стикаються з проблемами, коли йдеться про вивчення важкодоступних груп населення. Однак метод снігової кулі пропонує ефективну альтернативу, використовуючи наявні зв'язки та мережі. 

Розуміючи тонкощі цієї методології, дослідники можуть розширити розмір вибірки та отримати цінну інформацію, яка інакше могла б залишитися прихованою. У цій статті ми надамо огляд методу снігової кулі, розглянемо його різні типи та методи, заглибимося в його застосування в різних сферах, а також оцінимо його переваги та недоліки.

Що таке снігова куля?

Вибірка "снігової кулі", також відома як вибірка ланцюгових посилань або мережева вибірка, привернула увагу як неімовірнісна методика вибірки, що широко використовується в дослідженнях у сфері соціальних наук. Його основна мета - подолати обмеження традиційних методів вибірки при вивченні груп населення, до яких важко отримати доступ.

Використовуючи потенціал рекомендацій від перших учасників, дослідники можуть розширити розмір вибірки та отримати доступ до прихованих груп населення, маргіналізованих спільнот або осіб, які практикують стигматизовану поведінку. У наступних розділах ми заглибимося в основи методу снігової кулі, його базові принципи та причини його ефективності.

Типи відбору проб снігової кулі

У межах методу снігової кулі можна використовувати різні підходи для задоволення конкретних дослідницьких потреб та цілей. У цьому розділі ми детально обговоримо два типи снігової кулі, проливши світло на їхні унікальні характеристики та показавши, коли слід застосовувати кожен з них. 

 • Гомогенний відбір снігової кульки: Цей тип снігової кулі фокусується на рекрутингу учасників зі схожими характеристиками або досвідом, що гарантує, що вибірка представляє певну підгрупу всередині цільової популяції. За допомогою однорідної снігової кулі дослідники можуть отримати детальну інформацію про тему дослідження.
 • Гетерогенний відбір проб снігової кулі: У гетерогенній вибірці методом "снігової кулі" дослідники прагнуть набрати учасників з різним досвідом, щоб охопити ширший погляд на тему дослідження. Такий підхід дозволяє всебічно вивчити досліджувану сферу. 

Методи відбору проб методом "снігової кулі

Метод снігової кулі охоплює різні методи, які дослідники можуть використовувати для ефективного формування та розширення вибірки. Одним із важливих методів є вибірка, керована респондентами (RDS), яка поєднує рекрутинг за принципом "рівний-рівному" зі статистичними коригуваннями. Крім того, ще одним цінним методом є метод "снігової кулі" (Snowball Sampling with Seeds). У цьому розділі ми заглибимося в деталі цих методів і розглянемо їх застосування в різних дослідницьких контекстах.

Вибірка, керована респондентами (RDS)

RDS - це строгий і широко використовуваний метод відбору за принципом "снігової кулі", який набув популярності завдяки своїй здатності надавати репрезентативні оцінки в прихованих групах населення. Цей метод поєднує рекрутинг за принципом "рівний-рівному" зі статистичними коригуваннями для подолання деяких обмежень, пов'язаних із традиційною вибіркою методом "снігової кулі".

Процес RDS починається з визначення невеликої кількості початкових учасників, яких часто називають "насінням". Дослідники відбирають "насіння" на основі своїх знань та зв'язків у цільовій групі. Критерії можуть включати конкретні характеристики або атрибути, які відповідають цілям дослідження.

Після того, як учасники набрані, їх просять номінувати інших осіб з цільової групи, які відповідають критеріям дослідження. Процес перенаправлення триває ітеративно, коли кожен учасник направляє інших, створюючи ланцюгову мережу перенаправлення. Важливо, що RDS запроваджує механізм контролю упереджень, притаманних методу "снігової кулі", шляхом застосування статистичних коригувань на етапі аналізу даних.

Статистичні поправки в RDS мають на меті врахувати невипадковий характер процесу рекрутингу. Ці поправки використовують інформацію про розмір мережі учасників та характеристики цільової групи для зважування даних і точної оцінки параметрів популяції. Включаючи ці поправки, RDS забезпечує валідні та надійні оцінки, які можна екстраполювати на ширшу приховану групу населення.

Застосування RDS різноманітне: дослідники використовують цей метод у різних галузях, таких як громадське здоров'я, соціологія та епідеміологія. Він особливо корисний при вивченні груп населення, які страждають від стигматизованої поведінки, наприклад, людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, споживачів наркотиків або секс-працівників.

RDS дозволяє дослідникам достукатися до людей, які можуть побоюватися розкривати свою ідентичність або приналежність, тим самим надаючи цінну інформацію про ці часто маргіналізовані та недостатньо представлені групи населення.

Відбір проб сніжками з насінням

Метод "снігової кулі" з насінням - це ще один метод, що застосовується в рамках методу "снігової кулі", який починається з невеликого набору початкових учасників, зазвичай відомих як "насіння". Відбір насіння в методі "снігової кулі" має вирішальне значення, оскільки воно слугує основою для подальшого процесу рекрутингу. 

Дослідники шукають людей, які володіють відповідними знаннями, досвідом або зв'язками в цільовій групі. Починаючи з насіння, яке відповідає певним критеріям, дослідники можуть гарантувати, що наступні перенаправлення з більшою ймовірністю також відповідатимуть критеріям дослідження.

Після того, як учасники будуть ідентифіковані, дослідники зв'яжуться з ними і попросять взяти участь у дослідженні. Окрім власної участі, "насіння" просять порекомендувати інших людей зі своєї мережі, які також відповідають критеріям дослідження. Цей процес перенаправлення формує основу для розширення розміру вибірки за допомогою наступних хвиль рекрутингу.

Процес перенаправлення триває ітеративно, коли кожен учасник рекомендує інших, які, в свою чергу, направляють інших учасників. Цей механізм ланцюгового перенаправлення дозволяє рекрутувати осіб, які, можливо, не можуть бути охоплені традиційними методами побудови вибірки. Використовуючи існуючі соціальні зв'язки та мережі, метод "снігової кулі" дає змогу отримати доступ до прихованих або важкодоступних груп населення.

Цей метод має переваги з точки зору ефективності та практичності, оскільки він використовує існуючі зв'язки для розширення вибірки. Довіра та взаєморозуміння, встановлені між первинними респондентами та тими, кого вони направили, можуть підвищити ймовірність участі в дослідженні та отримати більш повні дані. 

Однак важливо зазначити, що вибірка, отримана методом "снігової кулі" з насінням, все ще може бути схильною до упередженості, оскільки рекрутинг залежить від характеристик і зв'язків вихідного насіння.

Таким чином, метод "снігової кулі" пропонує стратегічний підхід до розширення розміру вибірки шляхом використання початкового насіння, яке відповідає певним критеріям, і використання їхніх соціальних мереж для рекрутингу учасників. Цей метод надає дослідникам цінний інструмент для доступу до прихованих груп населення та збору інформації від людей, які можуть мати унікальні погляди або досвід, пов'язані з темою дослідження.

Застосування методу снігової кулі

Дослідники застосовують метод снігової кулі в різних дослідницьких контекстах. Він особливо корисний при вивченні спільнот або груп, які тісно пов'язані між собою, географічно розпорошені або мають високий рівень соціальної згуртованості. Починаючи з тих, хто має міцні зв'язки в цих спільнотах, дослідники можуть ефективно використовувати мережі та отримати доступ до осіб, яких інакше було б важко знайти або залучити до участі.

Вибірка снігової кулі знаходить застосування в різних дослідницьких сферах, в тому числі:

 • Дослідження інфекційних захворювань: Вивчення важкодоступних груп населення, уражених інфекційними захворюваннями, такими як ВІЛ/СНІД, де традиційні методи відбору проб можуть бути неефективними.
 • Соціальні науки: Вивчення маргіналізованих спільнот, прихованих груп населення або осіб, залучених до незаконної діяльності, щоб зрозуміти їхню поведінку, ставлення та досвід.
 • Дослідження ринку: Дослідження нішевих ринків або споживчих сегментів, які важко виявити за допомогою традиційних методів вибірки.
 • Антропологія та етнографія: Проведення поглиблених досліджень невеликих, згуртованих спільнот або культур, доступ до яких може бути обмеженим.

Переваги та недоліки

Метод "снігової кулі" пропонує дослідникам низку переваг, які роблять його переконливим вибором для проведення досліджень. У цьому розділі ми розглянемо як переваги, так і недоліки методу снігової кулі, щоб надати дослідникам повне розуміння його наслідків.

Переваги відбору проб сніжками

 1. Доступ до важкодоступних груп населення: Це дає змогу дослідникам охопити групи населення, які інакше недоступні або недостатньо представлені у звичайних підходах до вибірки.
 2. Ефективність витрат і часу: Вибірка методом "снігової кулі" часто є більш економічно ефективною та швидкою порівняно з іншими методами вибірки, оскільки вона використовує існуючі зв'язки та мережі.
 3. Посилення співпраці між учасниками: Учасники, яких направили через існуючі зв'язки, можуть почуватися комфортніше і з більшим бажанням брати участь у дослідженні.

Недоліки відбору проб сніжками

 1. Зсув вибірки: Залежність від рекомендацій може призвести до упередженого відбору, оскільки учасники можуть мати спільні характеристики або думки.
 2. Обмежена можливість узагальнення: Вибірка методом "снігової кулі" може не забезпечити репрезентативну вибірку цільової групи, що обмежує можливість узагальнення результатів.
 3. Етичні міркування: При цьому слід враховувати такі питання, як інформована згода, конфіденційність і потенційна шкода для учасників.

Оцінка насиченості: Різні підходи

Насиченість - важливий аспект якісного дослідження, який визначає, коли збір більшої кількості даних принесе меншу віддачу. Для оцінки насиченості в контексті методу "снігової кулі" можна використовувати кілька підходів. У цьому розділі ми розглянемо три різні підходи до оцінки насиченості при використанні методу снігової кулі, які допоможуть дослідникам визначити, коли слід завершити збір даних.

 • Тріангуляція даних: Дослідники аналізують дані з різних джерел, перспектив або методів, щоб досягти насиченості.
 • Теоретичне насичення: Коли зібрані дані підтримують або розвивають теоретичну базу, вона досягає насичення.
 • Інформаційна надмірність: Дослідники продовжують вибірку доти, доки з даних не з'являється мало або зовсім не з'являється нової інформації.

Снігова куля: цінний інструмент дослідження

Метод снігової кулі зарекомендував себе як цінний дослідницький інструмент, що дає змогу дослідникам вивчати групи населення, які інакше важко охопити традиційними методами вибірки. Розуміючи методологію, типи, методи, переваги та обмеження методу снігової кулі, дослідники можуть приймати обґрунтовані рішення щодо його застосування у своїх дослідженнях.

Завдяки своєму потенціалу отримати інформацію про приховані групи населення, метод "снігової кулі" сприяє просуванню досліджень у галузі соціальних наук і не тільки. Використовуючи наявні зв'язки та мережі, дослідники можуть розширити розмір вибірки, отримати доступ до маргіналізованих спільнот і глибше вивчити поведінку, ставлення та досвід людей, залучених до стигматизованої поведінки.

Mind the Graph це потужна платформа, яка надає науковцям, освітянам та дослідникам доступ до понад 200 готових красивих шаблонів для професійної інфографіки. Ці візуально привабливі шаблони дозволяють користувачам створювати цікаві та інформативні візуальні матеріали для ефективної комунікації наукових концепцій. 

Будь то презентація результатів досліджень, пояснення складних тем чи створення навчальних матеріалів, Mind the Graph пропонує зручний інтерфейс і велику бібліотеку графіки та іконок для покращення наукової комунікації.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони