Квазіекспериментальні дослідження отримали значне визнання в науковій спільноті завдяки своїй унікальній здатності вивчати причинно-наслідкові зв'язки в реальних умовах. На відміну від справжніх експериментів, у квазіекспериментах відсутній випадковий розподіл учасників на групи, що робить їх більш практичними та етичними в певних ситуаціях. У цій статті ми заглибимося в поняття, застосування та переваги квазіекспериментів, проливаючи світло на їхню актуальність і значення в науковій сфері.

Що таке квазі-експериментальний дизайн дослідження?

Квазіекспериментальні дослідження - це дослідницькі методики, які нагадують справжні експерименти, але не мають рандомізованого розподілу учасників на групи. У справжньому експерименті дослідники випадковим чином розподіляють учасників до експериментальної або контрольної групи, що дозволяє порівняти вплив незалежної змінної на залежну. Однак у квазіекспериментах такий випадковий розподіл часто неможливий або етично недопустимий, що призводить до застосування альтернативних стратегій.

Типи квазі-експериментальних дизайнів

Існує кілька типів квазі-експериментів для вивчення причинно-наслідкових зв'язків у конкретних контекстах. Деякі з найпоширеніших типів включають

Дизайн нееквівалентних груп

Цей дизайн передбачає вибір вже існуючих груп, які відрізняються за деякими ключовими характеристиками, і порівняння їхніх відповідей на незалежну змінну. Хоча дослідник не розподіляє групи випадковим чином, він все одно може вивчити вплив незалежної змінної.

Розрив регресії

Цей дизайн використовує точку відсікання або поріг, щоб визначити, які учасники отримують лікування або втручання. Припускається, що учасники по обидва боки відрізка є подібними в усіх інших аспектах, окрім впливу незалежної змінної.

Дизайн переривчастих часових рядів

Цей дизайн передбачає багаторазове вимірювання залежної змінної до і після впровадження втручання або лікування. Порівнюючи тенденції залежної змінної, дослідники можуть зробити висновок про вплив втручання.

Природні експерименти

Природні експерименти використовують природні події або обставини, які імітують випадковий розподіл, характерний для справжніх експериментів. Учасники піддаються впливу різних умов у ситуаціях, визначених дослідниками, без будь-яких маніпуляцій з їхнього боку.

Застосування дизайну квазі-експерименту

Квазіекспериментальні дослідження знаходять застосування в різних галузях - від освіти до охорони здоров'я і не тільки. Однією з важливих переваг квазіекспериментів є можливість їх проведення в реальних умовах, де рандомізація не завжди можлива або етична.

Етичні причини

Етичні проблеми часто виникають у дослідженнях, коли рандомізація учасників у різні групи потенційно може позбавити людей доступу до корисних методів лікування або втручань. У таких випадках квазіекспериментальний дизайн є етичною альтернативою, що дозволяє дослідникам вивчати вплив втручань, не позбавляючи нікого потенційних переваг.

Приклади квазі-експериментального дизайну

Розглянемо кілька прикладів квазі-експериментальних дизайнів, щоб зрозуміти їх застосування в різних контекстах.

Конструювання нееквівалентних груп

Визначення ефективності математичних додатків як доповнення до уроків математики

Уявіть собі дослідження, яке має на меті визначити ефективність математичних додатків як доповнення до традиційних уроків математики в школі. Випадковий розподіл учнів у різні групи може бути непрактичним або порушити існуючу структуру класу. Замість цього дослідники можуть вибрати два порівнянних класи, один з яких отримає математичний додаток, а інший продовжить навчання за традиційною методикою. Порівнюючи результати двох груп, дослідники можуть зробити висновки про ефективність додатку.

Для проведення квазі-експериментального дослідження, подібного до згаданого вище, дослідники можуть використовувати QuestionProпередова дослідницька платформа, яка пропонує комплексні інструменти для проведення опитувань та аналізу даних. За допомогою QuestionPro дослідники можуть створювати опитування для збору даних, аналізувати результати та отримувати цінну інформацію для своїх квазі-експериментальних досліджень.

Як QuestionPro допомагає у квазі-експериментальних дослідженнях?

Потужні функції QuestionPro, такі як випадковий розподіл учасників, розгалуження опитування та візуалізація даних, дозволяють дослідникам ефективно проводити та аналізувати квазі-експериментальні дослідження. Платформа має зручний інтерфейс і надійні можливості звітування, що дає змогу дослідникам збирати дані, вивчати взаємозв'язки та робити змістовні висновки.

Природні експерименти

У деяких випадках дослідники можуть використовувати природні експерименти для вивчення причинно-наслідкових зв'язків. 

Визначення ефективності викладання сучасних технологій лідерства в стартап бізнесі

Розглянемо дослідження, яке оцінює ефективність викладання сучасних методів лідерства в компаніях-початківцях. Замість того, щоб штучно розподіляти підприємства на різні групи, дослідники можуть спостерігати за тими з них, які природно переймають сучасні методи лідерства, і порівнювати їхні результати з результатами підприємств, які не впроваджували таких практик.

Переваги та недоліки квазі-експериментального дизайну

Переваги

Квазі-експериментальні дизайни мають кілька переваг над справжніми експериментами, що робить їх цінними інструментами в дослідженнях:

  1. Обсяг дослідження: Квазі-експерименти дозволяють дослідникам вивчати причинно-наслідкові зв'язки в реальних умовах, надаючи цінну інформацію про складні явища, які може бути складно відтворити в контрольованому лабораторному середовищі.
  2. Розрив регресії: Дослідники можуть використовувати розрив регресії для оцінки ефектів втручань або лікування, коли випадковий розподіл неможливий. Цей дизайн використовує наявні дані та природні порогові значення для отримання причинно-наслідкових висновків.

Недолік

Відсутність випадкового розподілу: У квазіекспериментальних планах відсутній випадковий розподіл учасників, що створює можливість переплутування змінних, які впливають на результати. Дослідники повинні ретельно розглянути потенційні альтернативні пояснення спостережуваних ефектів.

Які існують різні дизайни квазі-експериментальних досліджень?

Квазіекспериментальні дизайни охоплюють різні підходи, зокрема, дизайн нееквівалентних груп, дизайн перерваних часових рядів і природні експерименти. Кожен з них має свої унікальні переваги та обмеження, надаючи дослідникам універсальні інструменти для вивчення причинно-наслідкових зв'язків у різних контекстах.

Приклад підходу природного експерименту

Дослідники, зацікавлені у вивченні впливу кампанії з охорони здоров'я, спрямованої на зниження рівня куріння, можуть скористатися природним експериментом. Порівнюючи рівень куріння в регіоні, який впровадив кампанію, з аналогічним регіоном, який її не проводив, дослідники можуть вивчити ефективність втручання.

Відмінності між квазі-експериментами та справжніми експериментами

Квазіексперименти та справжні експерименти відрізняються насамперед можливістю випадкового розподілу учасників на групи. Тоді як справжні експерименти забезпечують вищий рівень контролю, квазіексперименти пропонують практичні та етичні альтернативи в ситуаціях, коли рандомізація неможлива або небажана.

Приклад порівняння справжнього експерименту та квазі-експерименту

У справжньому експерименті, що вивчає вплив нових ліків на певний стан, дослідники випадковим чином розподіляють учасників до експериментальної групи, яка отримує ліки, або до контрольної групи, яка отримує плацебо. У квазі-експерименті дослідники можуть порівнювати пацієнтів, які добровільно вирішили приймати ліки, з тими, хто цього не зробив, вивчаючи відмінності в результатах між цими двома групами.

Квазі-експеримент: Підбиваємо підсумки

Квазі-експериментальні дослідження відіграють важливу роль у науковому пошуку, дозволяючи дослідникам вивчати причинно-наслідкові зв'язки в реальних умовах. Вони пропонують практичні та етичні альтернативи справжнім експериментам, що робить їх цінними інструментами в різних галузях досліджень. Завдяки своїй універсальності та застосовності квазі-експериментальні дизайни продовжують сприяти нашому розумінню складних явищ.

Перетворіть свої дані на зрозумілі та динамічні історії

Коли ви хочете пояснити будь-які складні дані, завжди рекомендується розбити їх на простіші візуальні образи або історії. Ось де Mind the Graph вступає в дію. Це платформа, яка допомагає дослідникам та науковцям перетворювати свої дані на легкі для сприйняття та динамічні історії, допомагаючи аудиторії краще зрозуміти концепції. Зареєструйтесь зараз, щоб дослідити бібліотеку наукової інфографіки. 

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони