Tematik analiz, nitel verilerdeki örüntülerin veya temaların belirlenmesini içeren ve yaygın olarak kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir. Çok çeşitli araştırma sorularına ve veri türlerine uygulanabilen esnek ve çok yönlü bir yöntemdir. Psikoloji, sosyoloji, eğitim ve sağlık gibi alanlarda görüşmeler, odak grupları ve açık uçlu anketler gibi yöntemlerle toplanan verileri analiz etmek için yaygın olarak kullanılır. Bu makalede, tematik analizin tanımı, ana adımları ve farklı yaklaşımları da dahil olmak üzere genel bir bakış sunacağız. Ayrıca, bu yöntemin avantaj ve dezavantajlarını tartışacak ve araştırmalarda tematik analiz yapmak için pratik ipuçları vereceğiz.

Tematik Analiz Nedir?

Tematik analiz, verilerin içindeki temel anlamı yakalayan kalıpların (veya temaların) sistematik olarak belirlenmesini, analiz edilmesini ve raporlanmasını içerir. Bu yöntemin süreci tipik olarak verilerin tanınması, ilk kodların oluşturulması, temaların aranması, temaların gözden geçirilmesi ve rafine edilmesi ve temaların tanımlanması ve adlandırılması gibi çeşitli aşamaları içerir. Analiz sırasında araştırmacı, araştırma sorusunu yanıtlamaya veya ilgilenilen bir olguyu keşfetmeye yardımcı olan veriler içindeki anlamlı örüntüleri belirlemeyi amaçlar. 

Tematik analiz, araştırmacıların nitel verilerin karmaşıklığını ve zenginliğini yakalamasına olanak tanıyan esnek ve son derece yorumlayıcı bir yöntemdir. Yeni içgörüler üretmek, örüntüleri ve eğilimleri belirlemek ve sosyal olguların ayrıntılı ve incelikli bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için kullanılabilir.

temati̇k anali̇z

Tematik Analizi Ne Zaman Kullanmalıyım?

Tematik analiz, nitel veriler hakkında derinlemesine bir anlayış kazanmak ve bu verilerdeki örüntü ve temaları belirlemek istediğinizde kullanılabilir. İşte tematik analizi kullanmayı düşünebileceğiniz bazı durumlar:

Keşifsel Araştırma

Araştırmacılar, verilerdeki temaları belirleyerek daha ileri araştırmalar için yeni içgörüler ve hipotezler üretebilirler. Tematik analiz, bir olgunun genel olarak anlaşılmasına veya daha önce kapsamlı bir şekilde çalışılmamış bir konunun keşfedilmesine olanak tanıdığı için özellikle keşifsel araştırmalarda faydalıdır.

Veri Zengini Araştırma

Odak grupları, mülakatlar veya anketler gibi büyük miktarlarda nitel verilerle uğraşırken, verilerin sistematik analizi ve organizasyonu çok önemli hale gelir. Tematik analiz, veri seti boyunca ortaya çıkan temel temaları ve kalıpları belirlemek için uygulanabilir ve bu da onu özellikle yararlı bir yöntem haline getirir.

Yorumlayıcı Araştırma

Tematik analiz, araştırmacıların nitel verilerin karmaşıklığını ve nüanslarını yakalamasına olanak tanıyan oldukça yorumlayıcı bir yöntemdir. Öznel deneyimleri, anlamları ve bakış açılarını keşfetmeyi amaçlayan yorumlayıcı araştırmalar için çok uygundur.

Kültürlerarası Araştırma

Araştırmacılar, kültürler arasında ortak olan temaları belirleyerek, farklı gruplar veya bağlamlar arasındaki kültürel kalıplar ve farklılıklar hakkında içgörü oluşturmak için tematik analizi kullanabilirler.

Tematik Analizin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Tematik analizin, araştırmacıların bu yöntemi kullanıp kullanmamaya karar verirken göz önünde bulundurmaları gereken çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır. Esneklik ve derinlik gibi avantajları olsa da öznellik ve zaman alıcı olması gibi bazı dezavantajları da vardır. Bu nedenle, tematik analizin artılarını ve eksilerini dikkatlice tartmak ve bu yöntemin araştırma sorusu ve veri türü için uygun olup olmadığını düşünmek önemlidir. İşte tematik analizin başlıca avantaj ve dezavantajlarından bazıları:

Avantajlar

Esneklik

Esnek ve uyarlanabilir tematik analiz yöntemini mülakatlar, odak grupları, anketler ve diğer nitel veri türleri gibi çeşitli nitel veri türlerine uygulamak mümkündür.

Derinlik

Tematik analiz sayesinde araştırmacılar, analiz ettikleri verileri daha derinlemesine anlayabilir ve diğer yöntemlerle kolayca görülemeyen örüntü ve temaları ortaya çıkarabilirler.

Titizlik

Tematik analizin titizliği ve sistematik yaklaşımı, bulguların güvenilirliğini ve geçerliliğini artırabilen çoklu analiz aşamalarını içerir ve bu da onu nitel araştırmalarda değerli bir yöntem haline getirir.

Yorumlayıcı

Tematik analizin yorumlayıcı doğası, araştırmacıların nitel verilerin karmaşık ve nüanslı yönlerini yakalamalarını sağlayarak çeşitli sosyal olgulara ilişkin zengin ve ayrıntılı içgörüler elde etmelerine olanak tanır ve bu da onu nitel araştırmalarda değerli bir araç haline getirir.

Dezavantajlar

Zaman alıcı

Tematik analizin önemli bir dezavantajı, araştırmacıların kapsamlı bir analiz yapmak için yeterli zaman ve kaynak ayırmasını gerektiren önemli miktarda veri ile uğraşırken zaman alıcı doğasıdır.

Öznellik

Tematik analizin öznelliği, büyük ölçüde araştırmacının yorumlarına dayandığından ve önyargılarından, önyargılarından ve bakış açılarından etkilenebileceğinden potansiyel bir sınırlama olabilir. Bu durum bulguların güvenilirliğini ve geçerliliğini etkileyebilir ve araştırmacıların analizlerindeki potansiyel önyargıları kabul etmeleri ve ele almaları gerekir.

Şeffaflık Eksikliği

Tematik analizde şeffaflığın olmaması potansiyel bir dezavantaj olabilir çünkü araştırmacılar temaların nasıl belirlendiğine dair her zaman net ve ayrıntılı açıklamalar sunmayabilir. Bu durum, başkalarının çalışmayı tekrarlama veya bulguların güvenilirliğini değerlendirme becerisini sınırlayabilir.

Aşırı basitleştirme

Tematik analizin indirgemeci doğası, verileri aşırı basitleştirebileceği ve verilerde mevcut olabilecek önemli nüansların ve karmaşıklıkların kaybolmasına yol açabileceği için potansiyel bir dezavantaj olabilir.

Tematik Analizin Nasıl Yapılacağına Dair Adım Adım Süreç

Tematik analiz, verilere aşina olmayı, ilk kodları oluşturmayı, temaları aramayı, temaları gözden geçirmeyi ve düzeltmeyi, temaları tanımlamayı ve adlandırmayı ve son olarak bulguları analiz etmeyi ve raporlamayı içerir. İşte tematik analiz yapmak için adım adım bir süreç:

Adım 1: Verilere aşina olma

İçerik hakkında genel bir anlayış kazanmak için verileri baştan sona okuyarak ve gözden geçirerek başlayın. Bu, önemli kavramları, fikirleri veya tekrar eden kalıpları belirlemek için verileri birçok kez dinlemeyi veya okumayı içerir. Temaların belirlenmesine yardımcı olmak için bu aşama boyunca ayrıntılı notlar almak önemlidir.

Adım 2: Başlangıç kodlarının oluşturulması

Verileri kodlamaya, metni içeriğin özünü yakalayan ilgili kelimeler veya ifadelerle işaretleyerek başlayın. Kodlar kısa, açıklayıcı ve verilerin içeriğiyle yakından ilişkili olmalıdır. Bu aşamada, verilerin araştırma sorusuyla ilgili tüm yönlerinin kodlanması önemlidir.

Adım 3: Temaları arama

İlk kodları oluşturduktan sonra, bunları verilerdeki kalıpları ve ilişkileri yansıtan potansiyel temalar halinde gruplandırmaya başlayın. Bazı kodlar herhangi bir kategoriye tam olarak uymasa bile, kodları anlamlı gruplar halinde organize etmek önemlidir.

Adım 4: Temaların gözden geçirilmesi ve rafine edilmesi

Potansiyel temaları belirledikten sonra, verilerin içeriğini doğru bir şekilde yakalayıp yakalamadıklarını belirlemek için bunları gözden geçirin. Verilerin özünü yansıttıklarından emin olmak için temalar rafine edilmeli ve netleştirilmelidir. Temaların araştırma sorusuyla ilgili olduğundan emin olmak da çok önemlidir.

Adım 5: Temaları tanımlama ve adlandırma

Temalar gözden geçirilip rafine edildikten sonra, bunları tanımlayın ve adlandırın. Temalar, verilerin içeriğini doğru bir şekilde yansıtan açıklayıcı ve anlamlı bir etiket kullanılarak adlandırılmalıdır. Her bir temayı tanımlamak ve onu destekleyen verileri ana hatlarıyla belirtmek önemlidir.

Adım 6: Analiz ve raporlama

Son olarak, verilerin kapsamlı bir açıklamasını sağlamak için temaları sentezleyerek verileri analiz edin. Bu, bulguların yorumlanmasını, sonuçların çıkarılmasını ve araştırma sorusuna dayalı tavsiyelerde bulunulmasını içerir. Her bir temayı açıklamak için verilerden ilgili örnekleri kullanarak bulguları açık, özlü ve düzenli bir şekilde raporlamak önemlidir.

Tematik Analize Farklı Yaklaşımlar

Tematik analiz için farklı yaklaşımlar vardır, ancak iki ana yaklaşım Tümevarımsal Tematik ve Tümdengelimsel Tematiktir. Diğer yaklaşımlar arasında Eleştirel Tematik Analiz, Gizli Tematik Analiz ve Semantik Analiz yer almaktadır. Ancak, Tümevarım ve Tümdengelim Tematik yaklaşımları araştırmalarda en yaygın kullanılan yaklaşımlardır.

Tümevarımsal Tematik Analiz

Bu yaklaşımda temalar, herhangi bir önyargılı fikir veya teori olmaksızın verilerin kendisinden ortaya çıkar. Araştırmacı verileri kodlar ve daha sonra temalar halinde gruplandırılan örüntüleri ve ilişkileri tanımlar. Bu yaklaşım, net bir teorik çerçeve olmadığında veya amaç yeni içgörüler üretmek olduğunda kullanışlıdır. Özellikle konu daha önce kapsamlı bir şekilde çalışılmamışsa ve araştırmacı önyargılı kategoriler veya temalar empoze etmeden verilere ilişkin geniş bir anlayış kazanmak istiyorsa kullanışlıdır. 

Tümdengelimli Tematik Analiz

Bu yaklaşım, analize rehberlik eden önceden var olan bir teori veya çerçeve ile başlar. Araştırmacı, araştırma sorusuyla ilgili kavram ve temaları belirleyerek işe başlar ve ardından verilerde bunların kanıtlarını arar. Bu yaklaşım, test edilmesi gereken mevcut bir teori olduğunda veya amaç hipotezleri doğrulamak ya da çürütmek olduğunda kullanışlıdır. Tümdengelim yaklaşımı, araştırmacının mevcut teori veya önceki araştırma bulgularını kullanarak test etmek istediği belirli bir araştırma sorusu veya hipotezi olduğunda araştırma için en uygun yaklaşımdır.

temati̇k anali̇z

Semantik Tematik Analiz

Semantik tematik analizde, verilerde kullanılan kelime ve ifadelerin gerçek anlamlarına odaklanılır. Temalar, verilerin açık içeriği analiz edilerek belirlenir.

Gizli Tematik Analiz

Bu yaklaşım, altta yatan anlamları ve varsayımları ortaya çıkarmak için verilerin yüzey seviyesinin ötesine geçer. Araştırmacı, verilerdeki örtük veya gizli anlamları tespit eder ve bunlar daha sonra temalar halinde gruplandırılır.

Eleştirel Tematik Analiz

Bu yaklaşım, toplumdaki güç dinamiklerini ve bunların verileri nasıl etkilediğini vurgular. Araştırmacı, sosyal adalet, güç ve baskı ile ilgili temaları belirlemek için verileri analiz eder.

Düşünümsel Tematik Analiz

Bu yaklaşımda araştırmacı kendi önyargılarının ve varsayımlarının farkındadır ve bunların analizi nasıl etkiliyor olabileceği üzerine aktif olarak düşünür. Araştırmacı, analiz sürecinde duygu ve düşüncelerini kaydetmek için bir günlük ya da başka araçlar kullanabilir.

Bu yaklaşımlar birbirini dışlamaz ve verilerin daha incelikli bir şekilde anlaşılması için bir arada kullanılabilir. Yaklaşım seçimi araştırma sorusuna, verilere ve araştırmacının hedefleri ile bakış açısına bağlıdır.

Tematik Analiz için İpuçları

İşte nitel araştırmanızda tematik analiz yapmak için bazı ipuçları:

Verilere aşina olun: Etkili bir tematik analiz yapmak için verilere aşina olmak çok önemlidir. Bu, ortaya çıkabilecek içerik ve temalar hakkında bir fikir edinmek için verileri okuyarak ve tekrar okuyarak zaman harcamak anlamına gelir. Bu adım, araştırmacıların üzerinde çalıştıkları verileri iyi bir şekilde anlamalarına yardımcı olur ve aksi takdirde gözden kaçabilecek tema ve örüntülerin belirlenmesini sağlayabilir.

Sistematik olarak kodlayın: Verilerin sistematik ve kapsamlı bir şekilde kodlanması tüm temaların yakalanmasını sağlar. Veri segmentlerinin sistematik olarak ilgili kodlarla etiketlenmesini veya etiketlenmesini içerir ve bu kodlar ortaya çıkan temaları belirlemek için kullanılabilir. Bu adım, analizin düzenli tutulmasına ve ortaya çıkan temaların belirlenmesine yardımcı olur.

Refleksivite ile meşgul olun: Düşünümsellik, analiz süreci boyunca kendi önyargılarınızı ve varsayımlarınızı yansıtmayı içerir. Bu adım, araştırmacının kendi inanç ve değerlerinin analiz süreci üzerindeki etkisini en aza indirmek için gereklidir. Araştırmacılar önyargılarının farkında olmalı ve bunların üstesinden gelmek için aktif olarak çalışmalıdır.

Net bir kodlama şeması oluşturun: İlgili tüm temaları yakalayan açık ve kapsamlı bir kodlama şeması geliştirmek, etkili bir tematik analiz için esastır. Bu adım, ilgili tüm temaların belirlenmesini ve her bir temayla ilgili veri bölümlerini etiketlemek için bir dizi kod oluşturulmasını içerir. Net bir kodlama şeması, araştırmacıların analizlerinde tutarlılığı korumalarına yardımcı olur ve ortaya çıkan temaların belirlenmesini kolaylaştırır.

Şeffaflığı koruyun: Analiz sürecini belgelemek ve temaların nasıl belirlendiği ve kodlandığına dair net açıklamalar sunmak şeffaflığı korumak için çok önemlidir. Bu sayede diğer araştırmacılar analiz sürecini takip edebilir ve bulguların geçerliliğini değerlendirebilir.

Bulguları doğrulayın: Bulguları doğrulamak ve doğruluğunu sağlamak için üye kontrolü veya diğer yöntemlerin kullanılması, analizin güvenilirliğini sağlamak için çok önemlidir. Üye kontrolü, bulguların onların deneyimlerini veya bakış açılarını doğru bir şekilde temsil edip etmediğini doğrulamak için analizin katılımcılarla paylaşılmasını içerir.

Tematik Analiz Örnekleri

Örnek 1

Araştırma Sorusu: Genç yetişkinler sosyal medyanın ruh sağlıkları üzerindeki etkisini nasıl algılıyor?

Veri Toplama: Sosyal medyayı düzenli olarak kullanan 20 genç yetişkinle (18-25 yaş arası) derinlemesine görüşmeler.

Veri Analizi: Görüşmeler yazıya dökülmüş ve tematik analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Aşağıdaki temalar ortaya çıkmıştır:

  • Negatif öz kıyaslama: Birçok katılımcı, kendilerini sosyal medyada başkalarıyla kıyaslarken yetersiz veya aşağı hissettiklerinden bahsetmiştir. Belirli bir imaj sunma konusunda baskı hissettiklerini ve bunun öz saygıları üzerindeki etkisini anlattılar.
  • Kaybetme korkusu (FOMO): Katılımcılar, arkadaşlarının veya tanıdıklarının kendilerinin dahil olmadığı faaliyetlere katıldıklarını gördüklerinde endişeli veya stresli hissettiklerinden bahsetti. Bir şeyleri kaçırmamak için sosyal medyada bağlantıda ve güncel kalmak için baskı hissettiklerini anlattılar.
  • Siber zorbalık: Bazı katılımcılar sosyal medyada zorbalığa veya tacize uğrama deneyimlerinden bahsetmiştir. Böyle bir durumda kendilerini çaresiz ve yalnız hissettiklerinden ve bunun ruh sağlıkları üzerindeki etkisinden bahsettiler.
  • Olumlu sosyal bağlantılar: Olumsuz yönlerine rağmen, birçok katılımcı sosyal medyanın, özellikle sosyal mesafenin olduğu zamanlarda, arkadaşları ve aileleriyle bağlantıda kalmalarına nasıl yardımcı olduğunu da anlatmıştır.
  • Sosyal medya kullanımını yönetmek için stratejiler: Katılımcılar, sosyal medyanın ruh sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerini yönetmek için kullanımlarına sınır koymak, kendilerini kötü hissettiren hesapları takip etmeyi bırakmak ve sosyal medyanın olumlu yönlerine odaklanmak gibi çeşitli stratejileri tartıştılar.

Sonuç: Bu tematik analiz, sosyal medya kullanımının genç yetişkinlerin ruh sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabileceğini göstermektedir. Olumsuz kendini kıyaslama, FOMO ve siber zorbalık önemli olumsuz temalar olarak ortaya çıkarken, olumlu sosyal bağlantılar ve sosyal medya kullanımını yönetme stratejileri olumlu temalar olarak ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, genç yetişkinler arasında sağlıklı sosyal medya kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan müdahaleleri bilgilendirebilir.

Örnek 2

Araştırma Sorusu: Öğretmenlerin COVID-19 salgını sırasında uzaktan eğitimin zorlukları ve faydalarına ilişkin algılarındaki ana temalar nelerdir?

Veri Toplama: Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 salgını sırasında uzaktan eğitim veren 100 K-12 öğretmeniyle yapılan çevrimiçi anket.

Veri Analizi: Anket yanıtları tematik analiz yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Aşağıdaki temalar ortaya çıkmıştır:

  • Teknolojik zorluklar: Birçok öğretmen, güvenilir olmayan internet bağlantıları ve çevrimiçi platformlarla ilgili zorluklar gibi uzaktan öğretimin teknolojik yönleriyle mücadele ettiklerini bildirmiştir.
  • Öğrenci katılımı: Katılımcılar, öğrencilerin ilerlemesini izleme ve öğrenci motivasyonunu sürdürme zorlukları gibi öğrencileri uzaktan öğrenmeye dahil etme ile ilgili zorlukları tartıştılar.
  • İş-yaşam dengesi: Bazı katılımcılar, özellikle iş ve ev arasındaki sınırların bulanıklaşması nedeniyle, uzaktan eğitim verirken iş ve özel yaşamlarını dengelemekte zorlandıklarını belirtmiştir.
  • Uzaktan eğitimin faydaları: Zorluklara rağmen, birçok katılımcı uzaktan eğitimin artan esneklik ve kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatları gibi faydalarından da bahsetti.
  • Meslektaşlardan ve yöneticilerden destek: Bazı katılımcılar, uzaktan eğitimin zorluklarının üstesinden gelmede meslektaşlarının ve yöneticilerin desteğinin öneminden bahsetmiştir.

Sonuç: Bu tematik analiz, COVID-19 salgını sırasında uzaktan öğretimin öğretmenler için özellikle teknoloji, öğrenci katılımı ve iş-yaşam dengesi ile ilgili çeşitli zorluklar sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, katılımcılar uzaktan öğretimin faydalarını ve meslektaşları ile yöneticilerden alınan desteğin önemini de belirtmişlerdir. Bu bulgular, uzaktan öğretim uygulamalarını iyileştirme ve öğretmenleri uzaktan öğretimin zorluklarını aşma konusunda destekleme çabalarına ışık tutabilir.

Bunlar, tematik analizi anlamak amacıyla oluşturulmuş varsayımsal örneklerdir. Daha fazla örnek için erişim bu web sitesi.

Etkinizi Artırmak için 75.000'den Fazla Doğru Bilimsel Rakam

Mind the Graph bilim insanlarına araştırmaları için ilgi çekici ve etkili görselleştirmeler oluşturmaları için çok çeşitli araçlar sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Araştırmacılar, 75.000'den fazla doğru bilimsel şekil ve şablondan oluşan kapsamlı kütüphanesiyle, bulgularını daha geniş bir kitleye etkili bir şekilde ileten yüksek kaliteli grafikleri kolayca oluşturabilirler. Platform, infografikler ve posterler için çeşitli özelleştirilebilir şablonlar ve diyagramlar sunuyor. Ayrıca bilimsel olarak doğru görsellerden oluşan kapsamlı bir kütüphaneye erişim sağlayarak profesyonel görünümlü grafikler oluşturmayı kolaylaştırıyor.

bi̇li̇msel i̇llüstrasyonlar
logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar