Finansiering av syntetisk biologi

Den offentliga sektorns finansiering av projekt inom syntetisk biologi ökar varje år, och siffrorna från [...]