Vad är ett forskningslaboratorium och hur startar man en karriär i ett sådant?

Förstå vilka typer av forskningslaboratorier som finns, deras viktigaste kännetecken och få smarta tips om hur du blir forskare på ett laboratorium.