Vad är djupinlärning? Avkodning av AI-revolutionen

Det är dags att avmystifiera djupinlärning och kraften i artificiella neurala nätverk. Utforska principerna, tillämpningarna och potentialen.