Deň Nelsona Mandelu: Sté výročie, aby sme začali konať

Nelson Mandela bol juhoafrický revolucionár, politický vodca a bojovník za ľudské práva. [...]