Fotokonkurranse og klimaendringer

SkyPixel er verdens viktigste konkurranse i luftfotografering, og har mottatt over 44 000 [...].