Candida Auris: Hvorfor ta denne soppinfeksjonen på alvor?

Les om symptomer, diagnose, behandling og forebygging av Candida Auris, en ny soppinfeksjon.