Elege van abból, hogy újra és újra ugyanazokkal a problémákkal kell foglalkoznia? Még ha azt is gondolja, hogy megtalálta a megoldást, akkor is előfordulhat, hogy megreked a probléma. Ez azért következik be, mert ahelyett, hogy megértené a probléma okát, egyből a megoldás keresésébe ugrik. Ha időt fordít a probléma valódi okának elemzésére, akkor könnyen leütheti a problémát, és megakadályozhatja annak ismételt előfordulását. Az ilyen folyamatot nevezik ok-okozati elemzés

A gyökérelemzés az a technika, amelyet a vállalatok alkalmaznak, ha probléma merül fel. Ebben a cikkben részletesen megismerjük a fogalmat, típusait és technikáit példákkal együtt.

Gyökeres okelemzés: Lépések, eszközök és példák

A gyökérelemzés (RCA) egy olyan problémamegoldó technika, amelyet egy probléma vagy esemény mögöttes okainak azonosítására használnak. Célja a probléma kialakulásának alapvető oka(i) azonosítása, ahelyett, hogy csak a tünetekkel foglalkozna. Az RCA segít a szervezeteknek vagy egyéneknek abban, hogy mélyebben megértsék a problémát, megelőzzék a probléma megismétlődését, és hatékony korrekciós intézkedéseket hajtsanak végre. 

Az alábbiakban az RCA általános lépéseit, általános eszközeit és példáit ismertetjük:

A gyökérelemzés lépései

 1. Határozza meg a problémát: Határozza meg egyértelműen a problémát vagy eseményt, amely RCA-t igényel. Határozza meg az elemzés hatókörét és határait.
 2. Gyűjtsön adatokat: Gyűjtse össze a problémával kapcsolatos releváns adatokat. Ezek közé tartozhatnak az incidensjelentések, a folyamatok dokumentációja, az ügyfelek visszajelzései és minden egyéb rendelkezésre álló információ.
 3. Azonosítsa a közvetlen okokat: Határozza meg azokat az okokat vagy eseményeket, amelyek közvetlenül a problémához vezettek. Ezek jellemzően a probléma leglátványosabb tünetei.
 4. Kérdezze meg, hogy "Miért?", és azonosítsa a hozzájáruló tényezőket: Az előző lépésben azonosított közvetlen okoktól kezdve kérdezze meg, hogy "Miért történt ez?" és mélyebbre ásni, hogy azonosítsa a mögöttes tényezőket, amelyek hozzájárultak az egyes közvetlen okokhoz. Folytassa a "Miért?" kérdés feltevését minden egyes válasz esetében, amíg el nem éri a kiváltó ok(ok)ot.
 5. Határozza meg a kiváltó ok(ok)ot: Elemezze a hozzájáruló tényezőket, és azonosítsa az alapvető kiváltó ok(ok)at, amelyek kezelése megakadályozná a probléma megismétlődését. A kiváltó ok jellemzően a legmélyebb mögöttes probléma, amelynek megoldása esetén a probléma megszűnne vagy jelentősen enyhülne.
 6. Validálja a kiváltó ok(ok)ot: Az azonosított kiváltó ok(ok) validálása az alátámasztó bizonyítékok ellenőrzésével és annak biztosításával, hogy azok összhangban vannak a rendelkezésre álló adatokkal. Ez a lépés segít növelni az elemzés pontosságát és megbízhatóságát.
 7. Helyreállító intézkedések végrehajtása: A korrekciós intézkedéseket ültesse át a gyakorlatba. Ossza ki a felelősségi köröket, határozzon meg határidőket, és tájékoztassa a tervet az érintett érdekelt feleket.
 8. Ellenőrzés és értékelés: A végrehajtott korrekciós intézkedések folyamatos nyomon követése és hatékonyságuk értékelése. Biztosítani kell, hogy a probléma ne ismétlődjön meg, és mérni kell a végrehajtott intézkedések hatását.

Eszközök a gyökeres okok elemzéséhez

 1. 5 Miért(ek): Az 5 Miért(ek) technika a "Miért?" ismételt megkérdezését jelenti a probléma gyökerének feltárása érdekében. Ha legalább ötször megkérdezzük, hogy miért, akkor mélyebb okokat fedezhetünk fel.
 2. Fishbone diagram (Ishikawa diagram): A halszálka-diagram segít megjeleníteni a probléma lehetséges okait azáltal, hogy azokat olyan konkrét kategóriákba sorolja, mint az emberek, folyamatok, berendezések, anyagok és környezet.
 3. Hibafa-elemzés (FTA): Az FTA egy olyan grafikus eszköz, amely azon események kombinációinak azonosítására és elemzésére szolgál, amelyek egy adott nemkívánatos eredményhez vezethetnek. Segít meghatározni az események azon minimális halmazát, amelyeknek be kell következniük ahhoz, hogy a probléma bekövetkezzen.
 4. Pareto-elemzés: A Pareto-elemzés során a lehetséges okokat gyakoriságuk vagy hatásuk alapján rangsorolják. Segít azonosítani azt a néhány létfontosságú okot, amelyek a leginkább hozzájárulnak a problémához.

Példa a gyökeres okok elemzésére

Vegyünk egy példát egy termék gyártási hibájára.

 1. Közvetlen ok: Termékhiba a terepen.
 2. Miért? Gyenge minőségellenőrzés a gyártási folyamat során.
 3. Hozzájáruló tényezők: A gyártó személyzet nem megfelelő képzése és elavult berendezések.
 4. Gyökeres ok: Elégtelen beruházások a személyzet képzésébe és a berendezések korszerűsítésébe.
 5. Helyreállító intézkedések: Átfogó képzési program végrehajtása a személyzet számára, és pénzeszközök elkülönítése a berendezések korszerűsítésére.

Hogyan segít a projektmenedzser az elemzésben?

A projektmenedzser döntő szerepet játszik a gyökérelemzési folyamat megkönnyítésében és hatékonyságának biztosításában. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan segíthet egy projektmenedzser az elemzésben:

 1. Az RCA-folyamat elősegítése: A projektmenedzser vezetheti és megkönnyítheti az RCA-folyamatot azáltal, hogy találkozókat szervez, felállítja a szükséges eszközöket, és végigvezeti a csapatot az elemzés lépésein. Ők biztosítják, hogy az elemzés fókuszált, produktív és a célnak megfelelő maradjon.
 2. A projekt hátterének biztosítása: A projektmenedzserek átfogóan ismerik a projekt céljait, célkitűzéseit és korlátait. Értékes kontextust biztosíthatnak az RCA-csoport számára, segítve őket abban, hogy megértsék, hogyan illeszkedik a probléma vagy esemény a projekt nagyobb keretébe. Ez a kontextuális információ segít a releváns hozzájáruló tényezők és a kiváltó okok azonosításában.
 3. Releváns adatok gyűjtése: A projektmenedzserek segíthetnek a releváns adatok összegyűjtésében és rendszerezésében az RCA számára. Ők hozzáférhetnek a projektdokumentációhoz, a teljesítménymutatókhoz, az érdekelt felek visszajelzéseihez és más információforrásokhoz. Azáltal, hogy a projektmenedzser ezeket az adatokat összegyűjti és bemutatja az RCA-csoportnak, biztosítja, hogy az elemzés megalapozott legyen és pontos információkon alapuljon.
 4. Az érdekelt felek bevonása: Az érdekeltek gyakran értékes meglátásokkal és nézőpontokkal rendelkeznek az adott problémával kapcsolatban. A projektmenedzser bevonhatja az érdekelt feleket, például a csapattagokat, az ügyfeleket és a szakterület szakértőit, hogy vegyenek részt az RCA-folyamatban. Ez a bevonás sokféle nézőpontot biztosíthat, és javíthatja az elemzés pontosságát és teljességét.
 5. A döntéshozatal támogatása: Az RCA-folyamat során a csapat több lehetséges kiváltó okkal is találkozhat. A projektmenedzser segíthet ezeknek az okoknak az értékelésében és rangsorolásában hatásuk, megvalósíthatóságuk és a projektcélokhoz való igazodásuk alapján. Segítségükkel a csapat megalapozott döntéseket hozhat a kiváltó okok kiválasztásával és a megfelelő korrekciós intézkedések kidolgozásával kapcsolatban.

A gyökérelemzés előnyei és céljai

A gyökérelemzés előnyei és céljai a következők:

 1. Probléma megoldása: Az RCA célja a probléma vagy esemény mögöttes okainak azonosítása, nem pedig a tünetek kezelése. A kiváltó okok azonosításával és kezelésével az RCA segít a probléma forrásánál megoldani a problémát, ami hosszú távú megoldásokhoz vezet.
 2. A kiújulás megelőzése: Az RCA arra összpontosít, hogy megértsük, miért merült fel a probléma. A kiváltó okok kezelésével a szervezetek korrekciós intézkedéseket hajthatnak végre a probléma megismétlődésének megelőzése érdekében. Ez segít az általános működési hatékonyság javításában, és csökkenti a hasonló problémák valószínűségét a jövőben.
 3. Folyamatfejlesztés: Az RCA betekintést nyújt a folyamatok nem megfelelő hatékonyságába, szűk keresztmetszeteibe vagy hiányosságaiba. A kiváltó okok azonosításával a szervezetek célzottan javíthatják folyamataikat, ami nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb költségeket és jobb minőséget eredményez.
 4. Tanulás és tudásmegosztás: Az RCA elősegíti a hibákból való tanulás kultúráját és a tudás megosztását a szervezeten belül. Arra ösztönzi a csapatokat, hogy elemezzék és dokumentálják megállapításaikat, lehetővé téve mások számára, hogy tanuljanak a múltbeli tapasztalatokból, és megelőzzék a hasonló problémákat a saját munkájuk során.

A gyökérelemzés alapelvei

A gyökérelemzést több olyan alapelv vezérli, amelyek segítenek biztosítani a hatékonyságát és pontosságát. Ezek az elvek a következők:

Rendszerszintű megközelítés

Az RCA a problémát annak a rendszernek vagy folyamatnak a tágabb kontextusában vizsgálja, amelyben a probléma felmerült. Felismeri, hogy a problémák gyakran egymással összefüggő tényezők és a különböző összetevők közötti kölcsönhatások eredményei. A rendszerszintű megközelítéssel az RCA a teljes rendszer dinamikájának megértésére törekszik, és azonosítja, hogy a különböző elemek hogyan járulnak hozzá a problémához.

Tényalapú elemzés

Az RCA objektív adatokra és bizonyítékokra támaszkodik, nem pedig szubjektív véleményekre vagy feltételezésekre. Hangsúlyt fektet a releváns információk gyűjtésére, elemzésére és értelmezésére a kiváltó okok pontos azonosítása érdekében. A megbízható adatok felhasználásával az RCA elősegíti a szigorúbb és megbízhatóbb elemzési folyamatot.

Többféle nézőpont

Az RCA több érdekelt fél és nézőpont bevonását ösztönzi az elemzési folyamatba. A különböző egyének vagy csoportok értékes meglátásokkal, tapasztalatokkal vagy szakértelemmel rendelkezhetnek a problémával kapcsolatban. A különböző nézőpontok bevonásával az RCA segít a probléma és a mögöttes okok átfogó megértésében.

Mikor kell elvégezni a gyökérelemzést?

A gyökérelemzést különböző helyzetekben kell elvégezni, amikor egy szervezet vagy egy személy meg akarja érteni egy probléma vagy esemény mögöttes okait. Íme néhány gyakori forgatókönyv, amikor az RCA elvégzése előnyös:

 1. Jelentősebb események vagy meghibásodások: Ha jelentős incidens, meghibásodás vagy baleset történik, az RCA segíthet azonosítani a kiváltó okokat, hogy a jövőben megelőzhetők legyenek a hasonló események. Ilyen lehet például a berendezések meghibásodása, a rendszer kiesése, a biztonsági incidensek vagy a projektek meghiúsulása.
 2. Krónikus vagy visszatérő problémák: Ha egy probléma továbbra is fennáll vagy ismétlődik, az RCA segíthet azonosítani az előfordulás alapvető okait. Ilyen problémák lehetnek például az ügyfélpanaszok, minőségi hibák, termelési késedelmek vagy szolgáltatási zavarok.
 3. Váratlan teljesítményváltozások: Ha a teljesítménymutatókban megmagyarázhatatlan eltérések mutatkoznak, például hirtelen csökken a termelékenység, megugrik a hibák száma vagy csökken az ügyfelek elégedettsége, az RCA feltárhatja a kiváltó okokat, és segíthet a teljesítmény helyreállításában.
 4. Vevői visszajelzések vagy elégedetlenség: Amikor az ügyfelek elégedetlenséget fejeznek ki, negatív visszajelzést adnak, vagy problémákat jelentenek a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az RCA segíthet feltárni a kiváltó okokat, és javíthatja az ügyfelek elégedettségét. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy a rendszerszintű problémákat kezeljék ahelyett, hogy csak a tüneteket kezelnék.

A gyökérelemzés 3 R-je

A kiváltó okok elemzésének (RCA) "3 R-je" az elemzési folyamat három alapvető összetevőjére utal. Ezek a következők:

Ismerje fel a

Az RCA első lépése a probléma vagy esemény bekövetkeztének felismerése és elismerése. Ez magában foglalja a probléma jeleinek vagy tüneteinek azonosítását, a probléma hatásának megértését, és annak biztosítását, hogy az elemzéshez szükséges figyelmet és erőforrásokat kapjon.

React

A probléma felismerése után fontos, hogy azonnal és megfelelően reagáljunk. Ez magában foglalja az RCA-folyamat elindítását, egy erre a célra létrehozott csapat összeállítását és a probléma alapos kivizsgálásához szükséges erőforrások elkülönítését. Az azonnali reagálás segít megelőzni a további következményeket, és biztosítja, hogy az RCA-folyamat azonnal megkezdődjön.

Feloldás

Az RCA végső célja a probléma megoldása a kiváltó okok azonosításával és kezelésével. Ez magában foglalja a szisztematikus elemzés elvégzését, a hozzájáruló tényezők azonosítását és a mélyebbre ásást a kiváltó okok feltárása érdekében. A kiváltó okok feloldásával a szervezetek hatékony korrekciós intézkedéseket hajthatnak végre a probléma jövőbeni megismétlődésének megelőzése érdekében.

Következtetés

Összefoglalva, a kiváltó okok elemzésének elvégzése értékes gyakorlat a különböző iparágak szervezetei számára. Az RCA alapelveinek alkalmazásával és a megfelelő technikák alkalmazásával a szervezetek hatékonyan azonosíthatják és kezelhetik a problémák és események mögöttes okait. 

Kommunikálja a tudományt vizuálisan a legjobb és ingyenes infografika készítő erejével

Gondolkodott már azon, hogy egyes kutatási cikkek vagy poszterek miért kapnak több megtekintést és érvényesítést, mint mások? Természetesen a minőség számít, de vajon minden a papír minőségén múlik? Nem, sok más tényező is számít, például a nyelvezet egyszerűsége és a grafikus összefoglalók és vizuális elemek segítségével történő bemutatás. 

Ilyen vizuális eszközökkel is kiemelkedővé teheti munkáját. Mind the Graph egy olyan eszköz, amely a legjobb és ingyenes infografikák erejével segít vizuálisan kommunikálni a tudományt. Regisztráljon most!

logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok