Tiedon aikakaudella, akateemiset tietokannat ovat nousseet keskeisiksi tiedon keskuksiksi. Nämä digitaaliset tietovarastot ovat muuttaneet tapaa, jolla tutkijat, opiskelijat ja tutkijat käyttävät tietoa ja ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa. 

Tässä artikkelissa syvennytään maailmaan akateemiset tietokannat, jossa tarkastellaan niiden merkitystä, tyyppejä ja hyötyjä, joita ne tuovat oppimisen ja tutkimuksen aloille. Aloitetaan siis.

Mikä on akateeminen tietokanta? 

Akateeminen tietokanta, joka tunnetaan myös nimellä tieteellinen tietokanta, on digitaalinen arkisto tai kokoelma akateemisia resursseja, tutkimusartikkeleita, artikkeleita, lehtiä, kirjoja, konferenssijulkaisuja ja muita tieteellisiä materiaaleja, jotka liittyvät eri tieteenaloihin. Nämä tietokannat toimivat keskitettyinä alustoina, joiden avulla tutkijat, opiskelijat ja ammattilaiset voivat käyttää korkealaatuista, vertaisarvioitua tietoa ja tehdä akateemista tutkimusta.

Suosittuja esimerkkejä akateemisista tietokannoista ovat PubMed lääketieteelliseen tutkimukseen, IEEE Xplore tekniikan ja teknologian alalla, JSTOR humanistiset ja yhteiskuntatieteet sekä Scopus monitieteiseen tutkimukseen.

Akateemisten tietokantojen tyypit

Akateemiset tietokannat on erityyppisiä, ja ne soveltuvat tiettyihin tieteenaloihin tai tarkoituksiin. Seuraavassa on joitakin yleisiä akateemisten tietokantojen tyyppejä ja lyhyet selitykset kustakin tietokannasta.

Monialaiset tietokannat

Nämä tietokannat kattavat monenlaisia akateemisia aloja ja sisältävät sisältöä eri tieteenaloilta. Ne soveltuvat yleiseen tutkimukseen ja tutustumiseen eri aihealueilla.

Esimerkkejä:

Aihekohtaiset tietokannat

Nämä tietokannat keskittyvät yhteen tieteenalaan tai aihepiiriin ja tarjoavat syvällistä ja erikoistunutta sisältöä kyseisen tieteenalan tutkijoille ja opiskelijoille.

Esimerkkejä:

Tietokantojen abstrahointi ja indeksointi

Nämä tietokannat eivät tarjoa artikkelien kokotekstejä, vaan tiivistelmiä, viittauksia ja indeksointitietoja akateemisista julkaisuista. Tutkijat käyttävät niitä usein löytääkseen asiaankuuluvat artikkelit ja päästäkseen sitten käsiksi kokoteksteihin muiden keinojen avulla.

Esimerkkejä:

Kokotekstitietokannat

Kokotekstitietokannat tarjoavat pääsyn täydellisiin artikkeleihin, kirjoihin ja muihin tieteellisiin julkaisuihin tietyllä aihealueella tai useilla tieteenaloilla.

Esimerkkejä:

Viittaustietokannat

Viittaustietokannat keskittyvät seurantaan lainaukset akateemisten artikkeleiden välillä ja auttaa tutkijoita tunnistamaan vaikutusvaltaisia teoksia, suuntauksia ja oman tutkimuksensa vaikutuksia.

Esimerkkejä:

Avoimet tietokannat

Avoin pääsy tietokannat tarjoavat ilmaisen ja rajoittamattoman pääsyn akateemiseen sisältöön. Ne edistävät tiedon jakamista ilman maksumuureja tai tilausmaksuja.

Esimerkkejä:

 • Avoimen saatavuuden lehtien hakemisto (DOAJ)
 • Public Library of Science (PLOS)
 • BioMed Central (BMC)

Lue myös: Avoimen julkaisemisen hyvät ja huonot puolet: akateemikkojen vaikutusmahdollisuudet

Jokaisella akateemisella tietokantatyypillä on oma käyttötarkoituksensa ja kohderyhmänsä, ja sen avulla tutkijat, opiskelijat ja tutkijat voivat saada relevanttia tieteellistä tietoa omalta kiinnostuksen- tai opiskelualueeltaan.

Akateemisten tietokantojen käytön edut

Käyttämällä akateemiset tietokannat tarjoaa useita etuja tutkijoille, opiskelijoille ja tutkijoille. Nämä tietokannat ovat arvokkaita välineitä laadukkaan tieteellisen tiedon hankkimiseen ja tutkimuksen tekemiseen. Seuraavassa on lueteltu joitakin akateemisten tietokantojen käytön keskeisiä etuja:

Laadukkaan tiedon saatavuus

Akateemiset tietokannat sisältävät vertaisarvioituja ja hyvämaineisia lähteitä, mikä takaa saatavilla olevan tiedon luotettavuuden ja uskottavuuden. Tutkijat voivat luottaa löytämänsä sisällön oikeellisuuteen.

Tehokas haku

Tietokannat tarjoavat kehittyneitä hakuominaisuuksia, kuten hakusanahakuja, suodattimia ja Boolen operaattoreita, joiden avulla käyttäjät voivat tarkentaa hakujaan ja löytää olennaiset tiedot nopeasti.

Kattava kattavuus

Monet akateemiset tietokannat kattavat monenlaisia aiheita ja tieteenaloja, ja ne tarjoavat pääsyn moninaisiin tieteellisiin aineistoihin, kuten tutkimusartikkeleihin, kirjoihin, opinnäytetöihin ja muuhun.

Ajan säästö

Tutkijat voivat säästää aikaa käyttämällä tietokantoja sen sijaan, että he etsisivät manuaalisesti lukuisia lehtiä ja julkaisuja. Tietokannat kokoavat olennaiset aineistot yhteen paikkaan, mikä sujuvoittaa tutkimusprosessia.

Viittausapu

Tietokannat sisältävät usein viittaustiedot kustakin artikkelista tai julkaisusta, mikä helpottaa tutkijoiden asianmukaista lähdeviittausta omassa työssään, mikä on akateemisen eheyden kannalta ratkaisevan tärkeää.

Nykyinen ja historiallinen sisältö

Tietokannat tarjoavat pääsyn sekä ajankohtaiseen tutkimukseen että historiallisiin julkaisuihin, jolloin tutkijat voivat jäljittää ideoiden kehitystä ja seurata tietyn alan muutoksia ajan kuluessa.

Monitieteinen tutkimus

Monitieteisten tietokantojen avulla tutkijat voivat tutkia eri tieteenalojen välisiä yhteyksiä ja edistää tieteidenvälistä tutkimusta ja innovointia.

Etäkäyttö

Monet akateemiset oppilaitokset tarjoavat etäkäyttöä tietokantoihinsa, jolloin opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää aineistoa mistä tahansa, missä on internet-yhteys.

Akateemisissa tietokannoissa saatavilla olevien akateemisten resurssien tyypit

Akateemiset tietokannat tarjoavat laajan valikoiman akateemisia resursseja tutkijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden tarpeisiin. Näihin resursseihin sisältyy erilaisia muotoja ja sisältötyyppejä, jotka tukevat tieteellisen työn eri osa-alueita. Seuraavassa on joitakin yleisiä akateemisissa tietokannoissa saatavilla olevia akateemisia resursseja:

Tutkimusartikkelit

 • Nämä ovat akateemisissa lehdissä julkaistuja tieteellisiä artikkeleita.
 • Niissä esitellään yleensä alkuperäisiä tutkimustuloksia, menetelmiä ja keskusteluja akateemisista aiheista.
 • Tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin ennen julkaisemista laadun ja pätevyyden varmistamiseksi.

Konferenssijulkaisut ja pöytäkirjat

 • Näihin kuuluvat akateemisissa konferensseissa esitetyt artikkelit ja konferenssien pöytäkirjat.
 • Ne sisältävät usein viimeisimmät tutkimustulokset ja innovaatiot tietyllä alalla.

Kirjat ja kirjan luvut

 • Akateemiset tietokannat voivat tarjota pääsyn koko kirjoihin tai yksittäisiin lukuihin akateemisista kirjoista.
 • Kirjat kattavat aiheet perusteellisesti ja toimivat kattavina viitteinä.

Opinnäytetyöt ja väitöskirjat

 • Nämä ovat jatko-opiskelijoiden toimittamia tutkimusasiakirjoja osana tutkintovaatimuksiaan.
 • Väitöskirjat ja tutkielmat sisältävät usein alkuperäistä tutkimusta ja edistävät tieteenalan tieteellistä keskustelua.

Raportit ja Whitepaperit

 • Nämä asiakirjat ovat usein tutkimuslaitosten, valtion virastojen tai järjestöjen julkaisemia.
 • Raportit ja valkoiset kirjat sisältävät yksityiskohtaisia analyyseja, tietoja ja suosituksia eri aiheista.

Arvostelut ja kommentit

 • Näissä artikkeleissa esitetään kriittisiä arvioita, kritiikkejä tai kommentteja olemassa olevasta tutkimuksesta tai akateemisista aiheista.
 • Katsaukset voivat auttaa tutkijoita ymmärtämään tietämyksen tilaa tietyllä alalla.

Vertailumateriaalit

 • Akateemiset tietokannat voivat sisältää hakuteoksia, kuten sanakirjoja, tietosanakirjoja ja käsikirjoja.
 • Nämä resurssit tarjoavat määritelmiä, selityksiä ja yleiskatsauksia akateemisista käsitteistä ja aiheista.

Tämäntyyppiset akateemiset resurssit tukevat tutkimusta, opetusta ja oppimista useilla eri tieteenaloilla ja ovat elintärkeitä eri alojen tietämyksen edistämisessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että akateemiset tietokannat ovat korvaamattomia välineitä koulutuksen ja tutkimuksen maailmassa. Ne tarjoavat laajan ja järjestäytyneen kokoelman tieteellisiä resursseja, jotka tarjoavat tutkijoille, opiskelijoille ja tutkijoille nopean ja luotettavan pääsyn inhimillisen tiedon rikkauksiin. 

Aiheeseen liittyvä artikkeli: Akateemisen menestyksen suunnitelma, joka auttaa sinua menestymään ja loistamaan.

Etsitkö kuvia ja kuvituksia tieteen välittämiseen?

Etsitkö lukuja ja kuvituksia tieteen välittämiseen? No, älä etsi kauempaa, sillä Mind the Graph tarjoaa sinulle kirjaston infografiikoita, joilla voit välittää viestisi visuaalisesti. Rekisteröidy nyt ilmaiseksi ja tutustu lisää. 

tieteelliset kuvitukset
logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit