Συνέπειες της οξίνισης των ωκεανών στα θαλάσσια ζώα

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα κοινό αέριο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Κανονικά, ο κύκλος του άνθρακα στη Γη [...]